Súkromné zberateľstvo

Existuje veľké množstvo osobností i zberateľského materiálu, preto zberateľstvo ako také, môžeme považovať za rôznorodú záležitosť. Zberateľstvo je pre zberateľa jednak zábavkou pri krátení si voľných chvíľ, no zahŕňa i štúdium a hromadenie, čo v konečnom dôsledku môže vyústiť do vzniku zberateľskej vášne. Väčšina ľudí si zberateľa predstavuje ako podivného, do seba utiahnutého človeka, ktorý žije vo svojom vlastnom svete tvorenom vecami, ktoré zbiera a informáciami o nich. Áno, existujú aj takéto typy zberateľov, no v súčasnosti sú dosť zriedkavé na to, aby sa táto definícia dala takto zovšeobecniť. Poslaním zberateľa je vytvorenie zbierky. Ak sa na zbierku pozeráme ako na výtvor, musíme zberateľstvo dávať do súvisu s umením a umeleckou tvorbou. Pozor! Nie každý zberateľ dokáže vytvoriť zbierku, ktorú by bolo možné považovať za umelecký výtvor.

Zberateľstvo všetkého druhu je zamerané najmä na zbieranie starých vecí. Je pravdou, že existuje mnoho zberateľov, ktorí skupujú aj nové veci vo viere, že tieto predmety raz v budúcnosti zaznamenajú cenový vzostup. U určitého typu zberateľského materiálu existujú aj určité predpoklady k tomu, aby sa tak skutočne stalo. Pravý zmysel zberateľstva ale predsa len spočíva v zbieraní a štúdiu takých starožitností, ktoré na prvý pohľad odzrkadľujú obraz dôb minulých. Zberateľ dokáže vnímať čaro minulosti skrz starožitnosti, ktoré mu prechádzajú cez ruky. Vzťah medzi zberateľom a zberateľským materiálom je tvorený najsubjektívnejšími pohnútkami a najrozmanitejšími asociáciami, ktoré zachytávajú a ďalej vytvárajú jeho ďalší osud.

Bežný človek, ktorý sa na svet díva pragmatickým pohľadom iba veľmi ťažko pochopí zberateľské vášne a preto nikdy nebude vedieť doceniť pravú hodnotu originálnych starožitností. Načo sa hnať za originálnou vecou, keď jej repliku je možné zakúpiť za pár drobných? Mnohokrát nie je možné skutočnú hodnotu originálnej veci vyčísliť, iba inštinktívne vytušiť. Možno aj preto sa originálne starožitnosti javia v očiach zberateľa ako umelecké diela, ktoré sú niekedy na nezaplatenie.

Zbieranie nie je iba zhromažďovaním, ale skôr selekciou a určitým individuálnym prejavom zberateľa. Spájanie zberateľských artiklov do zbierky na základe subjektívneho výberu je prejavom rozvinutej duševnej činnosti. Smutné je, že výsledky tejto tvorivej činnosti nie sú trvalé. Mnohokrát sa stáva, že po smrti zberateľa sa zbierka rozpadne a jednotlivé elementy, ktorými bola tvorená sa stávajú časťami iných zbierok. Preto v zberateľstve nie je potrebné hľadať nejakú trvalú odozvu, ale skôr športovú záležitosť. Záujem a túžba zberateľa získať určitý predmet sa odzrkadľuje na cene tohto predmetu. Tým, že zberateľský materiál putuje po určitom čase z rúk do rúk netreba vnímať negatívne, ale skôr pozitívne. Každý správny zberateľ dbá o stav zberateľského materiálu – ošetrovaný a dobre uskladnený zberateľský kúsok má totiž tendenciu zachovať sa aj pre budúce ľudské pokolenia. Určite nikoho nepoteší, keď sa celoživotná zbierka – odkaz zberateľa – dostane do rúk ignoranta, ktorý ju mihnutím oka dokáže bez akéhokoľvek hryzenia svedomia znehodnotiť alebo zničiť.

Možno aj práve kvôli tomu vytvárame určité povedomie u mladých ľudí, aby dokázali posúdiť a zhodnotiť snahy starších zberateľov a existujúce zbierky nekončili na smetisku. Pretože koniec niečoho starého je stále začiatkom niečoho nového…

Mgr. Ján Bocan

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.