Poslanie klubu

Zberateľstvo je vášeň, ktorá odbúrava generačné rozdiely, vytvára priateľské vzťahy na základe ktorých je možné načerpať mnoho vedomostí aplikovateľných v bežnom živote. Už od nepamäti sa ľudia so spoločnými záujmami združovali a vytvárali najrôznejšie spolky.

V minulom storočí, na území vtedajšieho Československa, vznikali rôzne zberateľské kluby tešiace sa značnej popularite. V tej dobe neexistovalo toľko technických vymoženosti ako ponúka súčasnosť. Nech sa prihlási človek, ktorý sa v živote nedostal do kontaktu s počítačom. Naši starí rodičia sa v minulom storočí tešili zavedeniu pevnej telefónnej linky a príchodu televízie, dnešná doba ponúka osobné počítače, mobilné telefóny, internet… Možnosti dnes sú jednoducho iné a niekedy i diametrálne odlišné od tých, aké tu boli kedysi. Pokiaľ mnoho mladých ľudí prijíma technické výdobytky s otvorenou náručou, starší ľudia sa im v mnohých prípadoch snažia vyhýbať a ostávajú verní technike, ktorú objavili v čase svojej mladosti. Ak by sme sa pokúsili aplikovať tento psychologický jav na zberateľskú obec, medzi jednotlivými zberateľmi by sme objavili určité spoločné znaky, ktoré sú dôležité pri nadväzovaní nových kontaktov a získavaní nového zberateľského materiálu. Mnoho starších zberateľov získava a šíri informácie iba v okruhu svojich najbližších a zberateľský materiál získava prostredníctvom osobných stretnutí s inými zberateľmi. Za takéto stretnutie je možné pokladať napríklad zberateľskú burzu. Zberateľ dôjde na burzu, niečo predá, niečo kúpi, respektíve vymení. Získa informácie o tom, čo majú ostatní zberatelia k dispozícii a dohodne si s nimi miesto a čas osobného stretnutia. Existujú zberatelia, ktorí preferujú získavanie nového zberateľského materiálu skrz aukcie. Starší zberatelia vytvárajú mnohokrát uzavreté komunity, do ktorých je bez osvojenia si ich spôsobov myslenia a správania, ťažké preniknúť.  Pre mladých, väčšinou začínajúcich zberateľov predstavuje neraz značný problém dostať sa k odborníkom a kvalitným materiálom hodným zaradenia do zbierky. Výhodou mladých zberateľov je ich flexibilita a technické zručnosti. Na poli internetu je možné objaviť veľké množstvo online bazárov, e-shopov, aukčných domov a iných komplexných portálov, ktoré ponúkajú množstvo zberateľsky atraktívnych predmetov, no zároveň i rovnakých, stále sa opakujúcich informácií. Na informácie vyplývajúce zo zberateľskej praxe starších zberateľov je často chudobný i internet. Našou snahou je preto prepojiť mladých so starými, skúsených s menej skúsenými, tých, ktorí obchodujú online a tých, ktorí obchodujú na báze osobného stretnutia.

Našim cieľom je vybudovanie zberateľskej komunity, ktorej členovia si navzájom pomáhajú a vo svojom zberateľskom nadšení sa navzájom podporujú. V súčasnej dobe združujeme viac ako tri desiatky záujemcov o zberateľstvo a históriu regiónu. Evidujeme zberateľov poštových známok, mincí, odznakov, pohľadníc, cestovných lístkov, minerálov, servítok, zapaľovačov, militárií a ďalších zaujímavostí. V prípade, že ste zberateľom, radi Vás príjmeme do našich kruhov.

Mgr. Ján Bocan

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.