Časopis venovaný histórii regiónu

Svet, ktorý poznáme a považujeme za svoj vlastný už pred našim príchodom budovali naši rodičia a starí rodičia, inými slovami – naši predkovia. Pripomienku na doby minulé v mnohých prípadoch predstavuje iba starostlivo uchovávaná kôpka starých rodinných fotografií, prípadne iných spomienkových predmetov, ktorých význam a zmysel postupne bledne spolu so spomienkou na najstarších, nami poznaných členov rodiny. Každý človek si rád z času na čas zaspomína. Jedným z našich záujmov je práve uchovanie spomienok, pretože tie dokážu často prezradiť viac a oveľa jednoduchším spôsobom, ako informácie pracne získavané analýzou dobových dokumentov. Ako sa zvykne hovorievať – papier znesie všetko. Ale zaznamenaná spomienka pamätníka dokáže vniesť svetlo všade tam, kam dopadajú tiene omylov vytvárajúce tmu pochýb a skreslenej interpretácie.

Online časopis Retrospektíva vznikol za účelom informovania širokej verejnosti o poznatkoch týkajúcich sa histórie geografickej oblasti okresu, ktorej stredisko je tvorené okresným mestom Snina. Prostredníctvom uverejňovaných príspevkov z rôznych oblastí sa snažíme popularizovať súkromné zberateľstvo, regionálnu históriu a v neposlednom rade aj turistiku a cestovný ruch. Rozsiahlejšie témy spracovávame a vydávame v podobe drobných publikácií radených do samostatnej edície. Vyhľadávame, skúmame a uchovávame hmotné doklady o našom meste, okrese a priľahlom regióne. Vyzbierané materiály prezentujeme, pretože si uvedomujeme, že iba originálny exponát disponujúci historickou pravosťou je z pohľadu historického výskumu nenahraditeľným svedectvom doby. Za posledné roky sme získali verných priaznivcov a spolupracovníkov, vďaka ktorým je dnes možné Retrospektívu považovať za jeden z činiteľov, ktorý vplýva na dotváranie koloritu života v našom meste a okrese.

Mgr. Ján Bocan
Zakladateľ časopisu