Finisáž výstavy Krása kovu

Dňa 30. júla 2021 sa v priestoroch klasicistického kaštieľa v Snine uskutočnila finisáž výstavy s názvom Krása Kovu. Výstava bola otvorená v septembri 2021 v múzeu v obci Zemplínske Hámre pri príležitosti konania podujatia Medzi troma hranicami. V decembri bola výstava v rozšírenej podobe nainštalovaná v priestoroch sninského kaštieľa, kde čakala na letné uvoľnenie proticovidových opatrení, aby mohla byť odprezentovaná pred očami širokej verejnosti.

Samotné podujatie otvorila kurátorka Mgr. Edita Kavčáková. Po jej príhovore a poďakovaní za spoluprácu nasledovala prednáška Mgr. Jána Bocana s názvom Numizmatika regionálneho významu. Zo slov autora prednášky sa prítomní dozvedeli o najstaršej známej numizmatickej razbe na území regiónu Horný Zemplín a taktiež o najnovšom numizmatickom prírastku – príležitostnom žetóne, ktorý si účastníci mohli vlastnoručne vyraziť po skončení podujatia. V poradí druhou bola prednáška Ing. Michala Lakatoša s názvom Osudy zvonov. Ing. Michal Lakatoš sa zaoberá mapovaním výskytu a dokumentovaním kostolných zvonov na území regiónu Zemplín. Svoj výskum uskutočnil v minulosti aj na území okresu Snina, kde napríklad dňa 11. augusta 2020 nafotil a popísal zvon umiestnený v Rhollovej kaplnke Sedembolestnej Panny Márie na starom cintoríne. Poznatky získané týmto výskumom sa stali impulzom k zaradeniu zvona do zoznamu pamiatkovo chránených objektov. Informácie z dokumentácie, ktorú vypracoval a zaslal na Pamiatkový úrad do Prešova, boli následne overené profesionálnymi pamiatkármi a dňa 24. mája 2021 došlo k zápisu zvona do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu Slovenskej republiky. Počnúc týmto dňom je zvon vedený pod číslom 12692/1 ako národná kultúrna pamiatka. Zvon bol odliaty v roku 1847 a meno zvonolejára, ktorý ho ulial je András Schaudt.

Ing. Michal Lakatoš pri fotení zvona v Rhollovej kaplnke v Snine.

Ing. Michal Lakatoš vo svojej prednáške v krátkosti okrem iného spomenul aj terénny výskum Veroniky Kučmašovej z obce Klenová. V závere svojej prednášky upozornil na rozhlasovú reláciu s názvom Naše zvony a ich tvorcovia, ktorú vysiela Rádio Lumen každý piatok ráno v čase od 7:00 do 7:30 v relácii Lumenáda. Po ukončení prednášky bola spustením nahrávky s hlasom zvona z obce Veľká Poľana, uvedená do života publikácia s názvom Osudy zvonov: Zvony z vysídlených obcí okresu Snina. Publikáciu autorsky spracoval Ing. Michal Lakatoš a na jej stranách zhromaždil základné informácie o zvonoch z vysídlených obcí zátopovej oblasti Starina (Dara, Ostrožnica, Ruské, Smolník, Starina, Veľká Poľana a Zvala) a z obce Valaškovce, ktorá bola vysídlená kvôli vybudovaniu rovnomenného vojenského obvodu. Vydanie publikácie bolo podporené z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.

Obálka najnovšej publikácie edície Retrospektíva.

V poradí tretím prednášajúcim bol Ing. Radovan Vrabeľ, ktorý prednáškou s názvom Pravoslávna kovová ikona ako povinný výstroj cárskeho vojaka priblížil problematiku kovových ikon, ich pôvod, poslanie, spôsob získavania i vývoj cenotvorby na zberateľskom trhu.

Po ukončení prednáškového miniseminára nasledovala návšteva samotnej výstavy. Krása kovu bola spoločnou výstavou dvoch autorov – Mgr. Jána Bocana (zbierka regionálnej numizmatiky týkajúcej sa geografickej oblasti okresu Snina doplnenej o ukážku razieb medailí významného medailéra Williama Schiffera) a Ing. Radovana Vrabľa (zbierka kovových cárskych ikon doplnená o rôzne militárie a dobové pohľadnice z čias prvej svetovej vojny). Spoločným menovateľom výstavy je materiál, z ktorého bola drvivá väčšina vystavovaných artefaktov vytvorená. Po ukončení prehliadky boli prítomní vyzvaní, aby sa presunuli na nádvorie kaštieľa, kde bolo pripravené zariadenie určené na ručnú razbu príležitostných žetónov.

V roku 2017 sa uskutočnili oslavy 700. výročia prvej písomnej zmienky o Snine. Pri tejto príležitosti boli Mestským kultúrnym a osvetovým strediskom v Snine objednané raznice pre razenie pamätných žetónov. S príchodom roku 2018 sa jedna z razníc, uvádzajúca dané výročie, stala neaktuálnou. Začiatkom roku 2021 boli z iniciatívy občianskeho združenia Európska zberateľská spoločnosť vyrobené raznice pre razenie pamätných žetónov určených na podporu cestovného ruchu v okrese Snina. Pri príležitosti konania finisáže výstavy Krása kovu sa na nádvorí kaštieľa v Snine razil nový variant žetónu s použitím averznej raznice z roku 2017 a reverznej raznice z roku 2021.

Averz a reverz príležitostného žetónu razeného počas finisáže výstavy Krása kovu.

Tento príležitostný variant žetónu vznikol cielene a pripomína hneď dve okrúhle výročia. Výstavba kaštieľa v Snine bola zahájená v roku 1781 na podnet Terézie Zichyovej, ktorej v tom čase patrila väčšina pozemkov v Snine. Stalo sa tak presne pred 240 rokmi. Sochu Herkula, ktorá dodnes zdobí nádvorie kaštieľa, dal v roku 1841 odliať v Hámroch pri Snine vtedajší zemepán Štefan Rholl. Bolo to presne pred 180 rokmi. Výroba nástroja na ručnú razbu medených žetónov bola realizovaná s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – v programe Podpora najmenej rozvinutých okresov

Zberateľský klub v Snine bol založený v roku 2013 s cieľom prezentovať zbierky a šíriť získavané poznatky týkajúce sa predovšetkým zberateľstva a regionálnej histórie. Medzi najčastejšie zbierané materiály členov združenia patria poštové známky, pohľadnice, mince, ale aj rôzne kuriozity ako napríklad servítky, hudobné nosiče, či dokonca sety stavebnice značky Lego. Ako sa zvykne vravievať – zbierať je možné skoro všetko, i keď možno nie vždy až úplne všetko.

Autor článku: Mgr. Ján Bocan

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.