700. rokov Sniny vpísaných do kovu

V súčasnej dobe je bežnou praxou, že organizátori obdarúvajú účastníkov zaujímavých podujatí určitým druhom pamätného predmetu. Populárne sú napríklad magnetky, odznaky, vlajky, prívesky, perá, pohľadnice, či samolepky, ktoré sa stávajú zároveň nositeľmi reklamy a predmetom zberateľských záujmov. Potlačenie rôznych predmetov potlačou podľa… Read more700. rokov Sniny vpísaných do kovu