Séria pohľadníc starej Sniny

V bývalom Uhorskom kráľovstve, neskôr v Prvej Československej republike existovalo množstvo menších vydavateľov, či väčších vydavateľstiev, ktoré sa zaoberali produkciou pohľadníc. Prakticky každé väčšie mesto malo svojich lokálnych vydavateľov, ktorí zabezpečovali výrobu pohľadníc v meste a jeho blízkom okolí. Pohľadnice mohol vydávať prakticky každý, kto získal úradné povolenie a mal dostatočné vybavenie alebo finančné prostriedky, ktorými by dokázal uhradiť vzniknuté náklady spojené s ich výrobou. Pohľadnica bola a stále je chápaná ako druh tovaru.


Celkový pohľad na mesto s dobre viditeľným kostolom a parkom na sídlisku 1. Mája.

Pri študovaní starých pohľadniciach sa môžeme stretnúť s prípadom, keď lokálny vydavateľ pohľadníc uzatvára zmluvu s vydavateľstvom, ktoré zabezpečí ich vydávanie. V takomto prípade lokálny vydavateľ vstupuje do úlohy nakladateľa, ktorý vydávanie financuje a zabezpečuje určité náležitosti ako schválenie výtvarného návrhu, výšky nákladu a podobne. Vydavateľstvo v takomto prípade zabezpečuje samotnú tlač daného návrhu, respektíve rôzne náležitosti spojené s distribúciou a predajom danej pohľadnice.


Pohľad na pôvodnú budovu rímskokatolíckeho kostola.

V súvislosti s pohľadnicami vydávanými v Snine existuje v tejto chvíli ešte veľa nezodpovedaných otázok. Mesto Snina nebolo začiatkom dvadsiateho storočia zvlášť výnimočné v porovnaní s inými mestami. V chudobnom kraji žili ľudia, ktorí v mnohých prípadoch zápasili s biedou. Z toho by bolo možné usudzovať, že náklady pohľadníc, ktoré boli produkované miestnymi vydavateľmi neboli vysoké. Možno aj preto je bádanie v tejto oblasti náročné na získavanie nových informácií a zdrojov. Zatiaľ nedokážem s istotou určiť o vydávanie akých pohľadníc išlo, pretože sa z tej doby dochovalo iba málo kusov miestopisných pohľadníc. Štatisticky sa z celkového množstva pohľadníc vydaných v Uhorsku zachovalo približne iba jedno percento.


Areál píly, ktorý sa nachádzal približne v miestach neskoršie vybudovaného závodu Vihorlat.

Jedným z prvých vydavateľov a producentov pohľadníc v Snine bol majiteľ papiernictva menom Henrich Rochlič, z ktorého iniciatívy bola vo vydavateľstve Jaro vydaná séria pohľadníc znázorňujúcich celkový pohľad na mesto, rímskokatolícky kostol a pílu. Ich výrobné čísla sú v poradí 20717-1921, 20718-1921 a 20719-1921. Zo štruktúry čísel môžeme bezpečne vyčítať rok 1921, ktorý bude s vysokou pravdepodobnosťou aj rokom ich výroby. Prvé päťčíslie prezrádza, že pohľadnice boli vydané neskôr ako pohľadnica s dvojjazyčným textom, ktorej bol venovaný samostatný článok. Existuje pravdepodobnosť, že pohľadnice s prvým päťčíslím menším ako 20717 a väčším ako 20719 by teoreticky mohli obsahovať motív zo Sniny, no nakoľko sa vydavateľstvo Jaro venovalo vydávaniu pohľadníc pravdepodobne z celého regiónu (objavil som pohľadnice Humenného, Vranova, či Michaloviec vydané v tomto vydavateľstve), nemusí to byť pravdou. Určite zaujímavé by bolo zmapovanie použitých motívov v závislosti od číslovania pohľadníc vydaných vo vydavateľstve Jaro, no v tejto chvíli sa ani neodvážim tipnúť, koľko námahy, času a v konečnom dôsledku aj finančných prostriedkov by toto úsilie stálo…


Zadná strana pohľadníc informuje o názve vydavateľstva, nakladateľovi a roku vydania.

Autor článku: Mgr. Ján Bocan

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.