Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
jún 192017
 

Čas je čistým obrazom všetkých predmetov. V zrkadle času sa odráža minulosť, prítomnosť i budúcnosť. Záleží iba na spôsobe, ako sa do tohto zrkadla pozeráme. Dobové fotografie patria medzi historické pramene, ktorých skúmanie a správne pochopenie vedie k vytvoreniu plastického obrazu zašlých čias. Históriu mesta nemožno chápať iba ako samotnú históriu spletitých ulíc, či samostatných budov – ich vznik je totiž podmienený ľudskou činnosťou. Naši predkovia – Sninčania na tomto mieste žili a umierali po mnoho storočí. Položili základy pre to, čo dnes chápeme pod pojmom každodenná realita. Obrazy ľudí zachytené v minulosti sú určitým druhom svedectva, namiesto dlhého sprievodného slova sa stačí zapozerať…

Snina nepatrila medzi rozvinuté stredoveké mestá, ani medzi mestá s kráľovskými privilégiami. Na prelome 19. a 20. storočia to bolo mestečko prevažne poľnohospodárskeho charakteru. Napriek tomu mu nárok na históriu nemožno upierať. Prostredníctvom dobových fotografií by sme Vám chceli priblížiť atmosféru zašlých čias a sprostredkovať tak pohľad do sninskej histórie. Snina v objektíve času – to je názov pripravovanej výstavy, ktorá bude pozostávať z niekoľkých desiatok fotografií v prevažnej miere vyzbieraných z fotoalbumov sninských rodín. Budú rozdelené do troch miestností galerijného oddelenia v sninskom kaštieli a usporiadané chronologicky. V prvej miestnosti budú umiestnené fotografie prevažne z obdobia  30. a 40. rokov minulého storočia zachytávajúce vyobrazenia z každodenného života. Druhá miestnosť sa bude niesť v duchu premeny z poľnohospodárskeho mestečka na mesto priemyselné. Práve v období budovania strojárenského podniku Vihorlat došlo v Snine k dovtedy nebývalému rozvoju. Tretia miestnosť je venovaná fotografiám objektov, ktoré zanikli počas prebiehajúcej asanácie v 80. rokoch 20. storočia.

Návštevníci výstavy budú mať možnosť k jednotlivým vyobrazeniam napísať komentár, respektíve meno človeka, ktorého na zaradených fotografiách objavili. Každý návštevník tak bude môcť vložiť kamienok do mozaiky sninskej histórie. Organizátormi výstavy sú Európska zberateľská spoločnosť a Mestské kultúrne a osvetové stredisko v Snine. Vernisáž výstavy sa bude konať v priestoroch kaštieľa v Snine dňa 23. júna 2017 o 17:00.

Článok bol taktiež publikovaný v Sninských novinách (číslo 25, zo dňa 19. júna 2017).

Autor článku: Mgr. Ján Bocan

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.