Nové tituly edície Retrospektíva

V rámci pripravovaného podujatia s názvom Medzi troma hranicami budú uvedené do života aj dve publikácie regionálneho charakteru. Prvou z nich je publikácia Ing. Radovana Vrabľa s názvom Pravoslávna ikona: Povinný výstroj cárskeho vojaka. Čo sa pod týmto názvom ukrýva?

Ukážka obálky publikácie.

Na začiatku mojej spolupráce s redakciou časopisu Retrospektíva som dostal do daru drobnú publikáciu s názvom Zberatelia sú šťastní ľudia. Po jej prečítaní som nadobudol nové poznatky a zároveň nový pohľad na zberateľstvo ako také. Svoju zbierku som začal organizovať podľa rôznych špecifikácií a jednotlivé artefakty v nej som začal katalogizovať. V okrese Snina, odkiaľ pochádzam, poznám osobne viacero zberateľov. Najčastejšie prichádzam do styku so zberateľmi vojenských militárií. Sám som taktiež ich zberateľom. Orientujem sa najmä na zbieranie artefaktov z čias cárskeho Ruska a teda prvej svetovej vojny. Táto vojna sa intenzívne dotkla aj okresu Snina. Pri nakupovaní predmetov do svojej zbierky som z času na čas natrafil na predmet, ktorý sa predával spolu s ostatným výstrojom cárskeho vojaka. Išlo o akýsi náboženský amulet. Začal som sa o tento predmet intenzívnejšie zaujímať a zistil som, že ide o kovovú pravoslávnu ikonu. S veľkým úžasom som zistil, že takmer každý pravoslávne veriaci cársky vojak si so sebou okrem iných veci svojho výstroja na front niesol v batôžku aj ikonu, ktorá mu nedovoľovala zabudnúť na svojich blízkych a hlavne na vieru v Boha. Tieto ikony nie sú len znakom šťastia a lásky k Bohu, ale vo väčšine prípadov sú znakom a hmatateľnou spomienkou na biedu, strach o život a utrpenie ako pre civilistov tak aj pre bojujúcich vojakov. V čase prvej svetovej vojny sa v meste Snina nachádzali tisíce cárskych vojakov. Tomuto množstvu prináleží obrovský počet kovových ikon, ktoré sa tu v čase vojny spolu s vojakmi vyskytovali.

Publikácia, ktorú som autorsky spracoval, bude uvedená do života v rámci podujatia Medzi troma hranicami. Je rozdelená na dve časti. V prvej časti čitateľom približujem svoju cestu k zberateľstvu, pozornosť venujem bojovým operáciám v priestore Sniny v roku 1914 taktiež aj histórií kovových ikon a pokúšam sa odpovedať na nasledujúce otázky:  

Dostala sa kovová pravoslávna ikona do Sniny ?
Kde viac bola potrebná kovová pravoslávna ikona ako pri ceste vojaka na pole slávy ?
Koľko cárskych vojakov vlastnilo ikonu počas bojov v Snine ?
Kde je dnes tak obrovské množstvo ikon ?

Druhú časť publikácie tvorí katalóg konkrétnych artefaktov pochádzajúcich z mojej súkromnej zbierky. Ide konkrétne o kovové pravoslávne kríže, ikony a viacdielne ikony. Tieto predmety sú významným fenoménom ruskej národnej a náboženskej umeleckej kultúry. Samotná zbierka bude už čoskoro vystavená a sprístupnená zrakom verejnosti v priestoroch múzea v obci Zemplínske Hámre. Katalógová časť publikácie vznikla, aby každý návštevník výstavy mal možnosť získať ku konkrétnej ikone jej celkový opis. V katalógu sú uvedené rozmery ikon, ich vek, opis motívu, opis zdobenia, preklady popisov a iné. Celá publikácia je veľmi špecifická a čitateľom sa bude snažiť ukázať pozadie vojny z iného uhla pohľadu – z pohľadu nádeje, viery v Boha a dôležitosti duchovenstva na bojovom poli. 

Ing. Radovan Vrabeľ

V poradí druhou je publikácia Mgr. Jána Bocana s názvom Kúzlo kovovej krásy: Po stopách numizmatiky v Snine a okolí. Čoho konkrétne sa týka?

Ukážka obálky publikácie.

