Maďarský zábor obcí bývalého okresu Snina 1938 – 1945 vo filatelii

Dňa 19. septembra 2020 sa mal v priestoroch múzea v Zemplínskych Hámroch v rámci podujatia Medzi troma hranicami uskutočniť prednáškový seminár týkajúci sa zberateľstva a histórie regiónu. V súvislosti s náhlym prudkým nárastom prípadov ochorenia COVID-19 v okrese Snina boli… Read moreMaďarský zábor obcí bývalého okresu Snina 1938 – 1945 vo filatelii

Príležitostná poštová pečiatka Sniny

Príležitostné poštové pečiatky boli vydávané pri rôznych kultúrnych, spoločenských alebo politických príležitostiach ešte v časoch Rakúsko-Uhorska. V priestore podujatia bola dočasne otvorená zvláštna poštová priehradka. Medzi dvoma svetovými vojnami sa na území Slovenska používali príležitostné pečiatky len ojedinele. Najväčší rozmach… Read morePríležitostná poštová pečiatka Sniny

Od dopisu k pohľadnici

Základným komunikačným prostriedkom človeka je ľudská reč. Prostredníctvom reči dokáže sprostredkovávať vlastné myšlienkové obsahy iným osobám. Písaný text je jedným z najjednoduchších spôsobov zaznamenania rečového prejavu. V dnešnej dobe nemusia byť texty zaznamenávané výhradne na papieri. Poznáme množstvo textových editorov,… Read moreOd dopisu k pohľadnici