Príležitostná poštová pečiatka Sniny

Príležitostné poštové pečiatky boli vydávané pri rôznych kultúrnych, spoločenských alebo politických príležitostiach ešte v časoch Rakúsko-Uhorska. V priestore podujatia bola dočasne otvorená zvláštna poštová priehradka. Medzi dvoma svetovými vojnami sa na území Slovenska používali príležitostné pečiatky len ojedinele. Najväčší rozmach však zaznamenali v povojnovom Československu a dodnes sú z pohľadu filatelie chápané ako vyhľadávaný zberateľský materiál.

Za prvú lastovičku z oblasti príležitostných poštových pečiatok by sme v okrese Snina mohli považovať pečiatku vytvorenú pri príležitosti uvedenia poštovej známky EUROPA 2011: Lesy – Národný park Poloniny, dňa 6. mája 2011. V tomto prípade však nešlo o poštovú pečiatku, ktorou by sa v tento deň priamo na poštovom úrade znehodnocovali odosielané celiny a poštové známky prilepené na listoch. Spomínanou pečiatkou boli opečiatkované takzvané obálky prvého dňa vydania, označované taktiež skratkou FDC (z angličtiny – First Day Cover).


Ukážka obálky prvého dňa EUROPA 2011: Lesy – Národný park Poloniny. Poštová známka, poštová pečiatka i grafika na obálke je tematicky venovaná poloninským lesom.

Prvá príležitostná poštová pečiatka v sninskom okrese, ktorej odtlačky  je možné reálne objaviť na poštou doručovanej korešpondencii, bola uvedená o necelý mesiac neskôr – dňa 29. mája 2011. Jej autorom je akademický maliar Karol Felix. Námetovo je veľmi podobná pečiatke použitej v prípade spomínanej FDC obálky.


Vyobrazenie historicky prvej príležitostnej poštovej pečiatky týkajúcej sa okresu používanej v poštovom úrade Snina 1 s tematickým vyobrazením lesa.

Presne vo štvrtok 9. augusta 2018 bude poštový úrad v Snine oslavovať svoje 150. jubileum. Z iniciatívy nadšencov filatelie zo zberateľského klubu Európska zberateľská spoločnosť, bude v tento deň odchádzajúca korešpondencia na pošte Snina 1 pečiatkovaná príležitostnou poštovou pečiatkou, navrhnutou a vyrobenou špeciálne pre tento účel.


Grafický návrh novej príležitostnej poštovej pečiatky venovaný 150. výročiu poštového úradu v Snine, tematicky vychádzajúci z vyobrazenia historicky prvej poštovej pečiatky používanej v Snine od roku 1868 do roku 1882.

Príležitostná poštová pečiatka sa bude v úrade reálne používať iba počas jediného dňa (štvrtok 9. augusta 2018). Celiny a najmä doporučené listy opečiatkované touto pečiatkou budú iste patriť medzi unikátne a krásne poštové doklady, hodné zaradenia do nejednej filatelistickej zbierky. Čím viac sa týchto pečiatok v tento deň dostane na poštové dokumenty, o to lepšie bude aj touto cestou medzi filatelistami i širokou verejnosťou spropagované 150. výročie založenia poštového úradu v Snine. Preto nezabudnite, jubileum sninskej pošty je už tento štvrtok!

Autor textu: Mgr. Ján Bocan

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.