Redakcia

Členovia online časopisu Retrospektíva

Mgr. Ján Bocan

Šéfredaktor

Myslím si, že každý človek má nejakú obľúbenú aktivitu, ktorej sa venuje vo svojom voľnom čase. V mojom prípade je to zberateľstvo a história mesta a okresu Snina. Žijem Retrospektívou.


®


Ing. Radovan Vrabeľ

Redaktor

Práve som si uvedomil, že dnes som strávil nad uhorskou mapou Zemplína vyše hodiny, potom som hodinu vyhľadával v aukciách staré pohľadnice Sniny a ďalšiu hodinu som venoval štúdiu bojov Veľkej vojny v okolí Stakčína… Takto sa to opakuje deň za dňom.
Som zberateľ, lokálpatriot a žijem Retrospektívou.


Stránka časopisu je aktualizovaná minimálne raz za obdobie jedného kalendárneho mesiaca. Je zakázané kopírovať, upravovať a ďalej rozširovať texty bez súhlasu redakcie.