Zberateľský rámec

Zbierať je možné naozaj všetko. Zberateľský rámec je často neľahké jednoznačne vytýčiť. V stredovekých zbierkach sa okrem iného objavujú rôzne astronomické prístroje a prírodniny. Aj v dnešnej dobe sa nájdu ľudia, ktorí zbierajú lastúry, motýle, lisované rastliny, respektíve preparované zvieratá. Z pohľadu estetiky ide o nepochybne zaujímavú zbierku, no takáto zbierka predsa len nedisponuje prakticky žiadnou umeleckou hodnotou. Preto by sme sa pri zbieraní mali skôr orientovať najmä na výtvory ľudských rúk. Takto odhalíme veľmi široké spektrum vecí, ktoré je možné zbierať. Nechcem zachádzať do extrému, pretože aj budovy sú výsledkom práce ľudských rúk a tie samozrejme nie je možné zbierať. No nájdu sa ľudia a inštitúcie, ktoré zbierajú, reštaurujú a opatrujú rôzne architektonické prvky rôznych historických budov ako napríklad štukové ozdoby a dekoratívne prvky stavieb. Obdivovateľov architektúry budov je v zberateľských kruhoch pomerne dosť, no drvivá väčšina z nich zbiera iný zberateľský materiál zobrazujúci budovy, ako napríklad staré knihy, fotografie, pohľadnice a podobne. Za opačný extrém by sme mohli považovať ľudské prejavy umenia ako hudba, spev a tanec. Ide o veci nehmotné, preto ich zbieranie nie je možné jednoznačne určiť a zaradiť. Zbieranie notových zápisov spadá do bibliofílie. Zbieranie hudobných nosičov sa radí do kategórie hudobných nástrojov. I keď v dnešnej dobe už iba málokto zbiera hudobné nástroje, v minulosti boli v šľachtických vrstvách obľúbené hudobné kabinety obsahujúce práve takúto zbierku. Zapisovanie neznámych ľudových piesní a archivovanie takýchto materiálov je možné taktiež považovať za zberateľstvo, no nie je to ani tak zberateľstvo ako snaha o zachovanie ľudovej tvorby. Mnoho zberateľov sa venuje zbieraniu umeleckých predmetov akými sú rôzne plastiky, grafiky, obrazy, respektíve knihy. Umenie je samo o sebe predmetom zberateľstva a všetky snahy zberateľa by sa mali uberať práve týmto smerom. Pre zbieranie čoho sa človek rozhodne je iba na ňom samom. Existujú zberatelia, ktorí sa sústreďujú na zbieranie pozostalosti a predmetov viažúcich sa na určitú osobu, existujú zberatelia, ktorí venujú svoju pozornosť zbieraniu rôznych sakrálnych predmetov. Pri zberateľstve sa taktiež uplatňujú pohnútky, ktoré sa týkajú poverčivosti, či vierovyznania. Existujú zberatelia, ktorí zbierajú predmety iba z určitej oblasti alebo iba z určitého obdobia. Ako možno z predchádzajúcich viet usudzovať, zbierať je možné naozaj široké spektrum vecí. Rozsah zberateľského záberu si volí každý sám. Každý zberateľ by však mal vyhľadávať a svoju pozornosť zameriavať na zbieranie originálov, nie replík a samozrejme o falzifikátoch už radšej ani nehovorím…

Mgr. Ján Bocan

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.