90. rokov futbalu v Snine

V roku 2017 oslavuje mesto Snina svoje 700. narodeniny. Sedmička vo výročí nie je jediná, napríklad v staršej publikácii o Snine (Vydavateľstvo Elfa, 1999) sa uvádza, že rok 1927 je rokom vzniku prvého futbalového oddielu ŠK Snina. Tesne po vojne sa „kopalo” v Snine neorganizovane. Zápasy sa konali na ihrisku pri píle pod hlavičkou TJ Sokol Drevokombinát. V novovzniknutom závode Vihorlat sa v roku 1951 z radov zamestnancov prezentovala skupina futbalistov pod názvom Kovo. Podľa pamätníkov počas prvého veľkolepého Silvestra 1951 v novootvorenom ZK ROH Vihorlat došlo k ich zlúčeniu.


Od roku 1952 sninská jedenástka v zložení V. Chocholík, M. Opálka, K. Komár, Š. Turík, P. Gališin, Hreško, Š. Matús, J. Matús, V. Dančík, M. Dunaj a J. Novák reprezentovala mesto ako Sokol Vihorlat Snina.

Dňa 1. júna 1952 pred zápasom Sokol Vihorlat Snina – KP Michalovce sa z ampliónov mesta ozývalo:

Príďte sa podívať na dve mužstvá závodných jednôt, v ktorých hrajú naši robotníci-sústružníci-technici-zámočníci. Príďte sa podívať na členov zjednotenej telovýchovy, na ich vstúpenie. Súdruhovia-súdružky, vašou prítomnosťou povzbudíte naše mužstvo a zabezpečíte mu body a vysoký gólový rozdiel. SOKOL – PEVNÁ OPORA VLASTI !!!

Aké bolo skóre tohto stretnutia sa dnes už nedozvieme. Ale za všestrannej podpory sninského publika a vtedajšej reklamy sa hráči stali prvými *celebritami* mesta.

Na výzvu vtedajšej vlády na vznik Dobrovoľných športových organizácii /DŠO/ sa dňa 3. februára 1953 stretajú členovia telovýchovnej jednoty za účasti zástupcov všetkých podnikov, úradov, škôl a mestských organizácii na výročnej schôdzi  a slávnostne prijímajú meno DŠO – SPARTAK Vihorlat Snina, ktorého súčasťou sa stáva aj futbalový klub.

Ukážky dobových plagátov – konkrétne zo zápasov Sokol Vihorlat Snina proti Sokol Železiari Humenné a Sokol Vihorlat Snina a Sokol DK Vranov, ktoré sa konali 3. a 17. augusta 1952, oba o 10:00 hodine.

Pri príležitosti 90. výročia sninského futbalového oddielu sme si dovolili pripraviť sériu článkov, ktoré budú publikované na pokračovanie jednak v Sninských novinách a zároveň na stránke www.retrospektiva.eu. Tešíme sa na podnety a reakcie zo strany čitateľov.

Autorka článku: Daniela Fridrichová

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.