Séria pohľadníc starej Sniny

V niekdajšej Rakúsko-Uhorskej monarchii, neskôr v prvej Česko-Slovenskej republike existovalo množstvo menších vydavateľov, či väčších vydavateľstiev, ktoré sa zaoberali produkciou pohľadníc. Prakticky každé väčšie mesto malo svojich lokálnych vydavateľov, ktorí zabezpečovali produkciu pohľadníc v meste a jeho blízkom okolí. Pohľadnice… Read moreSéria pohľadníc starej Sniny