Medzi troma hranicami 2020

O podujatí

Medzi troma hranicami je názov podujatia, ktoré sa koná pravidelne raz ročne v mesiaci september. Hlavným organizátorom podujatia je občianske združenie Európska zberateľská spoločnosť. Hlavnou ideou podujatia je vytvorenie prepojenia medzi zberateľstvom, turistikou a regionálnou históriou. V roku 2020 sa dané podujatie uskutoční už po štvrtý krát. Cieľom každého ročníka je predstaviť určitú zaujímavú lokalitu nachádzajúcu sa v okrese Snina. Podujatie sa teda koná každý rok na inom mieste (2017 – Osadné, 2018 – Snina, 2019 – Nová Sedlica). Pri príležitosti uskutočnenia podujatia je každoročne vydávaná rovnomenná publikácia, ktorá obsahuje, v závislosti od témy, stále iný podtitul.

Logo podujatia
Medzi troma hranicami.

Zatiaľ každoročné naplánovanie vyústilo nakoniec do určitej kolíznej situácie, kedy sa v rovnaký deň a v rovnakom čase konalo nejaké iné podujatie, ako napríklad Hubertove dni alebo Pes, kôň a človek. Napriek tomu sa na podujatí každoročne stretol úctyhodný počet ľudí. Z organizačného hľadiska každý rok vznikol určitý časový sklz oproti dennému harmonogramu, z dôvodu skĺbenia turistického pochodu a určitých osvetových činností do jedného dňa. Práve z tohto titulu sa v roku 2020 podujatie Medzi troma hranicami bude konať v obci Zemplínske Hámre a po prvýkrát pôjde o dvojdňové podujatie.

Predbežný plán

V sobotu 19. septembra 2020 sa na pôde obecného múzea v Zemplínskych Hámroch uskutoční prednáškový seminár, ktorý bude pozostávať zo siedmych prednášok, týkajúcich sa zberateľstva a regionálnej histórie. S prednáškami sa začne už predpoludním. Záver semináru bude patriť uvedeniu do života nových publikácií a otvoreniu výstavy. Výstava sa bude týkať kovových cárskych ikon – ikon v ponímaní ochranných amuletov, ktorými boli vybavení vojaci cárskeho Ruska bojujúci v Karpatoch počas prvej svetovej vojny. Súčasťou výstavy budú aj dve postranné vitríny. Prvá bude obsahovať ukážku mincí a medailí, ktoré sa nejakým spôsobom viažu na geografickú oblasť sninského okresu. Druhá vitrína bude obsahovať ukážky prác svetovo uznávaného medailéra slovenského pôvodu, Williama Schiffera. Materiály uložené v postranných vitrínach majú poukazovať na tohtoročné okrúhle výročia – 50. výročie založenia Slovenskej numizmatickej spoločnosti na Slovensku a 100. výročie narodenia Williama Schiffera.

Ukážka kovových pravoslávnych ikon.

V nedeľu 20. septembra 2020 sa uskutoční turistický pochod situovaný do oblasti Vihorlatských vrchov. Štart a cieľ pochodu sa bude nachádzať na Gazdovskom dvore v Zemplínskych Hámroch. Presná trasa pochodu ešte nie je stanovená (v tejto chvíli pracujeme s rôznymi alternatívami), ale môžeme prezradiť, že pôjde o zaujímavý, stredne ťažký výstup. Po príchode na Gazdovský dvor sa uskutoční prezentácia najnovších publikácií z edície Retrospektíva a turisti budú mať možnosť navštíviť aj novootvorenú výstavu v múzeu.

Dni Európskeho kultúrneho dedičstva

Dni Európskeho kultúrneho dedičstva sa konajú každoročne v mesiaci september v kontexte vybranej témy. Ide o podujatie, ktoré vzniklo v roku 1985 z iniciatívy Rady Európy. Je spoluorganizované Európskou úniou a koná sa každoročne v 50 štátoch Európy. Cieľom Dní Európskeho kultúrneho dedičstva je stimulovať záujem o európske kultúrne dedičstvo, zvyšovať povedomie o ňom, informovať verejnosť o potrebe chrániť ho, podporovať toleranciu voči iným kultúram a upozorniť na sociálne, politické a hospodárske výzvy odvetvia kultúry. Tohtoročná téma je prezentovaná mottom: „Minulosť vzdeláva“.

Tohtoročné logo Dní Európskeho kultúrneho dedičstva.

Zatiaľ každý ročník podujatia Medzi troma hranicami bol organizovaný v duchu Dní Európskeho kultúrneho dedičstva. Súčinnosť pri organizovaní podujatia neprináša žiadne finančné výhody ani príjmy, ide predovšetkým o kvalitnú veľkoplošnú mediálnu podporu podujatí označených logom Dní Európskeho kultúrneho dedičstva. Navyše, motto tohtoročnej témy – „Minulosť vzdeláva“, je k nami podnikaným aktivitám viac ako priliehavé a odzrkadľuje našu niekoľkoročnú činnosť.

Tešíme sa na Vás

Ako po minulé roky, tak aj v roku 2020 budú pre účastníkov podujatia pripravené drobné spomienkové predmety, zabezpečené občerstvenie a pripravený kvalitný program na celý víkend. V tomto momente ešte nedokážeme konkretizovať všetky detaily a podrobnosti, avšak o všetkom Vás budeme v predstihu patrične informovať.

Ďalšie informácie budú postupne zverejňované skrz webovú stránku online časopisu Retrospektíva a facebookovú platformu Medzi troma hranicami a taktiež prostredníctvom Sninských novín. Už teraz sa tešíme na Vašu účasť!

Autor článku: Mgr. Ján Bocan

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.