Z histórie uhliarstva v Snine I.

Otázka spracovania a pálenia dreveného uhlia na Slovensku nie je dodnes detailne spracovaná a podložená ako iné remeslá. Veľmi skromné úvahy a poznatky sú spomenuté v baníckej a hutníckej literatúre, kde stroho pojednávajú o významnom podiele uhliarstva pri zavádzaní a rozširovaní priemyselnej výroby. Je potrebné spomenúť,… Read moreZ histórie uhliarstva v Snine I.