História a súčasnosť Červeného kríža v Snine

Dňa 6. júna 2022 sa v popoludňajších hodinách v priestoroch kinosály Mestského kultúrneho a osvetového strediska v Snine uskutočnilo podujatie venované oslavám 25. výročia založenia Územného spolku Slovenského Červeného kríža v Snine.

V rámci slávnostného programu bola do života uvedená kniha venovaná histórii a súčasnosti Červeného kríža v Snine. Publikáciu s názvom Silou ľudskosti zostavili Bc. Anna Pavlíková, riaditeľka Domu humanity v Snine a Mgr. Ján Bocan, šéfredaktor online časopisu Retrospektíva. Jej krstnými rodičmi sa stali Doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD., prezident Slovenského Červeného kríža a Ing. Daniela Galandová, primátorka mesta Snina.

Z knihy vyberáme zopár historických faktov týkajúcich sa pôsobenia Červeného kríža v Snine:

 • Prvé stopy zdravotníkov Uhorskej spoločnosti Červeného kríža na území okresu Snina nachádzame už v časoch prvej svetovej vojny.
 • Zakladateľom miestneho spolku Česko-Slovenského Červeného kríža v Snine bol MUDr. František Kornfeld, ktorý v rokoch 1920 až 1931 pôsobil v Snine vo funkcii okresného lekára.
 • V práci pre Červený kríž v Snine sa angažoval aj jeho nástupca MUDr. Andrej Slávkovský, ktorý v Snine v roku 1932 pod záštitou Červeného kríža v Snine otvoril poradňu pre matky s deťmi.
 • Slovenský Červený kríž sa počas druhej svetovej vojny stal dobrovoľnou organizáciou vojenskej zdravotnej služby, staral sa o vojnových zajatcov a poškodencov, spolupracoval pri brannej a civilnej obrane, bol poverený organizáciou celoštátnej záchrannej služby. V tom čase zdravotnú starostlivosť o obyvateľstvo okresu Snina vykonával MUDr. Gabriel Hoffmann.
 • Po skončení druhej svetovej vojny bola v obnovenej Československej republike vytvorená Spoločnosť Československého Červeného kríža, v rámci ktorej vznikla Divízia Československého Červeného kríža pre Slovensko. Do roku 1960, kedy bol okres Snina územne začlenený pod okres Humenné, fungoval v Snine Okresný výbor Československého Červeného kríža. V jeho kompetencii bolo zabezpečovanie prevádzky poradne pre matky s deťmi s okresnou pôsobnosťou a medzi jeho ďalšie činnosti patrilo vykonávanie preventívnych opatrení v oblasti hygieny a zdravia občanov.
 • V roku 1952 bola v závode Vihorlat založená závodná skupina Červeného kríža, ktorej úlohou bolo v prípade potreby poskytovanie prvej pomoci v dielňach a plnenie zdravotno-výchovných úloh.
 • V období rokov 1960 až 1996 boli aktivity miestnych organizácií Československého Červeného kríža zastrešované okresným spolkom Československého Červeného kríža so sídlom v Humennom.
 • V roku 1996 došlo k rozdeleniu okresu Humenné na tri samostatné okresy – Humenné, Medzilaborce a Snina.
 • Dňa 15. marca 1997 bol založený Územný spolok Slovenského Červeného kríža so sídlom Snine. V deň založenia Územného spolku Slovenského Červeného kríža v Snine bola do funkcie riaditeľky vymenovaná Anna Pavlíková, dlhoročná členka zdravotnej družiny štátneho podniku Vihorlat Snina. Sídlom spolku sa stala jedna z miestností Mestského úradu v Snine.
 • Snáď najväčším míľnikom v histórii Územného spolku Slovenského Červeného kríža bolo otvorenie objektu Domu humanity Slovenského Červeného kríža, ktorý sa nachádza na ulici 1. mája 882/17 v Snine. Budova Domu humanity bola so súhlasom Okresného úradu v Prešove odovzdaná do užívania dňa 2. októbra 2000.
 • Do roku 2005 bola predsedníčkou Územného spolku Slovenského Červeného kríža v Snine MUDr. Biserka Kupčová, ktorú v predsedníckom kresle na jedno volebné obdobie vystriedal Ing. Roman Gálik. V súčasnej dobe funkciu predsedníčky zastáva Ľubica Lattová.

Knihu Silou ľudskosti vydalo pre Územný spolok Červeného kríža v Snine občianske združenie Európska zberateľská spoločnosť. Vydanie publikácie bolo podporené z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja s podporou mesta Snina.

Autorka článku: Ing. Zuzana Bocanová

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.