Razili žetóny a prezentovali publikáciu

V sobotu dňa 29. mája 2021 sa v Kultúrnom dome vysídlencov z oblasti vodárenskej nádrže Starina uskutočnila výročná schôdza členov združenia Európska zberateľská spoločnosť.

Zo správy o činnosti združenia za predchádzajúci rok, ktorú pred prítomnými predniesol predseda združenia Mgr. Ján Bocan, sa zúčastnení okrem iného dozvedeli napríklad aj to, že jedna z publikácií z edície Retrospektíva by sa z iniciatívy kladenej Karpatskorusínskou spoločnosťou pôsobiacej v Spojených štátoch amerických mala dočkať prekladu do anglického jazyka alebo to, že na sklonku roku bola dodatočne vydaná publikácia s názvom Medzi troma hranicami: Falšovanie bankoviek na východe Slovenska, ktorú obdržali všetci členovia združenia zdarma hneď po uhradení členského poplatku za aktuálny rok. Vedeli ste o tom, že do aféry falšovania desaťkorunových bankoviek zo začiatku 30. rokov minulého storočia boli zapojení aj niekoľkí občania Sniny?

Z načrtnutého plánu práce na rok 2021 sa zúčastnení dozvedeli, že v letných mesiacoch sa edícia Retrospektíva rozrastie o ďalšie tituly, napríklad o publikáciu venovanú osudom kostolných zvonov z vysídlených obcí okresu Snina – to jest zátopová oblasť Starina a obec Valaškovce, ktorú autorsky spracoval Ing. Michal Lakatoš a o dvojicu publikácií venovanú stopám prvej svetovej vojny v okrese Snina, na príprave ktorých v súčasnosti pracujú Mgr. Ján Bocan a Ing. Radovan Vrabeľ. V znamení prvej svetovej vojny sa bude niesť aj piaty ročník podujatia Medzi troma hranicami, ktorého uskutočnenie je plánované na 19. september 2021. Na jeho príprave sa bude okrem iných podieľať aj Klub vojenskej histórie a strelecký klub Hodošík, podujatie by sa malo konať v obci Stakčín.

Po ukončení oficiálnej časti výročnej schôdze bol predstavený nástroj na ručnú razbu medených žetónov, ktorého výroba bola realizovaná s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – v programe Podpora najmenej rozvinutých okresov. Všetci prítomní následne získali možnosť vlastnoručnej razby pamätného žetónu, ku ktorému navyše získali aj pamätný list. V závere stretnutia vznikol priestor a čas, ktorý prítomní zberatelia využili na výmenu prebytkov zo zbierok, prípadne na prezentáciou zaujímavých kúskov pochádzajúcich z budovaných zbierok.

Občianske združenie Európska zberateľská spoločnosť v súčasnosti združuje 40 osôb a 1 organizáciu. Napriek tomu, že členovia združenia disponujú rôznymi zberateľskými záujmami, pri budovaní zbierok si dokážu navzájom pomáhať. Združenie disponuje elektronickým časopisom Retrospektíva, paralelne je i vydavateľom knižnej edície Retrospektíva. Pod záštitou združenia je organizované podujatie Medzi troma hranicami a nenáročné turistické prechádzky po okolitej prírode s názvom Aktívny víkend. Združenie sa svojimi aktivitami aktívne podieľa na kultúrnom a spoločenskom rozvoji mesta Snina.

Text: Ing. Zuzana Zreláková
Foto: Jozef Novák

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.