Numizmatické Vianoce v Snine

Poslaním regionálnej numizmatiky je mapovať a študovať rôzne numizmatické materiály v regióne. Okres Snina oproti iným okresom na Slovensku je po numizmatickej stránke možné označiť za chudobný. Prakticky poslednou novinkou za obdobie niekoľkých dekád je medený žetón vyrobený pri príležitosti 700. výročia prvej písomnej zmienky o Snine, ktorý si záujemcovia mali možnosť vyraziť počas väčších, či menších podujatí organizovaných mestom Snina v roku 2017. V susedných Zemplínskych Hámroch majú návštevníci múzea možnosť vyrazenia podobného žetónu, samozrejme s motívom a symbolikou obce. Voľný priestor na poli súčasnej numizmatiky v okrese Snina sme sa snažili vyplniť niečím novým a zaujímavým. O spoluprácu sme požiadali pobočku Slovenskej numizmatickej spoločnosti v Humennom a skrz túto pobočku sme oslovili Mincovňu Kremnica.


Skúšobné návrhy

V súvislosti s témou Ernest Rosin a Jozef Ondriáš – utečenec a záchranca, ktorej už určitú dobu venujeme pozornosť, sme sa rozhodli nechať vyrobiť pamätný žetón, ktorý by tieto dve výrazné osobnosti Sniny pripomínal. Z Kremnice sme obdržali tri základné návrhy, ktoré však úplne nespĺňali našu predstavu a tak sme navrhli zmeny a obdržali ďalšie dva doplnkové návrhy, z ktorých sme jeden vybrali.


Finálny návrh

Averzná strana žetónu je venovaná vyobrazeniu objektu rímskokatolíckeho kostola Povýšenia sv. Kríža z obdobia pred jeho prestavbou uskutočnenou začiatkom deväťdesiatych rokov a objektu židovskej synagógy zbúranej počas asanácie starej časti mesta v polovici osemdesiatych rokov. Ostnatý drôt oddeľujúci objekty je na dvoch miestach prerušovaný menami Jozef Ondriáš a Ernest Rosin. Grafický návrh symbolizuje dve rôzne osobnosti, ktorých osudy napriek rozdielnej konfesií spolu úzko súviseli. Jozef Ondriáš (1912-1945) – synovec miestneho rímskokatolíckeho farára v pozícii žandára v službách vojnového štátu a Ernest Rosin (1913-2000) – prenasledovaný žid a utečenec z koncentračného tábora v Osvienčime.

Reverzná strana je tvorená logom pobočky Slovenskej numizmatickej spoločnosti v Humennom. Obsahuje vyobrazenie hlavy boha Dia s bohatou bradou a fúzmi. Predlohou pre logo sa stal averz keltsko-dáckej mince pochádzajúcej z hromadného nálezu v obci Ptičie z roku 1950. Depot z Ptičia naznačil na pozadí doterajších archeologických a numizmatických nálezov významné postavenie východoslovenskej oblasti v rámci širšieho teritória obývaného v posledných storočiach pred našim letopočtom Keltmi a Dákmi. Ide o doposiaľ najvzácnejší nález mincí na území regiónu Horný Zemplín.


Averzná strana drevenej plakety.


Reverzná strana drevenej plakety.

Samotný žetón sme uviedli v rámci prezentácie knižnej novinky spisovateľa Juraja Šeba s názvom Útek z pekla dňa 7. decembra 2017, kedy v rámci prezentov vzácnym hosťom boli odovzdané tri drevené plakety so vsadenými žetónmi.

Vydavateľom žetónov a plakiet je občianske združenie Európska zberateľská spoločnosť.

Autor textu: Mgr. Ján Bocan

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.