Knižnica regionálneho charakteru

Nie všetky vedomosti získavame prostredníctvom školy. Mnoho poznatkov nadobúdame na základe subjektívnych záujmov. Čím špecifickejší záujem, tým krivoľakejšia cesta k informáciám. Americký filozof George Santayana raz vyslovil nadčasovú vetu:

Človek vzdelávaný výlučne školou je nevzdelaným človekom…

Súkromné zberateľstvo nie je vnímané ako vedná disciplína. Patrí medzi voľnočasové – hobby aktivity. Taktiež amatérske štúdium histórie je možné považovať za rovnaký typ aktivity. Stará ľudová múdrosť hovorí, že ten, čo sa veľa pýta, sa veľa dozvie. Keby sme chceli toto príslovie aplikovať na dnešnú dobu, muselo by znieť – ten, čo sa veľa pýta, nevie používať Google. V porovnaní s nie až tak dávnou minulosťou, je získavanie informácií v súčasnosti oveľa jednoduchšie. Internet je totiž preplnený zaujímavými materiálmi, ktorí čakajú na zanietených bádateľov. A práve pre tých, ktorí radšej používajú počítač namiesto toho, aby navštívili klasickú knižnicu, je určená táto virtuálna regionálna knižnica. Jej úlohou je poskytnúť  možnosť nahliadnutia do zaujímavých materiálov, ktoré určite ocenia nielen zberatelia a milovníci histórie regiónu, ale aj kultúrni činitelia a rôzni záujemcovia z radov širokej verejnosti.

Knižnica je tvorená materiálmi, ktorých autori súhlasili s ich uverejnením. Materiály poskytli xxx – vypísať kto. Nech sa páči, virtuálna knižnica je tu pre Vás.

Mgr. Ján Bocan
Autor myšlienky