Záver leta v Zemplínskych Hámroch

V roku 2020 sa už po štvrtýkrát uskutočnilo podujatie s názvom Medzi troma hranicami. Tentoraz sa konalo v Zemplínskych Hámroch.

Panoramatický pohľad na Zemplínske Hámre z Vihorlatských vrchov.

Medzi troma hranicami

Názov podujatia má evokovať tri hranice, ktorými je obklopené východné Slovensko. Na severe je to hranica s Poľskom, na východe s Ukrajinou a na juhu s Maďarskom. Cieľom podujatia je zviditeľňovať okres Snina, ktorý je vďaka jeho geografickej podobe možné pokladať za najvýchodnejší okres na Slovensku. Podujatie Medzi troma hranicami sa koná každoročne v závere leta, stále na inom mieste v rámci okresu Snina a svojim účastníkom sa snaží približovať najmä históriu a turistické možnosti konkrétnej lokality, v ktorej sa aktuálne uskutočňuje. Samotné podujatie je možné vnímať ako odzrkadlenie prepojenia medzi zberateľstvom, turistikou a regionálnou históriou. V tomto roku bolo podujatie rozdelené na dve časti. Zberateľstvu a regionálnej histórii bol venovaný sobotňajší program, nedeľa patrila turistike.

Turisti na pochode vo Vihorlatských vrchoch.

Človek mieni…

Nosnú časť sobotňajšieho programu mal tvoriť prednáškový seminár, ktorého obsah mal byť tvorený prednáškami siedmych prednášajúcich. Po seminári mala nasledovať prezentácia knižných publikácií regionálneho charakteru a záver mal patriť otvoreniu výstavy s názvom Krása kovu. Po niekoľkotýždňovom organizovaní podujatia a niekoľkodňovej príprave výstavy bolo však samotné uskutočnenie podujatia niekoľko hodín pred jeho odštartovaním ohrozené. V súvislosti s platnými nariadeniami týkajúcimi sa šírenia ochorenia COVID-19 bolo nutné v poslednej chvíli pristúpiť k radikálnym organizačným zmenám. Konanie prednáškového seminára pre verejnosť bolo úplne zrušené. Jedinou možnou alternatívou bolo predstavenie publikácií vo vonkajších priestoroch múzea a sprístupnenie výstavy individuálnym spôsobom za rešpektovania všetkých platných hygienických nariadení.

Logo navrhnuté špeciálne pre prvý deň podujatia.

Nové publikácie

Po príhovore starostu obce Zemplínske Hámre Ing. Jána Kepiča, PhD. sa po príhovoroch autorov publikácii pristúpilo k ich prezentácii. Publikáciu Mgr. Jána Bocana s názvom Kúzlo kovovej krásy: Po stopách numizmatiky v Snine a okolí symbolickým spôsobom – posýpaním kúskami strusky, uviedli do života kurátorka múzea Mgr. Diana Kepičová a čestný predseda humenskej pobočky Slovenskej numizmatickej spoločnosti pán Štefan Sciranka. Vydanie tejto publikácie finančne podporilo mesto Snina. Publikáciu Ing. Radovana Vrabľa s názvom Pravoslávna kovová ikona: Povinný výstroj cárskeho vojaka uviedli do života Mgr. Veronika Legemzová a Dominik Ontkovič symbolickým posýpaním zeminou pochádzajúcou z bojiska prvej svetovej vojny, nachádzajúceho sa v blízkosti Sniny. Obe publikácie, ktoré boli počas sobotňajšieho dopoludnia predstavené a uvedené do života, súvisia s výstavou s názvom Krása kovu.

Uvádzanie do života publikácie Kúzlo kovovej krásy: Po stopách numizmatiky v Snine a okolí.
Uvádzanie do života publikácie Pravoslávna kovová ikona: Povinný výstroj cárskeho vojaka.

Krása kovu

Po uvedení publikácií nasledovalo otvorenie výstavy s názvom Krása kovu. Pásku na dverách do miestnosti s inštalovanou výstavou v prítomnosti kurátorky a autorov výstavy prestrihol Dominik Ontkovič odetý do uniformy cárskeho vojaka z obdobia prvej svetovej vojny. Po otvorení výstavy do objektu múzea vchádzali prví návštevníci v niekoľkočlenných organizovaných skupinkách. Výstava Krása kovu bude vo výstavných priestoroch múzea v obci Zemplínske Hámre prístupná minimálne po dobu jedného kalendárneho mesiaca. Návštevníci výstavy budú mať taktiež možnosť zakúpiť si priamo v múzeu obe nové publikácie z edície Retrospektíva.

Slávnostné otváranie výstavy s názvom Krása kovu.
Ukážka zbierkových predmetov tvoriacich obsah výstavy.

Vihorlatské vrchy

Krásy prírody Vihorlatských vrchov mal turistom za úlohu priblížiť nedeľný pochod, ktorý sa mohol uskutočniť bez radikálnejších omedzení. Oproti pôvodnému plánu však musel prebehnúť bez plánovaného pohostenia, z dôvodu zákazu prípravy a podávania občerstvenia na všetkých verejných hromadných podujatiach. V rámci pochodu sme sa presunuli do blízkosti rašelinísk Ďurova mláka, Hypkania, Podstávka a jazierka Kotlík. Veľkým benefitom bola prítomnosť mykológa Jozefa Pavlíka, ktorý hubárom a záujemcom o svet húb podával priebežný výklad. Celkový pochod trval približne 5 hodín a nachodili sme necelých 12 kilometrov. Na záver boli všetci účastníci odmenení potvrdením o absolvovaní turistického pochodu, pohľadnicou a magnetkou, ktorú venovala Turisticko-informačná kancelária pri cestovnej agentúre Unitur v Snine. Turisti mali možnosť opečiatkovať si rôzne turistické materiály tematickými pečiatkami. Okrem turistov zo Sniny a okolia sa podujatia zúčastnili aj skupiny turistov z Michaloviec, Strážskeho a Trebišova.

Pohľad na rašelinisko Ďurova mláka.
Pohľad na rašelinisko Hypkania.
Pohľad na rašelinisko Podstávka.
Pohľad na jazero Kotlík.

Poďakovanie

Napriek obmedzeniam a sťaženým podmienkam sa štvrtý ročník podujatia Medzi troma hranicami podarilo priviesť do úspešného konca. Hlavným organizátorom podujatia bolo občianske združenie Európska zberateľská spoločnosť, spoluorganizátormi My pod Sninským kameňom a Obecné múzeum v Zemplínskych Hámroch. Partnermi podujatia boli 27. Sninský Tur-Klub, Album: Všetko pre zberateľov, Andrej Smolak Gallery, Foto Creative – Zuzana Baldovičová, Fotograf Peter Filakovský, Klub vojenskej histórie Beskydy, Krypta Osadné, Slovenská numizmatická spoločnosť – pobočky Humenné a Košice, Slovenské národné múzeum – Múzeum rusínskej kultúry v Prešove a Turisticko-informačná kancelária pri cestovnej agentúre Unitur v Snine. Mediálnymi partnermi podujatia boli Regionálne dejiny, Retrospektíva a Sninské noviny. Podujatie sa konalo v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva. Ďakujeme všetkým, ktorí priložili ruku k dielu a samozrejme aj tým, ktorí svojou účasťou podujatie podporili.

Autor článku:
Mgr. Ján Bocan

Autori fotografií:
Zuzana Baldovičová (Foto Creative – Zuzana Baldovičová)
Peter Filakovský (Fotograf Peter Filakovský)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.