80. výročie Malej vojny I.

Dňa 6. októbra 1938 bola podpísaná Žilinská dohoda, ktorá predstavovala deklaráciu Slovenska v rámci Česko-Slovenskej republiky. Následne, dňa 2. novembra 1938 sa konala medzinárodná arbitráž vo Viedni, kde Nemecko a Taliansko prinútili Česko-Slovensko vzdať sa v prospech Maďarského kráľovstva území na juhu Slovenska… Read more80. výročie Malej vojny I.