Florian Zapletal a okres Snina

Približne pred rokom sa nám dostala do rúk, v tom čase horúca knižná novinka s názvom Dřevěné kostelíky Zakarpatí – publikácia tvorená v prevažnej miere fotografiami drevených kostolíkov z ukrajinských okresov Berehovo, Mižhiria, Mukačevo, Rachiv, Svaľava, Ťačiv, Veľké Berezné, Volovec, Vynohradiv a taktiež fotografiami kostolíkov pochádzajúcich zo slovenských okresov Bardejov, Snina a Svidník.  Všetky použité fotografie v súbore pochádzali z archívu Floriana Zapletala (1884-1967) – českého vojenského dôstojníka a fotografa v jednej osobe, ktorého opantali krásy východného Slovenska a Podkarpatskej Rusi. Okrem drevených kostolíkov fotografoval aj obytné domy, hospodárske budovy, mosty, pevnosti, hrady a zaujímavé výhľady na dedinky a mestá. Jeho fotografická tvorba sa radí do obdobia priekopníckej fotografie.

Po rozpade Rakúsko-Uhorska bolo územie bývalej dualistickej monarchie rozdelené medzi nástupnícke štáty. Časť územia dnešnej Zakarpatskej oblasti Ukrajiny ľudovo nazývaná aj Podkarpatsko alebo Rusínsko bola pričlenená k najstabilnejšiemu a hospodársky najsilnejšiemu štátu v danej oblasti – k prvej Česko-Slovenskej republike. Dňa 12. januára 1919 dorazil do Užhorodu 31. česko-slovenský pluk, ktorého úlohou bolo zabezpečiť stabilizáciu povojnovej situácie v oblasti. Dňa 7. novembra 1919 bol stanovený oficiálny názov pre toto nové územie na Podkarpatská Rus, za oficiálny jazyk bola vyhlásená rusínčina, ktorej však chýbala kodifikovaná podoba, v školách sa preto vyučovala modifikovaná ruština. Na území Podkarpatskej Rusi operovala rumunská armáda, ktorá sa stiahla až na jeseň 1920. V tomto období sa hranica okresu Snina rozprestierala oproti súčasnej hranici viac na východ a zasahovala až do oblasti dnešnej Ukrajiny – prakticky lemovala rieku Uh od Perečína až po Užok.


Obe publikácie vydané v rokoch 2015 a 2016 vo vydavateľstve Karpatia.

Pred niekoľkými dňami sa nám podarilo dopracovať k voľnému pokračovaniu hore spomínanej publikácie týkajúcej sa drevených kostolov. Jej názov znie Městá a vesnice Zakarpatí a podobne ako predchádzajúca kniha bola publikovaná vo vydavateľstve Karpatia. Mnoho z objektov zachytených na čiernobielych fotografiách použitých v oboch publikáciách dnes už neexistuje. Životným poslaním a cieľom Floriana Zapletala bolo nasnímané fotografie a vyzbierané textové materiály týkajúce sa Podkarpatskej Rusi sprístupniť širokej verejnosti vo forme publikácie, ktorú žiaľ počas svojho života nestihol zostaviť. Dedičom sklenených fotonegatívov pochádzajúcich prevažne z územia Podkarpatskej Rusi sa stal Zapletalov študent Mikuláš Mušinka, ktorý po dlhých rokoch opatrovania tejto vzácnej pozostalosti sprístupnil zdedené negatívy a zadal podnet k ich publikovaniu. Práve tomuto človeku patrí vďaka za to, že sa toto etnografické bohatstvo zachovalo aj pre ďalšie generácie.

Autor článku: Mgr. Ján Bocan

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.