Z histórie TIC v Snine

O rozvoji cestovného ruchu a turizmu v okrese Snina – jednom z najmenej rozvinutejších okresov na Slovensku sa v poslednej dobe dosť často diskutuje. Pretriasanou témou býva napríklad absencia TIC – turistického informačného centra fungujúceho pod záštitou mesta. Mnoho obyvateľov nášho mesta o tom možno ani netuší, ale v Snine sa jedno turistické informačné centrum nachádza a dokonca nepretržite funguje už vyše 20 rokov. Jediné, čo mu možno chýba je účinnejšia propagácia.

Jeho prevádzkovateľkou je pani Henrieta Smetanová, rodená Marcineková. Prácu v cestovnom ruchu vníma ako zábavu, nie iba ako ziskovú činnosť. Vzťah k turistike získala už v detstve skrz osobu svojho otca. Jaroslav Marcinek (1931-2004) bol aktívnym človekom a vedel sa nadchnúť pre mnoho vecí. Koncom 50. rokov minulého storočia prišiel pracovať do Stakčína. Pracoval pre Lesný podnik v dielňach, ktoré stáli približne v priestoroch dnešného Hotela Armales.

Niekdajšie dielne Lesného závodu v Stakčíne.

Po čase zmenil pôsobisko a začal pracovať pre Lesný podnik v Uliči. Bol filatelistom, fotografom, včelárom… Ale najmä turistom. Veľa pozornosti a voľného času venoval rozvoju mototuristiky. Spočiatku bol členom mototuristického klubu Lokomotíva Košice. Bolo to na začiatku 70. rokov minulého storočia. V tom čase išlo o najbližší klub pre motorizovaných turistov v širokom okolí. Neskôr sa stal členom Okresnej rady Slovenských turistov.

Pán Nitkulinec v tejto rade reprezentoval peších turistov a otec zase mototuristov. Mototuristi cestovali na autách s karavanmi alebo stanmi. V Uliči založil Telovýchovnú jednotu Lesy Ulič, prostredníctvom ktorej organizoval najmä preteky na bežkách, stolnotenisové zápasy a rôzne aktivity a zrazy pre mototuristov. Ako mototuristi sme chodili na rôzne zrazy, pre ktoré otec zabezpečoval stany, a iné veci. V Uliči na lúke pri potoku začal organizovať okresné zrazy turistov. Tie boli veľmi populárne a zúčastňovali sa ich aj turisti zo širšieho okolia – z Prešova, Košíc a podobne.

Henrieta Smetanová
Mototuristi v Uliči, na pravej strane pripravené drevo na vatru.

Otec počas zrazov vymýšľal rôzne aktivity. Napríklad v Uliči v sobotu večer sa zapaľovala vatra, ktorá horela až do rána a ráno sa tradične piekli zemiaky, ktoré sa jedli s tradičným kľaganým syrom, čo umocňovalo i beztak príjemnú atmosféru. Podobné zrazy organizoval aj v Runine na Krivci. Na mototuristické zjazdy s nami chodieval napríklad Ján Hančin z Uliča, ktorý si svoj prvý príves vyrobil úplne sám. Dnes vyrába drevené autá. Motorizmu sa venoval od detstva a venuje sa mu stále. Ale chodievali aj iní, spomínam si na priezviská Cogan, Hančín, Hradský, Hrabovčín, Hudák, Kapráľ, Kovař, Kupčo, Láclav, Makar, Šuster a ďalšie…

Henrieta Smetanová
Mototuristi na Sninských rybníkoch.

Henrieta po ukončení štúdia na vysokej škole, kde vyštudovala odbor týkajúci sa cestovného ruchu, založila Cestovnú agentúru Unitur, popri ktorej mienila poskytovať informácie o turistických možnostiach a zaujímavostiach v Snine a jej priľahlom okolí, informácie o ubytovacích možnostiach v regióne a taktiež hľadala spôsob, ako zabezpečiť turistických sprievodcov.

Spočiatku som zisťovala čo a ako je potrebné spraviť, aby sme sa s touto kanceláriou dostali do širšieho povedomia. K tomu nám dopomohla Asociácia informačných centier Slovenska – AICES. K vstupu do asociácie bolo potrebné splniť určité podmienky, ale nakoniec sa nám podarilo získať členstvo v tejto organizácii. Dodnes platíme členské poplatky, čo nám prináša rôzne výhody. Asociácia usmerňuje cestovný ruch na Slovensku prostredníctvom svojich členských základní. Vydáva rôzne propagačné materiály, v ktorých má Snina aj vďaka nášmu členstvu zastúpenie.

Henrieta Smetanová
Pohľad do interiéru Turisticko-informačnej kancelárie pri Cestovnej agentúre Unitur v Snine.

A tak pri Cestovnej agentúre Unitur vznikla aj turisticko-informačná kancelária. V roku 1998, kedy bola kancelária založená, v Snine žiadne iné turistické informačné centrum nebolo. V snahe rozvíjať cestovný ruch v našom meste, turisticko-informačná kancelária požiadala o spoluprácu mestský úrad, ale jeho vtedajších predstaviteľov rozvoj cestovného ruchu a turistiky v okrese príliš nezaujímal. Činnosť turisticko-informačnej kancelárie podporovali iba nepriamym spôsobom – na kanceláriou organizované podujatia napríklad zvykli posielať spevácku skupinu, ktorej úlohou bolo dotvoriť kultúrny program a podobne. Neskôr sa problematikou cestovného ruchu a turizmu v Snine a jej okolí začalo zaoberať vedenie okresného úradu.

