Morské oko nielen na Slovensku

Medzi najfrekventovanejšie turistické trasy v okolí Sniny určite patrí trasa Snina – Sninský kameň – Morské oko. Morské oko je najväčšie jazero nachádzajúce sa vo Vihorlatských vrchoch, zároveň najväčšie nekrasové jazero v Karpatoch a tretie najväčšie prírodné jazero na Slovensku. Ľudový názov tohto jazera znel Veľké okno. Na starých nemeckých mapách bolo označované ako Meerauge, na maďarských Tengerszem. V minulosti bolo často Morské oko označované aj ako Veľké vihorlatské jazero. Morské oko leží na sever od Remetských Hámrov, juhovýchodne pod Sninským kameňom, z ktorého je na jazero krásny výhľad. Brehy jazera sú skalnaté a príkre, iba zo strany poľovníckeho kaštielika je prístup k jazeru voľnejší.

Na poľskej strane Tatier pod štítom Rysy sa nachádza pleso taktiež s názvom Morskie oko. Jedná sa o najväčšie pleso Vysokých Tatier. Poľské Morské oko bolo v minulosti nazývané aj Rybie pleso, vzhľadom na jeho prirodzené zarybnenie, čo nie je u tatranských plies zvyčajné. Pomenovanie Morskie oko je viazané so starou legendou, podľa ktorej bolo pleso pod zemou spojené s morom. Oblasť okolo Morského oka a Doliny Rybieho potoka bola predmetom dlhotrvajúceho sporu medzi Rakúskom a Uhorskom, ktorého počiatok sa datuje ku koncu 16. storočia a o ktorom rozhodol až arbitrážny súd konaný v roku 1902 v prospech Rakúska.

Dokonca aj Ukrajina sa môže pochváliť Morským okom. Najväčším prirodzeným jazerom v oblasti Polonín je Sinevirske jazero. V okolí jazera sa rozprestiera Sinevirsky národný park. V starších turistických sprievodcoch býva toto jazero označované aj ako Морське Око. Podľa legendy bol Vir mladý a chudobný horal a Siň bola krásna dievčina z dobrej rodiny. Rodičia dievčaťa mladej láske nepriali a nechali Vira zabiť a pochovať v lese. Siň pri Virovom hrobe plakala tak dlho, až naplakala celé jazero vody. Uprostred jazera sa nachádza malý ostrovček, podľa legendy Virov hrob.

S označením Morské oko sa stretneme aj v Maďarsku. Megyeri Tengerszem je maďarské pomenovanie jazera, pričom Megyer je názov vrchu, na ktorom sa jazero nachádza, slovo tenger je maďarským označením mora a slovo szem znamená oko. Maďarské Morské oko sa nachádza na sever od Sárospataku v blízkosti obce Károlyfálva. Jazero nie je prírodného pôvodu. V jeho priestoroch sa v minulosti nachádzal kameňolom a baňa. Z lámaného kameňa sa tu vyrábali mlynské kamene. Z dôvodu poklesu produkcie boli kameňolom a baňa v roku 1907 zatvorené a jama, ktorá vznikla ľudskou činnosťou, sa začala napĺňať dažďovou vodou. V roku 1997 bola oblasť Morského oka vyhlásená za prírodnú rezerváciu s celoročným prístupom, pričom maďarskí turistickí sprievodcovia označujú toto jazero za jeden zo siedmych divov Maďarska.

Mořské oko poznajú aj v Čechách, jedná sa o jazierko, ktoré vzniklo čiastočným zatopením lomu, nachádzajúcom sa na západnom úbočí vrchu s názvom Milíč, ktorý sa týči na východ od obce Karlovice. Keby sme usilovne hľadali, určite by sa našli aj ďalšie jazerá s označením Morské oko aj na území iných štátov. No to už by bolo ďaleko nad rámec tohto článku a našich turistických možností.

Tento článok bol publikovaný taktiež v Sninských novinách (číslo 7 zo dňa 8.2.2016).

Autor článku: Mgr. Ján Bocan

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.