Reštaurovanie zberateľského materiálu

Je možné povedať, že kvalitná a dobre organizovaná, vhodne umiestnená zbierka ponúka pocit pravého pôžitku a potešenia, čo oproti tomu menej kvalitná zbierka rozhádzaná bez ladu a skladu, takýto pocit uspokojenia neposkytuje vôbec.

Z času na čas je potrebné zamyslieť sa nad skutočnosťou, či získaný predmet nie je potrebné pred zaradením do zbierky reštaurovať. Reštaurovanie je činnosť, ktorá napomáha zakrývaniu alebo celkovému odstraňovaniu nedostatkov alebo porúch, ktoré na zberateľskom predmete vznikli neopatrným zaobchádzaním, respektíve, ktoré na ňom zanechal čas, čo viedlo k poklesu jeho pôvodnej kvality a krásy. Reštaurovanie je veľmi zodpovedná a zároveň neľahká činnosť. Vykonávajú ju zdatní odborníci, pretože snaha laika o reštaurovanie umeleckého diela by mohla viesť k pretvoreniu tohto diela na niečo úplne iné. Šikovný reštaurátor vie, že nie všetky defekty je možné a nutné odstraňovať, v niektorých prípadoch odstránenie historickej patiny vedie k tomu, že dielo stráca ráz starobylosti a tým pádom klesá aj jeho hodnota. Ak umelecký predmet nutne potrebuje reštaurovať, odporúča sa vyfotografovať ho pred reštauráciou a tesne po jej vykonaní, kvôli porovnaniu. Práce na samotnom reštaurovaní prenechávame skúsenému reštaurátorovi, nie je totiž žiaduce, aby sme sa pokúšali, vzácnejší zberateľský materiál, reštaurovať sami.

Ak sa rozhodnete určitú starožitnosť zaradiť do svojej zbierky, odporúča sa do nejakého zošita poznamenať okolnosti, miesto a cenu za ktorú ste danú starožitnosť získali. Existujú zberatelia, ktorí nové kúsky fotografujú a vytvárajú si tak fotoarchív zbierky. Iní jednotlivým artiklom prideľujú katalógové písmená a čísla. Ako si zorganizujete svoju zbierku je len a len na vás. Každý správny zberateľ by si mal vytvárať katalóg vlastnej zbierky, ktorý by mal obsahovať rôzne subjektívne postrehy a závery k jednotlivým kúskom zbierky.

Mgr. Ján Bocan

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.