Redakcia

Redakciu online časopisu Retrospektíva tvoria:

Mgr. Ján Bocan (šéfredaktor)
Daniela Fridrichová (redaktorka)
Ing. Radovan Vrabeľ (redaktor)

Sme vďační za akékoľvek podnety a postrehy, prípadne za hotové autorské príspevky, ktoré nám v prípade záujmu o publikovanie môžete zasielať na našu e-mailovú adresu retrospektiva.eu@gmail.com. Vážime si textové materiály doplnené o ilustračné fotografie, nákresy a podobne. K priloženým materiálom  je potrebné uviesť krátky popis. Pokiaľ ide o materiály pochádzajúceho z iných zdrojov, je potrebné tieto zdroje uviesť, aby nedochádzalo k prípadnému porušovaniu zákona o autorskom práve. Autor zaslaného príspevku vyjadruje súhlas s publikovaním v časopise a zároveň nesie plnú zodpovednosť za jeho obsah. Každý príspevok musí obsahovať meno a priezvisko autora. Anonymné príspevky neuverejňujeme. Máme záujem o publikovanie originálnych, doposiaľ nikde neuverejnených príspevkov. Vyhradzujeme si právo uverejnenia poskytnutého príspevku v Sninských novinách a právo následného zaradenia príspevku do zborníka publikovaných článkov, prípadne zaslaný príspevok neuverejniť vôbec. Názory autorov zaslaných príspevkov sa nemusia zhodovať so stanoviskom redakcie. Príspevky nehonorujeme.

Internetová stránka časopisu je aktualizovaná minimálne raz za obdobie jedného kalendárneho mesiaca. Je prísne zakázané kopírovať a šíriť akékoľvek texty bez súhlasu redakcie, vydavateľstvo udeľuje povolenie len na použitie odkazu na originálny článok.