Určovanie zberateľského materiálu

Ak sa snažíte o určenie a zaradenie nejakého neznámeho zberateľského kúsku, neberte ohľad na to, čo o tomto kúsku usúdili iní, ktorí ho mali v rukách pred vami, ale sústreďte sa na vlastnú analýzu danej veci. Neraz vás to môže priviesť k veľmi prekvapivým výsledkom.

Každú starožitnosť by sme mohli považovať za umelecký prejav ľudského ducha, vyjadrujúci individualitu jeho tvorcu. Starožitnosti disponujú určitým súborom znakov, podľa ktorých je ich možné určiť a popísať. Určovať starožitnosti môžeme v širšom alebo užšom zmysle. Niekedy nám postačuje poznať pôvod starožitnosti, jej vek a autora, niekedy sa snažíme o určenie jej vlastníkov a vzácnosti podľa zberateľských značiek, inokedy sa zaujímame iba o určenie jej peňažnej hodnoty. Určovanie patrí k najkrajším a najzaujímavejším zberateľským činnostiam.

Každý zberateľ by mal venovať patričnú pozornosť poznávaniu a štúdiu sprievodných značiek. Sú to značky výrobcov starožitností, informujúce o pôvode daného zberateľského predmetu. Týchto značiek je však veľmi veľké množstvo. Sprievodné označenie nás môže informovať o tom, kto je výrobcom a keďže výrobky určitých výrobcov sú zberateľmi vyhľadávané viac, iné menej, tým pádom vieme na základe takéhoto značenia určiť napríklad aj mieru dopytu po danom výrobku na trhu.

Súpis značenia a vyobrazenie jednotlivých značiek je často súčasťou katalógov a špecializovanej literatúry. Je dôležité poznať jednak značku a jednak jej jednotlivé varianty, ktoré môžu poukazovať na rôzne skutočnosti, počnúc od zmeny miesta vyrobenia určitého zberateľského predmetu po pokus o jeho falzifikovanie.

Zberateľskou literatúrou sa rozumie všetka literatúra, ktorá sa nejakým spôsobom týka zberateľstva a vytvárania zbierky. Existuje veľké množstvo monografií a príručiek, ktoré sa zaoberajú každou zberateľskou disciplínou zvlášť. Túto literatúru by sme mohli rozdeliť aj podľa náročnosti. A samozrejme je potrebné mať na pamäti, že nielen teoretické znalosti, ale aj praktické skúsenosti robia zberateľa zberateľom.

Mgr. Ján Bocan

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.