Turistické známky sninského okresu

Asi každá oblasť cestovného ruchu disponuje určitými zaujímavosťami, ktoré sú lákadlom pre turistov. Mnoho turistov v snahe neskoršieho pripomenutia si  absolvovanej túry v danej lokalite má vo zvyku priniesť si domov nejaký spomienkový predmet.

V súčasnosti by sme za najdostupnejší a zároveň najpopulárnejší  turistický suvenír mohli považovať turistickú známku. Čo si má laik pod týmto pojmom predstaviť? Ide o drevenú plaketu s vypáleným obrazcom znázorňujúcim určité miesto alebo udalosť. Turistická známka je jednak suvenírom a jednak potvrdením o zdolaní a návšteve daného miesta. Z toho dôvodu sa turistické známky predávajú iba na určených miestach.

S turistickými známkami sa stretávame od roku 1998, kedy ich začala vydávať  firma Turistické známky s. r.o., ktorá sa tak zaslúžila o popularizáciu turistiky medzi širokou verejnosťou. Avšak s turistickými suvenírmi sa turisti stretávali už aj pred rokom 1998. Dávno pred tým ponúkali turistické lokality rôzne papierové, či razené predmety. Populárne boli samolepky, ktoré sa lepili na kufre. Neskoršie tešili sa obľube kovové štítky, ktoré si turisti pripínali na drevené turistické palice. S rozvojom cestovného a turistického ruchu sa neskôr začali raziť prívesky, cez uško ktorých sa prevliekal kúsok kože, ktorým sa prívesok s označením danej lokality priväzoval na ruksak.


Predná strana prívesku znázorňuje sninský kaštieľ, pod ktorým sa nachádza nápis SNINA.


Zadná strana prívesku zobrazuje Morské oko a obsahuje nápis MORSKÉ OKO POD SNINSKÝM KAMEŇOM.

Súčasné slovenské turistické známky sú radené podľa lokalít. Väčšina turistických známok sninského okresu je radená pod Poloniny. Nájdeme tu napríklad turistické známky známych vrchov ako Kremenec, Ďurkovec a Riaba skala a ďalších zaujímavých lokalít ako Krypta v Osadnom, či Minigaléria drevených kostolíkov v Uliči. Z viac ako šesťsto druhov turistických známok vydaných na Slovensku sa iba necelých dvadsať  týka okresu Snina. Turisti prechádzajúci Sninou majú možnosť zakúpenia si turistických známok v Cestovnej kancelárii Unitour, ďalšími predajnými miestami v sninskom okrese sú Turistické informačné stredisko v Zemplínskych hámroch, Penzion Borovka v Osadnom, Turistická ubytovňa v Stakčíne, Hotel Armales v Stakčíne, Penzión Kamenný dvor v Uliči, Bar Ria v Uliči, Občerstvenie v Uličskom Krivom, Espresso v Kalnej Roztoke, Pohostinstvo v Topoli, Pohostinstvo v Runine, Penzión Kremenec v Novej Sedlici a v pokladňa ŽSR v Snine.


Medzi najnovšie predajné miesta turistických známok v okrese Snina patrí Turistické informačné stredisko v Zemplínskych Hámroch, kde má každý turista-zberateľ možnosť zakúpenia práve tejto turistickej známky.

Autor článku: Mgr. Ján Bocan

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.