Vojtech Löffler a sninské monumenty

Počas prechádzky ulicami starého mesta sme na Alžbetinej ulici, ktorá sa nachádza prakticky v centre Košíc, natrafili na Múzeum Vojtecha Löfflera. Toto meno nie je Sninčanom úplne neznáme. Aj v Snine sa totiž nachádza niekoľko diel tohto významného slovenského sochára.

Vojtech Löffler sa narodil 16. apríla 1906 v Košiciach. V rokoch 1912 až 1916 absolvoval základnú školu. Po vzore otca, ktorý pôsobil ako strážmajster, začal v roku 1916 navštevovať strednú školu pre dôstojníkov. Z tej však po dvoch rokoch utiekol a ďalšie dva roky navštevoval reálnu štátnu školu v Košiciach. V rokoch 1920 až 1923 sa vyučil za zubného technika a v roku 1927 sa popri zubárskej praxi začal venovať sochárstvu. V období rokov 1928 až 1931 externe študoval a zmaturoval na Československom štátnom maďarskom reálnom gymnáziu v Rimavskej Sobote a v období rokov 1932 až 1933 súkromne študoval sochárstvo v Budapešti. V roku 1937 sa vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach uskutočnila jeho prvá výstava a v tom istom roku absolvoval študijnú cestu do Londýna a Paríža. Koncom druhej svetovej vojny bol odvlečený Sovietskou armádou do Sovietskeho zväzu a do augusta 1947 pracoval v sedemčlennej sochárskej skupine v zajateckom tábore, kde bolo spolu vyhotovených dvadsaťjeden sôch životnej veľkosti a mnoho menších plastík. Po návrate do Košíc sa zapojil do výtvarného života na východnom Slovensku, definitívne ukončil činnosť dentistu a vydal sa na profesionálnu dráhu umelca. Počas života získal mnoho prestížnych ocenení. Zomrel 11. februára 1990, pochovaný je na verejnom cintoríne v Košiciach. Vojtech Löffler patril k prvým a nemnohým východoslovenským sochárom svojej doby.

V zozname prác Vojtecha Löfflera realizovaných v teréne a v interiéri sa nachádza niekoľko diel, spomedzi ktorých sme vybrali tie, ktoré sa nachádzajú v okrese alebo priamo v meste Snina:

Zboj – Mičurinka, 170 cm, pieskovec, 1959
Ubľa – Zdravotné stredisko, Ošetrovateľka s dieťaťom, 220 cm, travertín, 1965
Snina – Študentka, olovo, 1976; Matka s dieťaťom, mramor, 1976; Ošetrovateľka, olovo, 1976;
Akt-torzo, 110 cm, kameň – pieskovec, 1976; Osloboditeľ, 120 cm, sadra
, 1977

Mičurinkou sa rozumie pestovateľka plodín podľa zásad ruského biológa a botanika Ivana Vladimiroviča Mičurina (1855-1935), ktorého výskum bol vnímaný ako významný príspevok v oblasti genetiky, hlavne ovocinárstva. Socha Mičurinky sa nachádzala v priestoroch základnej školy v Zboji. V súčasnej dobe o soche Mičurinky nemáme bližšie informácie. Vieme iba, že na pôvodnom mieste sa už niekoľko rokov nenachádza. Bolo by iste zaujímavé sochu vyhľadať a začať sa ňou bližšie zaoberať. Pieskovcový monument nemôže predsa len tak bez stopy zmiznúť. Absolventi školy i učitelia kedysi pôsobiaci v Zboji si sochu pamätajú, no spoločné školské fotografie boli zvyčajne snímané v priestoroch školského dvora a socha Mičurinky sa nachádzala v priestore pri vstupe do budovy. Preto je v súčasnosti možné natrafiť na nepomerne viac pamätníkov, ako na fotografiu v tejto chvíli stratenej sochy významného slovenského umelca.


