Retrospektíva bilancuje

Už o malú chvíľu sa začne písať rok 2019 a tak sme si so štipkou nostalgie dovolili bilancovať. Časopis Retrospektíva bol zaregistrovaný dňa 28. apríla 2017 ako oficiálny online časopis občianskeho združenia Európska zberateľská spoločnosť. Webová stránka www.retrospektíva.eu už v tom čase nejaký ten rôčik existovala. Historicky prvý článok bol na nej uverejnený dňa 7. januára 2015. V priebehu roka 2015 sa na stránke objavilo celkovo 19 príspevkov, v nasledujúcom roku bolo uverejnených ďalších 24 a v roku 2017 ďalších 38. Na začiatku tohto, o chvíľu končiaceho roku 2018, sme si dali záväzok, že nové články budeme prinášať týždeň-čo týždeň. Tento záväzok sa nám podarilo splniť. V období päťdesiatich dvoch týždňoch sme na našej internetovej stránke a paralelne na stranách Sninských novín, s ktorými sme oficiálne uzatvorili zmluvu o spolupráci, uverejnili 52 príspevkov. Článok, ktorý práve čítate je presne našim sto tridsiatym štvrtým uverejneným článkom.

Nikto nie je neomylný a taktiež sa aj nám stáva, že v našich článkoch sa z času na čas objavia drobné chybičky, na ktoré nás väčšinou upozornia až naši čitatelia. Najčastejšie ide o nepresne udaný rok narodenia, či smrti konkrétneho, v článku spomínaného človeka, prípadne chybne uvedené krstné meno alebo chybne uvedené poradie mien na priložených fotografiách. Týchto chýb sme si vedomí a o to vďačnejší sme našim čitateľom, ktorí nás na ne upozorňujú a my tieto chyby následne odstraňujeme. Informácie uverejňované v nami publikovaných článkoch overujeme a keď si nie sme nejakou skutočnosťou istí, tak ju radšej ani neuvádzame. I keď nie vždy je možné rozprávanie pamätníka v plnej miere overiť, vždy sa snažíme vyhľadávať hodnoverné zdroje a zaznamenávať korektné informácie. Počas tohto roku sme si v praxi overili fakt, že nie vždy je možné prísť s niečim originálnym a zaujímavým, niekedy je popri iných povinnostiach neúnosné vôbec napísať a zverejniť nový článok v lehote jedného týždňa. Preto sme sa ujednotili v názore, že v roku 2019 sa budeme snažiť opäť každý týždeň zverejniť nový príspevok, ale nie vždy to bude článok, na aký sú naši čitatelia zvyknutí. Dohodli sme sa, že v prípade časovej tiesne zverejníme úryvky rôznych kroník, ktorých fotokópiami disponujeme, prípadne uverejníme fotografie z nášho archívu, ktoré nedokážeme spoľahlivo zaradiť a poprosíme sninskú verejnosť o pomoc pri ich identifikácii.

V tejto chvíli máme prichystaný zoznam tém, ktorým by sme sa chceli v priebehu nového roku venovať. Rok 2019 nám opäť ponúka mnoho okrúhlych výročí, ako napríklad 100. výročie pripojenia Podkarpatskej Rusi k Česko-Slovensku a súčasne 100. výročie vzniku a prakticky aj zániku Slovenskej republiky rád, 80. výročie vypuknutia druhej svetovej vojny a paralelne aj 80. výročie uskutočnenia Malej vojny a v neposlednom rade aj 30. výročie Zamatovej revolúcie a podobne. Samozrejme sa budeme venovať aj propagovaniu nami organizovaných podujatí, priestor si iste zaslúži plánovaný tretí ročník podujatia s názvom Medzi troma hranicami, ktorý by sa mal uskutočniť v mesiaci september v obci Nová Sedlica. A budeme sa venovať aj témam bežným, ktoré spracovávame najradšej spontánne. Sú to témy, ktoré sa vynoria prakticky samé od seba. Sú viazané na objav zaujímavej historickej fotografie alebo dobového dokumentu, ktorý si bezodkladne vyžaduje našu plnú pozornosť.

Na záver všetkým čitateľom a priaznivcom Retrospektívy prajeme veselého Silvestra a šťastný nový rok!

Autori článku: Ján Bocan a Daniela Fridrichová

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.