Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
mar 012016
 

Archeologickým nálezom sa vo všeobecnosti rozumie hnuteľná alebo nehnuteľná vec, ktorá je dokladom o živote človeka a o jeho činnosti od najstarších dôb a spravidla sa našla alebo sa nachádza v zemi, na jej povrchu alebo pod vodou. Medzi archeologické nálezy patria aj nálezy mincí, ktoré sa z času na čas nejakému šťastlivcovi podarí objaviť. Pokúsim sa v skratke priblížiť najznámejšie nálezy mincí pochádzajúce z nášho regiónu.

V chotári obce Kalinov, nachádzajúcej sa v Medzilaboreckom okrese, bol v roku 1937 na ceste zvanej Pod Košary objavený poklad mincí z rímskej doby, ktoré sa dostali do zeme odhadom okolo roku 200 nášho letopočtu. Z nálezu sa doposiaľ zachovalo 21 mincí o celkovej hmotnosti 1,5 – 2 kilogramy. Mince sa do zeme dostali pravdepodobne okolo roku 200 nášho letopočtu.

Roku 1968 získalo Okresné vlastivedné múzeum v Humennom hromadný nález strieborných keltsko-dáckych mincí. K nálezu sa prihlásil Štefan Drabant – obyvateľ obce Ptičie v Humenskom okrese. Poklad objavil na jar 1950 pri orbe na miernom pahorku v polohe Hrudy v chotári obce. Pluh narazil na hlinenú nádobu a rozbil ju. Rozsypané mince zozbieral, odložil a dlhší čas im nevenoval pozornosť. Nález ohlásili múzeu s veľkým časovým odstupom od jeho objavenia. Zachránilo sa 237 mincí. Z obsahu nálezu bolo na prvý pohľad jasné, že sa jedná o jeden z mimoriadne vzácnych dokladov o spoločensko-hospodárskych pomeroch na území východného Slovenska v posledných storočiach pred našim letopočtom. Komplex pozostáva zo strieborných mincí, napodobenín tetradrachiem macedónskeho kráľa Filipa II. (359-336 pred našim letopočtom). Na averze je vyobrazenie vpravo obrátenej mužskej hlavy s bohatou bradou a fúzmi, na hlave má vavrínový veniec. Na reverze je vľavo obrátený klusajúci kôň.

Hromadný nález mincí v obci Topoľa, ležiacej v okrese Snina, vykopal v roku 1953 Michal Ľaľo pri kopaní jamy na zemiaky v záhrade Juraja Savarija. Mince boli uložené v drevenej nádobe, ktorá sa pri vyberaní zo zeme rozpadla. Po vykopaní nálezca uschoval poklad na pôjde svojho domu. V roku 1972 vnuk nálezcu poklad objavil a rozdával ho svojim spolužiakom. Jedna minca z nálezu sa dostala do múzea v Humennom. To dalo podnet pracovníkom múzea na návštevu obce, kde zozbierali 580 kusov mincí. Dá sa predpokladať, že poklad obsahoval oveľa väčší počet mincí. Nájdené mince pochádzali z obdobia panovania Leopolda I. (1657-1705). Nález obsahoval rôzne hodnoty mincí – toliare, poltoliare, pätnásťgrajciare, šesťgrajciare, trojgrajciare, denáre, duarisy, tridsaťgroše, šesťgroše a poltoráky. Najmladšia minca je z roku 1699, čo svedčí o tom, že poklad bol ukrytý ešte za panovania Leopolda I.

V roku 1992 bol v Sečovskej Polianke v okrese Vranov nad Topľou objavený poklad pozostávajúci z 406 strieborných mincí. V poklade majú početnú prevahu poľské groše Žigmunda III. a ich násobky. Okrem poľských mincí sa tu objavili sliezske, pruské, sedmohradské a švédske mince. Najstaršou razbou je sliezsky groš Karola II. z roku 1612, najmladšou je poltura Juraja Rákocziho z roku 1638. Nález sa dáva do súvislosti so starším nálezom 376 strieborných mincí podobných razieb, nájdených v roku 1962 prakticky na tom istom nálezisku. Strieborný poklad pozostávajúci z 369 mincí našli aj v základoch kostola v obci Žalobín, v okrese Vranov nad Topľou v roku 2007. Drobné strieborné mince nízkej hodnoty sú prevažne uhorské i poľské denáre a groše zo 16. a 17. storočia. Poklad bol pôvodne uložený asi 40 cm pod podlahou kostola, v keramickom džbánku. Najstaršími platidlami sú poľský polgroš Kazimíra IV. z rokov 1456-1492 a štyri kusy jednostranných bielych peniazov Vladislava II. z rokov 1482-1516. Najmladšou mincou je denár Ferdinanda II. z roku 1623. Mince sú umiestnené vo Vlastivednom múzeu v Hanušovciach nad Topľou.

Popísané nálezy patria medzi najvýznamnejšie nahlásené hromadné nálezy mincí nájdených na území nášho regiónu. Medzi ľuďmi kolujú zvesti aj o ďalších mincových nálezoch, ktoré však neboli nahlásené a teda ani patrične preskúmané a zdokumentované. Chýry nerozprávajú iba o nenahlásených nálezoch mincí z okolia hradov Jasenov alebo Brekov, ale i o nálezoch v blízkych obciach ako je Belá nad Cirochou. Pravosť takýchto vyjadrení však nie je možné spoľahlivo overiť, no otvárajú dvere rôznym polemikám…


Mince pochádzajúce z hromadného nálezu v Ptičom (okres Humenné).

Autor článku: Mgr. Ján Bocan

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.