Z histórie knižnice v Snine

Začiatkom novembra odznel v Rádiu Regina Východ zaujímavý rozhovor s Mgr. Soňou Magdoliničovou, referentkou Mestskej knižnice v Snine. Rozhovor sa dotýkal minulosti a súčasnosti Mestskej knižnice v Snine. Aj keď sa o vzniku sninskej knižnice nezachovali žiadne materiály, možno vás bude zaujímať, že podľa zápisov v prírastkovom zozname sa predpokladá, že to bol rok 1952, kedy sídlila v rodinnom dome pána Müllera. No činitelia sninského okresu uverejnili vo Východoslovenskej pravde a v Slovenskej obrode článok porovnávajúci niektoré ukazovatele v štyroch západoslovenských okresoch a v štyroch okresoch severozemplínskych, v ktorom je uvedené, že už k 31. decembru 1947 sa v okrese Snina nachádzala jedna verejná knižnica… 70 rokov… Jestvujú i fotografie z histórie sninskej knižnice, ktoré si mohla široká verejnosť všimnúť v sninskom kaštieli v júni na výstave dobových fotografií „Snina v objektíve času“.


Okresná ľudová knižnica v Snine v dome notára Františka Müllera.

Predpokladáme, že v sninských rodinách inteligencie ešte pred vznikom knižnice boli knihy čítané viac v maďarčine, no zaiste aj vo väčšine rodín boli knihy slovenské, najmä zo Spolku sv. Vojtecha a určite kalendáre Pútnik svätovojtešský. Veď tento, až na jednu výnimku, vychádza na Slovensku bez prerušenia od roku 1871 dodnes. Knižnica Spoločnosti priateľov klasických kníh vydala dňa 10. februára 1927 román Faraon od Boleslava Prusa, ktorý redigoval slovenský básnik, zaslúžilý umelec Emil Boleslav Lukáč. Možno si niektorí z vás pamätajú besedu s ním v spoločenskej miestnosti internátu Strednej priemyselnej školy strojníckej v Snine, dnešná budova Okresného úradu v Snine. A možnože máte i pamätný bulletin, ktorý vydalo Kultúrne a spoločenské stredisko Snina v roku 1976. V spomínanom prvom výtlačku slávneho románu sú okrem mnohých ďalších uvedení ako prví členovia Spoločnosti priateľov klasických kníh i šiesti obyvatelia Sniny, a to: Jeřábek Václav, Hrivnáková Emilia, Kastelovič Frant., Lacina Frant., Müllerová Lyvia a Vass Alexander. Pani Müllerová bola učiteľka a správkyňa sninskej ľudovej školy, manželka notára a zakladateľa knižnice Františka Müllera. Takto sme si spomenuli na prvých členov Spoločnosti priateľov klasických kníh spred deväťdesiatich rokov.

Možno Vás to, čo sme uviedli, zaujalo, možno sme sa v niečom mýlili, no každopádne sme chceli pripomenúť dávnu históriu, na ktorú sa časom zabudne. A bola by to škoda! Malým kamienkom sme tak prispeli do mozaiky 700. výročia mesta Snina.

Autorky článku: Mgr. Mária Vasylkivová a Mgr. Soňa Magdoliničová

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.