Spomienka na Tadeusza Ortyla

Knižná značka – exlibris – nepredstavuje vo svete kníh a ich čitateľov nič nové. História používania exlibrisu siaha do čias stredoveku, kedy kniha predstavovala komoditu, ktorú bolo potrebné označovať menom jej majiteľa. Spočiatku išlo iba o vpísanie mena majiteľa do konkrétnej knihy. Neskôr, ruka v ruke s príchodom kníhtlače, majitelia do kníh vkladali rôzne lístky s drobnými kresbami, ktoré bolo postupom času možné hodnotiť ako malé umelecké diela odrážajúce jedinečnú osobnosť ich majiteľov. Exlibrisy vyhotovovali na objednávku poprední umelci, z ich zbierania sa stala móda. Kolekcie jednotlivých zberateľov sa rozrastali, čo zákonite viedlo k istej špecializácii na poli tejto zberateľskej disciplíny. A tak sa k slovu dostali aj exlibrisy s rôznou tematikou.

Nejeden numizmatik siaha po rôznych tematických materiáloch, ktorými by dokázal spestriť rýdzo numizmatickú zbierku. Numizmatické exlibrisy obsahujú vyobrazenia mincí, medailí, ako aj mechanizmov určených na ich razbu, vyobrazenia papierových platidiel a podobne. Známym a váženým popularizátorom zberateľstva exlibrisov bol pedagóg, hudobník a numizmatik zo susedného Poľska – Tadeusz Ortyl (1939-2011). Jeho meno nie je neznáme zberateľom a vlastne ani ostatným kultúrnym činiteľom pôsobiacich v regióne. Ortylov život bol spätý s hudbou a numizmatikou. Hudbe sa venoval od detstva, s numizmatikou začal v prvej polovici 70. rokov minulého storočia. V roku 1972 sa stal členom Numizmatickej spoločnosti v Poľsku. Dlhodobo pôsobil vo funkcii predsedu pobočky Poľskej numizmatickej spoločnosti v Sanoku, kde vydával periodikum vychádzajúce pod názvom Sanockie Zapiski Numizmatyczne. V roku 2000 sa stal taktiež členom Slovenskej numizmatickej spoločnosti. Na Slovensku navštevoval najmä Prešov a Humenné. A práve budovanie dobrých vzťahov s členmi humenskej pobočky Slovenskej numizmatickej spoločnosti mu otvorilo dvere takpovediac do celého regiónu. Humenné navštevoval pri rôznych príležitostiach, svojho času bol napríklad prítomný pri odhaľovaní sochy postavy Švejka od sochára Jaroslava Drotára, umiestnenej v priestoroch hlavnej železničnej stanice v Humennom. V súvislosti s odhaľovaním busty Milana Rastislava Štefánika na humenskom námestí dňa 21. júla 2000, sa Ortyl nechal nahovoriť i na obhliadku vodného diela Starina, nachádzajúceho sa v okrese Snina. Pred samotnou návštevou Stariny sa v spoločnosti priateľov – numizmatikov, zastavil na obed v hoteli Armales v Stakčíne. Samotná návšteva Stariny trvala kvôli nepriazni počasia iba veľmi krátko. Neskôr navštívil aj Sninu, ale pri úplne inej príležitosti.


Na okraji cesty pod rozhľadňou na Starinu. Z ľavej strany – Štefan Sciranka (vtedajší predseda numizmatického krúžku v Humennom), Ing. Jozef Barna (vtedajší predseda pobočky Slovenskej numizmatickej spoločnosti v Prešove), Tadeusz Ortyl a jeho traja kolegovia z Poľskej numizmatickej spoločnosti.

Práve Tadeusz Ortyl predstavoval typ zberateľa, ktorý dokázal skĺbiť všetko, čo ho baví a napĺňa v jeden zmysluplný celok. Okrem toho, že bol vášnivým zberateľom mincí a exlibrisov, svoju pozornosť venoval aj zbieraniu starých hodín. Úlohu zhotovovania exlibrisov pre vlastnú osobu vkladal do rúk viac či menej známych umelcov. Jeho zbierka exlibrisov bola v prevažnej miere venovaná tematike mincí, hudobných nástrojov a starých hodín. Súčasťou jeho zberateľského hobby bolo aj publikovanie rôznych drobných tlačí a organizovanie rôznych výstav týkajúcich sa práve exlibrisov. Na pôde Galérie Andreja Smoláka sa v rámci projektu Mosty poznávania a inšpirácie, konala výstava a autorský večer svetoznámeho medailéra a sochára Williama Schiffera, o ktorom sme v minulosti už písali. Podujatia sa zúčastnil i Tadeusz Ortyl, ktorý bol z reprezentatívnych priestorov a pohostinnosti riaditeľa galérie, akademického maliara Andreja Smoláka nadšený. Netrvalo dlho a jedna z Ortylovych výstav bola následne zorganizovaná aj v Snine.


Tadeus Ortyl počas výstavy exlibrisov v Galérii Andreja Smoláka v Snine dňa 19. decembra 2005.

Zaujímavosťou je, že okrem bronzovej plakety s podobizňou Tadeusza Ortyla, i jeden z vystavovaných exlibrisov – Prsteň priateľstva, vytvoril a Ortylovi daroval už spomínaný William Schiffer. Výstavy exlibrisov v Snine sa zúčastnili slovenskí a poľskí numizmatici a iné osobnosti spoločenského a kultúrneho diania.

Tadeusz Ortyl sa narodil 10. januára 1939, zomrel 18. marca 2011. Počas života sa stal inšpiráciou a vzorom pre mnohých regionálnych zberateľov. Článok je venovaný 80. výročiu narodenia tohto výnimočného človeka. Česť jeho pamiatke!

Autor textu: Mgr. Ján Bocan a Štefan Dinič

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.