Osobnosť zberateľa

Psychologické pohnútky, ktoré vedú zberateľa k zberateľskej činnosti sú rôzne. Skoro každému zberateľovi ide o vytvorenie zbierky, ktorá by čo najdokonalejšie dokázala odzrkadliť jeho individualitu. Ak by bolo možné vyznačiť na nejakej osi odkiaľ a pokiaľ siaha zberateľská vášeň, určite by nám vznikli dva extrémy. Ten prvý by tvoril zberateľ, ktorý vytvára zbierku určenú iba jeho vlastnému zraku – introvert, ktorý všetko potešenie zo života nachádza v zbieraní a vytváraní zbierky. Kvôli dosiahnutiu nového predmetu do zbierky podstúpi akúkoľvek obeť. Tento typ zberateľa nakupuje tajne a jen málokedy súhlasí s tým, aby informácie o jeho osobe boli dostupné aj niekomu inému ako obchodníkovi, u ktorého zberateľský materiál nakupuje. Ak nakupuje v aukcii, trvá na tom, aby jeho meno nebolo nikde zverejnené.

Ako protiklad k tomuto typu zberateľa by mohol byť extrovert, ktorý túži to tom byť moderný. Jeho snahou je vytvoriť zbierku, ktorá by odzrkadľovala veľkosť jeho majetku. Takýto človek netúži ani tak vlastniť vyhľadávané rarity, ako vlastniť veľké množstvo drahých vecí. Takto vznikajú zbierky banalít, ktoré je niekedy celkom nemožné označiť slovom starožitnosť. Tento typ zberateľa nie je vlastne ani pravým zberateľom. Nezaujíma ho osud jeho zbierky, svojim správaním a postojom k zberateľstvu dáva podnety špekulantom a falzifikátorom. V dnešnej dobe môžeme pomerne často natrafiť na zberateľa, ktorého motivácia nevychádza zo záľuby, ale skôr zo špekulácie. Zbierku vytvára z presvedčenia, že keď nadíde správna doba, dokáže zozbierané veci speňažiť s veľkým ziskom. Skutočné nebezpečenstvo pre začínajúceho zberateľa tvorí šikovný falzifikátor, ktorý dokáže neraz ponúknuť verné kópie vyhľadávaných zberateľských artiklov.

Menej skúsený zberateľ je preto vystavený stálej hrozbe, ktorá ho neraz od jeho záľuby dokáže čiastočne alebo úplne odradiť. Primárnou snahou nášho klubu je preto podchytiť a rozvíjať snahy mladých ľudí o zbieranie a vychovať z nich zdatných a skúsených zberateľov.

Mgr. Ján Bocan

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.