Jeho predstavitelia a rôzni predstavitelia súkromného sektoru sa spolu s nami stali spoluzakladateľmi Východokarpatského združenia cestovného ruchu, ktoré funguje dodnes. Bolo to prvé združenie s cieľom rozvoja cestovného ruchu, ktoré tu v Snine kedy bolo. A skrz toto združenie sme začali organizovať rôzne turistom určené aktivity. Impulzom bolo otvorenie prechodu do Poľska cez Osadné. Prakticky v prvý deň otvorenia sme sa na bicykloch vydali cez Osadné do Poľska. Neskôr nasledovali rôzne iné cyklotúry, prostredníctvom ktorých sa vyformovala skupina nadšencov, pre ktorých sme začali vymýšľať stále ďalšie aktivity. K jednotlivým akciám som začala pripravovať spočiatku len také provizórne letáčiky a postupom času to celé dostalo serióznu formu. Takí Vlado Gajdula alebo Miki Gombar, Jožo Karľa, Vlado Lazor, či Miro Smetana, tí bicyklovali veľmi rýchlo. Boli to skôr takí cyklopretekári ako cykloturisti. A tak sme pre nich pripravovali rôzne horské prémie, aby sa museli zastaviť a rozhliadnuť sa po okolí. Napríklad, keď sme išli cez Ruské, na stromoch ich čakali rozvešané cukríky. Tie rýchlostné prémie pre nich vopred pripravoval Števo Bombara. Východokarpatské združenie malo v tom čase dvoch zamestnancov a on bol jedným z nich. Najčastejšie chodil čistiť a značiť turistické chodníky. Tých akcií bolo veľa – výstupy k Medovej babe, na Kolonické sedlo a podobne. Niekoľko akcií bolo aj cezhraničných, z tých úspešnejších bolo zorganizovaných niekoľko ročníkov.

Henrieta Smetanová

Neskôr v Snine začali vznikať aj rôzne iné združenia na podporu cestovného ruchu, skrz ktoré bolo možné realizovať väčšie projekty a tým pádom dostať sa k väčším peniazom. Nové združenia vznikali, dostávali sa do popredia a po čase zanikali. Turisticko-informačná kancelária pri cestovnej agentúre Unitur ostala pri malých projektoch a skutočných nadšencoch pre turistiku a ľuďoch zapálených pre organizovanie turistických podujatí. Východokarpatské združenie sa popri iných, výraznejších, postupne dostávalo do úzadia. Vznikli prvé mikroregióny a dnes v okrese Snina existuje niekoľko desiatok združení zaoberajúcich sa rozvojom cestovného ruchu a turistiky.

Myslím si, že keď tieto združenia nezačnú medzi sebou reálne spolupracovať, nikdy nič tu skutočne nebude. Sieťujú sa medzi sebou skôr na základe kamarátskych vzťahov ako na základe nejakej uskutočniteľnej koncepcie.

Henrieta Smetanová

Pomerne nedávno pri mestskom úrade v Snine vznikla Komisia regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a spolupráce s podnikateľmi. Jednou z prvých otázok, ktorú komisia riešila bola otázka účasti na Výstave cestovného ruchu v Bratislave organizovanej Slovakotourom.

Trvala som na tom, aby mesto niekoho na tú výstavu poslalo. Na základe mojej argumentácie sa na tejto výstave ocitli aj zástupcovia mesta Snina. A malo to pozitívny ohlas – mesto sa po návšteve výstavy začalo zaoberať výrobou propagačných materiálov a predstavitelia mesta navštevovali túto výstavu každý rok. V súčasnosti sa od toho upustilo…

Henrieta Smetanová

Turisticko-informačná kancelária pri cestovnej agentúre Unitur realizuje v súčasnej dobe predaj máp, pohľadníc, kníh, turistických známok a nálepiek, suvenírov ako magnetky, drevené výrobky a iné. Poskytuje tlačené informačné materiály o meste Snina, regióne Horný Zemplín a nakoniec aj o turisticky významných častiach Slovenska.

S organizovaním turistických aktivít som prestala, lebo som mala malé deti. Ale chcela by som sa k tomu vrátiť. V dohľadnej dobe skúsim niečo nenáročné vymyslieť. Víziou do budúcnosti je organizovanie najmä zážitkovej turistiky pre rodiny s deťmi.

Henrieta Smetanová

S pani Henrietou Smetanovou každoročne spolupracujeme na príprave podujatia Medzi troma hranicami. Taktiež publikácie z edície Retrospektíva si je možné zakúpiť v turisticko-informačnej kancelárii, ktorú už vyše 22 rokov v našom meste prevádzkuje.

Pohľad na budovu Turisticko-informačnej kancelárie pri Cestovnej agentúre Unitour v Snine.

Turisticko-informačná kancelária pri cestovnej agentúre Unitur je súčasťou objektu Domácich a záhradkárskych potrieb Marcinek – Univerzal na Strojárskej ulici číslo 102 v Snine (pred železničným prejazdom v smere k bývalému závodu Vihorlat).

Autor článku: Mgr. Ján Bocan

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.