Zberateľstvo je v závislosti od záujmu o určitý typ materiálu možné členiť na rôzne zberateľské disciplíny. Asi najsilnejšie zastúpenie medzi zberateľmi na Slovensku má filatelia. Preukázateľne prvým známym zberateľom poštových známok v Snine bol mladý gróf Hermann zur Lippe, ktorý začiatkom 20. storočia spolu s rodinou obýval priestory miestneho klasicistického kaštieľa. V poradí druhou zberateľskou disciplínou s najsilnejším zastúpením na Slovensku je numizmatika. V tomto roku si pripomíname 50. výročie založenia Slovenskej numizmatickej spoločnosti. Pri príležitosti tohto okrúhleho výročia sa mi zdalo vcelku príhodným pozrieť sa trochu bližšie na históriu numizmatiky v okrese Snina. Je nutné povedať, že okres Snina počas celej svojej existencie dvakrát zanikol. Po prvýkrát v súvislosti s vojnovými udalosťami, kedy počas Malej vojny v roku 1939 bola väčšia časť okresu Snina obsadená maďarskými vojskami a neobsadený zvyšok okresu bol administratívne pričlenený k okresu Humenné a po druhýkrát v súvislosti s prijatím zákona o územnom členení štátu v roku 1960, kedy bolo územie okresu Snina administratívne opäť začlenené pod okres Humenné. Z uvedeného je zrejmé, že v období rokov 1960 až 1996 okres Snina prakticky neexistoval a všetky významnejšie spolkové činnosti sa sústredili vo vtedajšom okresnom meste, v Humennom. Tu v roku 1974 vznikol numizmatický krúžok, ktorý prešiel viac ako tri dekády trvajúcim dynamickým vývojom. Členmi tohoto krúžku boli aj numizmatici pochádzajúci z územia súčasného Sninského okresu. V prípade Sniny nie je možné hovoriť o nejakej numizmatickej tradícií. Napriek tomu, že ide o okresné mesto, už oproti Humennému alebo Michalovciam po tejto stránke výrazne zaostáva. V snahe spopularizovať numizmatiku ako druh zberateľskej činnosti som sa rozhodol zostaviť stručný prehľad týkajúci sa histórie organizovanej numizmatiky v regióne so zreteľom na geografickú oblasť okresu Snina. Tento prehľad som sa snažil podoprieť úryvkami miestnej histórie a výsledkom tejto činnosti je publikácia určená pre širokú čitateľskú verejnosť.

Regionálnou numizmatikou by bolo možné označiť zberateľstvo numizmatického materiálu pochádzajúceho z geografickej oblasti určitého regiónu alebo jeho určitej časti. Aj mesto ako Snina sa môže pochváliť existenciou niekoľkých medailí, plakiet a žetónov, u ktorých je viditeľná priama súvislosť s históriou mesta alebo okresu. Asi najznámejšou medailou je medaila s názvom Moje rodisko je mesto Snina, ktorá bola v priebehu 80. rokov minulého storočia udeľovaná rodičom detí pri príležitosti uvítania detí do života. Ale existujú aj mnohé ďalšie. Za zaujímavosť z oblasti regionálnej numizmatiky by bolo možné považovať i návštevu okresu Snina významným francúzsko-slovenským medailérom Williamom Schifferom. A keďže si v roku 2020 pripomíname taktiež 100. výročie narodenia tejto významnej osobnosti, Williamovi Schifferovi je v publikácii venovaná jedna z kapitol.

A na záver, aby som nezabudol – vydanie publikácie finančne podporilo mesto Snina.

Mgr. Ján Bocan

Autori oboch publikácii sa rozhodli odprezentovať svoje súkromné zbierky formou výstavy s názvom Krása kovu. Nosná časť výstavy bude venovaná pravoslávnym kovovým ikonám a krížom, dve postranné vitríny budú patriť ukážke numizmatického materiálu viažúceho sa na geografickú oblasť okresu Snina a ukážke razených medailí z dielne Williama Schiffera. Vernisáž výstavy sa uskutoční v popoludňajších hodinách dňa 19. septembra 2020 v priestoroch múzea v obci Zemplínske Hámre.

V poradí treťou tohtoročnou publikáciou, ktorá rozšíri edíciu Retrospektíva, bude publikácia s pracovným názvom Medzi troma hranicami: Falšovatelia na východe Slovenska. Tá by mala byť doplnená prednáškami, ktoré zaznejú v rámci seminára, ktorý bude predchádzať otvoreniu výstavy. Plánovaný termín jej vydania bol predbežne stanovený na mesiac október 2020.

Bližšie informácie o podujatí Medzi troma hranicami 2020 získate na facebooku.

Autorka článku: Ing. Zuzana Zreláková

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.