Texty sninských pohľadníc v archívoch

V predchádzajúcom článku sme čitateľov oboznámili s textom korešpondenčného lístka, ktorý posielal srbský vojak prechádzajúci Sninou v čase prvej svetovej vojny svojim rodičom. Zo zvedavosti sme sa pozreli na texty sninských pohľadníc, z ktorých prvá sa nachádza v archíve Národnej knižnice v Budapešti a druhá v archíve Zemplínskeho múzea v Szerencsi. Za zakladateľa Národnej knižnice a Národného múzea v Budapešti je považovaný Gróf Ferenc Széchényi (1754-1820). Národná knižnica je preto pomenovaná po tomto maďarskom aristokratovi – Országos Széchényi Könyvtár – Národná Széchényiho knižnica. Ale odbočili sme…Obe strany pohľadnice nachádzajúcej sa v archíve Národnej knižnice v Budapešti.

Texty oboch pohľadníc medzi sebou navzájom korešpondujú. Obe sú totiž adresované tomu istému človeku – Dr. Purebl György a taktiež majú toho istého odosielateľa – Irma Varády. V prípade prvej pohľadnice z Budapešti je ako oslovenie použitý výraz Tanácsjegyzó úrnak, ktorý by sa dal preložiť ako „notárovi obecnej rady“. Pri každom obecnom úrade v bývalom Uhorsku a vlastne aj v dnešnom Maďarsku je zamestnaný aj nevolený obecný notár, ktorý okrem iného zodpovedá aj za dodržiavanie zákona a je pravou rukou starostu. V prípade druhej pohľadnice zo Szerencsa je meno adresáta rovnaké, ale oslovenie Nagyságos asszonynak by bolo možné preložiť ako „veľactenej pani“. Adresa je v prípade oboch pohľadníc rovnaká – VIII. Tavaszmező utca 3, I. Emelet, Budapest (v doslovnom preklade Ulica na VIII. Jarnom poli číslo 3, Prvé poschodie, Budapešť), preto je možné usúdiť, že v prvom prípade bola pohľadnica určená notárovi, v druhom prípade pravdepodobne jeho manželke. Poďme sa pozrieť na text prvej pohľadnice:

Šťastlivo sme docestovali, no s viacerými nepríjemnosťami, ktoré spôsobilo samovoľné odpojenie vlakového vozňa. Počasie bolo krásne, hoci v noci bola víchrica a pršalo, no vzduch sa neochladil. Kendiovci nás veľmi srdečne prijali a veľa sme klebetili. Všetkých Vás bozkáva Vaša milujúca Irma

Dátum pečiatky na prvej pohľadnici nie je čitateľný, nakoľko pečiatka nebola dostatočne odtlačená. Na druhej, logicky nadväzujúcej pohľadnici je odtlačok poštovej pečiatky zreteľnejší, no bezpečne je možné vyčítať iba rok – 1913. Jej text znie:

V pondelok už musím ísť domov. Škoda, veľmi dobre som sa tu cítila. S bozkom pre Vás všetkých Irma
Na prednej strane pohľadnice je dopísaný text – So srdečným pozdravom Váradyová.Obe strany pohľadnice nachádzajúcej sa v archíve Zemplínskeho múzea v Szerencsi.

Je jasné, že obe pohľadnice posielala Irma Váradyová, ktorá navštívila Sninu na čas, ktorý žiaľ nedokážeme presne odhadnúť. Predné strany oboch pohľadníc obsahujú ešte jedno nečitateľné slovíčko, ktoré sa nám neporadilo rozlúštiť. V prípade, že by šlo o komplexnejšiu korešpondenciu, určite by sa podarilo odhaliť aj jeho skrytý význam, no momentálne jeho rozlúštenie pre nás ostáva záhadou.

Autor článku: Mgr. Ján Bocan
Preklad z maďarčiny: Ladislav Ďurík

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.