Historické panorámy Sniny a Stakčína

Na rôznych internetových stránkach sa objavuje z pohľadu štúdia histórie regiónu stále viac veľmi prínosných fotografií. Na stránke maďarského archívu fotografií s názvom Fortepan, sa nachádza niekoľko stoviek fotografií pochádzajúcich z územia bývalého Uhorska. Sninský okres je v archíve zastúpený napríklad fotografiou zobrazujúcou obec Stakčín, ktorá pochádza z roku 1916. Fotografia bola v pomerne krátkej dobe uverejnená na mnohých facebookových stránkach, prostredníctvom ktorých ju zdieľalo veľké množstvo fanúšikov regionálnej histórie. Veď prečo nie? Stránka fotoarchívu funguje na základe copyleft licencie CC-BY-SA. Nezisková organizácia Creative commons snažiaca sa o rozšírenie autorských diel dostupných verejnosti k legálnemu využívaniu, dáva čitateľom právo kopírovať, redistribuovať a modifikovať tieto diela za predpokladu dodržania určitých podmienok. Vyžaduje napríklad uvedenie mena človeka, ktorý materiály poskytol a aby všetky neskôr vzniknuté kópie a odvodeniny bolo možné zdieľať rovnakým spôsobom. Licencia CC-BY-SA (Creative commons – By – Share alike) bola navrhnutá pre umelecké a iné autorské diela dávané k dispozícii na slobodné použitie prostredníctvom internetu.


Stakčín, pohľad na Rovenky, vľavo gréckokatolícky kostol. FOTO:FORTEPAN / Babarczy Eszter

Panorámou sa vo všeobecnosti označuje akýkoľvek širší pohľad na krajinu alebo určitý celok. Slovom panoráma je teda možné označiť širokouhlú reprezentáciu obrazu v maľbe, kresbe, fotografii, filme a videu, alebo v trojrozmernom modeli. Dnešné fotoaparáty majú naprogramovanú funkciu na zachytávanie panoramatických snímok. V minulosti sa panorámy vytvárali inak. V prípade historických pohľadníc alebo fotografií pochádzajúcich od toho istého autora, ktorý vyfotografoval z rovnakého miesta a v rovnakom čase rôzne pohľady, je možné prikladaním a prekladaním pri troche šťastia panoramatickú snímku vytvoriť.


Panoráma Sniny vytvorená z dvojice pohľadníc pochádzajúcich z roku 1912.


Panoráma mesta vytvorená z dvojice fotografií pochádzajúcich z roku 198?.

Digitalizácia prináša mnoho výhod – záujemca o históriu má v súčasnosti možnosť dopracovať sa k množstvu študijných materiálov, prakticky k tomu stačí multimediálne zariadenie s pripojením na internet. Digitálne aplikácie sú pre spoločnosť iste veľkým marketingovým prínosom, avšak nenahraditeľný je iba originálny materiál disponujúci historickou pravosťou. Z pohľadu zberateľa je najzaujímavejším aspektom tohto koníčka zbierať a skúmať originálne materiály a ich osudy. Pred viac ako rokom sa nám podarilo od istého maďarského zberateľa zameraného na historické obdobie spojené s prvou svetovou vojnou odkúpiť niekoľko fotografií pochádzajúcich z nášho okresu. Medzi nimi sa nachádzala aj dvojica pohľadov na obec Stakčín pochádzajúca z roku 1916. Prepojenie medzi fotografiami bolo zrejmé už na prvý pohľad.


Panoráma Stakčína vytvorená z dvojice fotografií pochádzajúcich z roku 1916.

V úvode spomínaná stránka Fortepan obsahuje množstvo fotografií bez určenia miesta. Verím, že pozorní bádatelia na poli regionálnej histórie by určite dokázali na sprístupnených fotografiách objaviť ešte veľa zaujímavého.

Autor článku: Mgr. Ján Bocan

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.