Vihorlat Snina na zápalkách

V minulom storočí bolo populárne zbieranie zápalkových nálepiek. Čo taká zápalková nálepka vlastne je? Je to kúsok potlačeného papiera, ktorý bol nalepený klovatinou na nepotlačenej zápalkovej krabičke, ktorý plnil propagačnú alebo výchovnú funkciu.

Na zápalkových nálepkách sa objavilo veľké množstvo motívov. Podobne ako u poštových známok, aj zápalkové nálepky boli vydávané v sériách, pričom séria pozostávala z viacerých tematicky príbuzných nálepiek.

Ako sa dali takéto nálepky získať? Kúpili ste si zápalky alebo tí, čo to mysleli so zbieraním tohto typu materiálu vážne, poprosili o nálepky priamo výrobcu, respektíve sa stali členmi zberateľského spolku zameraného práve na zápalkové nálepky a veci s tým súvisiace.

V roku 1964 závod Smrečina v Banskej Bystrici vydala šesťdielnu sériu zápalkových nálepiek týkajúcich sa Národného podniku Vihorlat Snina. Cena zápalkovej krabičky s vyobrazením produktov vyrábaných vo Vihorlate, bola v tom čase 20 halierov. Všetky nálepky sú orientované v horizontálnom smere, vzájomný pomer strán nálepiek je 3:4, vytlačené sú na bielom podklade s použitím červenej, svetlomodrej, tmavomodrej, žltej a vo dvoch prípadoch aj zelenej farby.

Jednotlivé nálepky a ich názov v poradí zhora-dole, zľava-doprava:
1 – Kotly ústredného kúrenia typu „Dukla a Slatina“ N – 18,27
2 – Lis na liatie kovu pod tlakom CLP 200/30
3 – Lis na liatie kovu pod tlakom CLO 200/22
4 – Lis na liatie kovu pod tlakom CLO 400/36
5 – Univerzálna vlečka s rozmetadlom maštaľnej mrvy UV – 2
6 – Žeriavová dráha elektrický mostový žeriav

Pochopiteľne, keďže zápalkové nálepky mali plniť v prvom rade reklamnú funkciu, na žiadnej z nich nechýba názov podniku – Vihorlat n. p. Snina a jeho logo.Autor článku: Mgr. Ján Bocan

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.