Farebná pohľadnicová séria Sniny

Približne v 70. rokoch minulého storočia bola vydaná séria farebných pohľadníc s tematikou Sniny. Vydavateľstvo Pallas, v ktorom bola séria vydaná, sa teda okrem publikovania kníh, zaoberalo aj vydávaním pohľadníc. V tomto smere však nešlo o rapídnu produkciu, prakticky v tomto vydavateľstve bola, čo sa týka Sniny, vydaná iba táto jediná séria. Autorom fotografií je Josef Sekal.

Séria je zložená zo šiestich pohľadníc, spojených na dvoch miestach sponkami pochádzajúcimi z klasického spínacieho strojčeka. Takto spojená séria obsahuje pohľadnicu a jej miniatúru oddelenú perforačnými otvormi, v mieste ktorých je možné samotnú pohľadnicu oddeliť. Zadná strana každej pohľadnice a miniatúry obsahuje popis použitého záberu, meno autora fotografie a názov vydavateľstva. Vyobrazenie prvých piatich pohľadníc sa bezprostredne týka mesta Snina, posledná pohľadnica obsahuje záber pochádzajúci z okresu Sobrance. Jednotlivé pohľadnice spolu s ich popismi si predstavíme postupne:

Snina – Sídlisko II., v pozadí závod Vihorlat, n. p.

Vihorlat, n. p., Snina, administratívna budova

Vihorlat, n. p., Snina, celkový pohľad od rybníkov

Snina – závodný klub ROH, Vihorlatská ulica

Snina mestské kúpalisko, v pozadí nová výstavba

Člnkovanie na Morskom oku

Josef Sekal je považovaný za priekopníka farebnej fotografie v Československu. Vytvoril archív viac ako sedemstopäťdesiat tisíc  záberov z piatich kontinentov a sto pätnástich krajín, čím si získal renomé nielen doma, ale aj vo svete.

Nakoľko sa nejedná o kvalitnú tlač, pri skúmaní tejto série pohľadníc nám nepomôže ani lupa, pretože jednotlivé farby sú oproti sebe trošičku posunuté a celková tlač pôsobí rozpitým dojmom, čo je na škodu veci. Avšak aj tieto pohľadnice sa týkajú histórie mesta Snina, preto ich tu uvádzame.

Autor článku: Mgr. Ján Bocan

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.