Pamätný list miestnej železnice

Prevádzka miestnej železničnej trate Humenné – Stakčín bola spustená dňa 30. novembra 1909. Od tej doby sa mnoho zmenilo, no železničný úsek z Humenného do Stakčína funguje dodnes.

Dve dobové fotografie vlakov, ktoré v minulosti premávali po železnici – prvá znázorňuje osobný, druhá nákladný vlak.

V roku 1914 vypukla prvá svetová vojna, ktorá viedla k rozpadu Rakúsko-Uhorskej monarchie. Prechod od uhorskej k československej správe železníc bol pomerne dramatický. Na konci vojny sa riaditeľstvá všetkých slovenských železníc nachádzali v Budapešti. Prvé centrum riadenia československých železníc vzniklo v Prahe tesne po skončení vojny. Neskôr boli sídla väčšiny miestnych železníc vybudované v Bratislave. Železnice nemali dostatok technických prostriedkov, aby dokázali naplno zabezpečiť nákladnú, či osobnú prepravu. Na jej správny beh chýbala približne tretina vozňov, ktoré boli zámerne držané v zahraničí. V 30. rokoch 20. storočia sa situácia na železniciach stabilizovala, no silnou konkurenciou železnice sa stala autobusová doprava, ktorou sa bolo možné dostať aj do miest, kde železnica neviedla. V roku 1939 vypukla druhá svetová vojna a pôsobnosť železníc na území Slovenska bola zúžená na územie vytýčené novými hranicami. Maďarské vojská obsadili Zakarpatskú Ukrajinu a k podrobenému územiu pričlenili aj prihraničnú časť Slovenska. Na úseku medzi Sninou a Stakčínom bola vyznačená nová štátna hranica, a tak od tejto chvíle bola železničná stanica v Stakčíne považovaná za zahraničnú. Po skončení vojny v roku 1945 bola železničná trať vážne poškodená a veľa času a úsilia bolo venovaného jej oprave a opätovnej obnove železničnej prevádzky. Po roku 1948 sa v Československu zmenili vládne pomery a železnice získali punc národného podniku. V súvislosti s rozvojom zaostalých častí Slovenska bol v Snine vybudovaný Národný podnik Vihorlat, ktorý si vyžiadal výstavbu novej hlavnej stanice. Stalo sa tak v roku 1966. Zásahy boli prevedené aj na iných miestach trate. Bola zrušená prekladňa tovaru v miestach stanice dnes známej pod názvom Snina – Mesto, ktorá bola prebudovaná na nepoznanie. V roku 2009 miestna železnica oslávila svoje sté narodeniny. Pri tejto príležitosti bol v rámci spomienky na túto udalosť vydaný v limitovanom náklade pamätný list.

Pohľad na prednú a zadnú stranu pamätného listu, ktorý pri príležitosti 100. výročia železničného úseku Humenné-Stakčín vydalo v roku 2009 združenie Klub priateľov železníc východného Slovenska.

Dnes na miestnej trati premávajú moderné vlaky, no mimoriadne sa na nej zvyknú objaviť aj historické lokomotívy s dobovými vozňami. Stalo sa tak v rokoch 2009 a 2015.

Autor článku: Mgr. Ján Bocan
Autor farebných fotografií: Jozef Novák

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.