Monumentálne dielo Vojtecha Löfflera pomenované Ošetrovateľka s dieťaťom v obci Ubľa.
Autorka fotografie: Mgr. Darina Dzubová

V Ubli sa Löfflerova socha ošetrovateľky s dieťaťom nachádza a zdobí dvor Obvodného zdravotného strediska. Socha ošetrovateľky sa nachádza v priestoroch vstupnej haly sninského kaštieľa. Kde sa nachádzala predtým sa nám zistiť zatiaľ nepodarilo. V spomínaných priestoroch sa nachádzajú i ďalšie dve sochy z produkcie Vojtecha Löfflera. Prvou je socha študentky, ktorá sa pôvodne nachádzala v priestore pred budovou internátu Strednej priemyselnej školy strojníckej (dnes budova Okresného úradu v Snine), neskôr pred rokovacou sálou Mestského úradu v Snine. Druhou je socha matky s dieťaťom, ktorá bola posledne umiestnená v parčíku pred Rímskokatolíckou farnosťou Božieho milosrdenstva, nachádzajúcou sa na Sídlisku I. v Snine. Pôvodne však stála na ľavej strane prístupovej cesty k základnej škole na Budovateľskej ulici.


Löfflerove monumentálne diela – Študentka, Matka s dieťaťom a Ošetrovateľka, v súčasnej dobe zdobiace vstupnú halu klasicistického kaštieľa v Snine. Autor fotografií: Mgr. Ján Bocan

Matka s dieťaťom v parčíku pred základnou školou na Budovateľskej ulici.


Študentka na pôvodnom mieste – pred budovou bývalého internátu SPŠS (v súčasnosti budova OÚ). Betónový podstavec, na ktorom bola socha pôvodne inštalovaná, sa v parčíku nachádza dodnes.

Pri vyslovení názvu ďalšej Löfflerovej sochy s označením Akt-torzo, si je možné predstaviť sochu nachádzajúcu sa pri vstupe do priestorov kina, kde je v blízkosti pokladne, na podstavci umiestnená socha vyjadrujúca krásy ženského tela, ktorá bola pôvodne umiestnená pred vstupom do bývalého Závodného klubu (neskôr kina a v súčasnosti rímskokatolíckej farnosti) na Sídlisku I. v Snine, no jej výška nezodpovedá uvádzaným kritériám (meria iba 92 cm).


Pravdepodobne ďalšia z monumentálnych sôch Vojtecha Löfflera, momentálne sa nachádzajúca v blízkosti pokladne pri vstupe do kina. Autor fotografie: Mgr. Ján Bocan


Socha s označením Akt-torzo na pôvodnom mieste – v priestore pred bývalým kinom na Sídlisku I.

Napokon poslednou sochou Vojtecha Löfflera v Snine by mala byť sadrová socha s názvom Osloboditeľ, o ktorej v tejto chvíli nemáme prakticky žiadne bližšie informácie. Nepamätá si náhodou niekto z čitateľov Retrospektívy a Sninských novín, kde by sa socha vyhovujúca horeuvedeným kritériám mohla nachádzať?

Za prácu rúk Vojtecha Löfflera by sme mohli označiť aj sochu ženy s drapériou umiestnenú na dvore Verejno-prospešných služieb. Predtým táto socha zdobila areál Sninských rybníkov. Spomínaný monument za dielo Vojtecha Löfflera označil pán Karol Wielkievič (1928), dlhoročný predseda niekdajšieho miestneho, neskôr mestského národného výboru v Snine, za pôsobenia ktorého bola veľká časť monumentálnych diel v meste inštalovaná.


Žena s drapériou evokujúca vstup do kúpeľa, pôvodne umiestnená v areály Sninských rybníkov, momentálne sa nachádzajúca na dvore Verejno-prospešných služieb mesta Snina. Autor fotografie: Jozef Novák


Žena s drapériou na pôvodnom mieste – areál Sninských rybníkov.

V Snine sa v minulosti nachádzalo a v súčasnosti stále nachádza niekoľko desiatok monumentálnych diel, z ktorých viacero nie je signovaných a tým pádom je k nim neľahké priradiť autora a získať bližšie informácie. Bolo by iste zaujímavé poznať rôzne podrobnosti súvisiace s ich autormi alebo výrobou, či prípadne kedy a pri akej príležitosti boli tieto sninské monumenty osadzované. Ak v tomto smere disponujete nejakými informáciami, budeme radi, keď sa s nimi podelíte na retrospektiva.eu@gmail.com. Vopred sa tešíme na spoluprácu.

Autor článku: Mgr. Ján Bocan

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.