Jednota Orla v Snine

Orol bola kresťanská športová organizácia založená na začiatku 20. storočia. Jej počiatky siahajú do roku 1896, kedy bol popri Jednote katolíckych tovarišov v Prahe založený telocvičný odbor. Podobné odbory vznikali popri kresťansko-vzdelávacích spolkoch aj na iných miestach, prevažne na území Čiech a Moravy. V roku 1904 sa uskutočnil zjazd kresťansko-sociálnej strany vo Velehrade (okres Uherské Hradiště), kde boli prijaté základné smernice k zakladaniu telovýchovných odborov fungujúcich popri katolíckych organizáciách. Na zjazde kresťansko-sociálnej strany v roku 1909 v Olomouci boli všetky kresťanské telocvičné odbory zlúčené do jednotnej organizácie s názvom Orol.

Základné organizácie – Jednoty Orla na Slovensku začali vznikať až po roku 1918. Z Malaciek, Nového Mesta nad Váhom, Ružomberka a Trenčína sa začali šíriť po celom Slovensku. V roku 1928 sa v Bratislave uskutočnil Zlet Orla, ktorého sa zúčastnilo približne 20 tisíc členov. Ďalšie zlety sa konali v roku 1933 (Žilina) a 1938 (Nitra). Členovia Orla sa riadili zásadami:

  • Svedomite plniť povinnosti vyplývajúce zo svojho postavenia a povolania.
  • Obetavo plniť všetky povinnosti voči rodine.

Jednoty Orla na Slovensku sa vyznačovali všestrannou činnosťou. V roku 1933 bola Jednota Orla založená aj v Snine. Jej zakladateľom bol kaplán Jozef Fialka, ktorý tu pôsobil v rokoch 1933 až 1934. Z ďalších členov spolku sa zachovali iba dve priezviská – Nitsche a Bystrický. Členské schôdze Jednoty Orla sa konali každý mesiac. Dvakrát až trikrát do týždňa sa pod patronátom spolku uskutočňovali rôzne výchovné prednášky (prevažne počas zimných mesiacov) a rôzne vychádzky a výlety (zväčša počas letných mesiacov). Jednota Orla v Snine uskutočnila prípravy k založeniu hudobného krúžku – „dychovej bandy“. Táto iniciatíva však nakoniec nebola zrealizovaná. Členovia Jednoty Orla však reálne začali nacvičovať rôzne divadelné predstavenia. Nácviky sa konali v stredu, v sobotu a v nedeľu. V pláne bolo nacvičiť nasledujúce divadelné hry:

  • Obeta spovedného tajomstva
  • Lurdská pasáčka
  • Nepriateľ žien
  • Zbojník gavalier
  • Kamenný chodníček
  • Už sú všetci v jednom vreci

V skutočnosti sa však podarilo nacvičiť a odohrať iba prvé dve hry a z oboch predstavení existujú fotografie.

Obeta spovedného tajomstva

Dňa 26. januára 1933 sa v Snine uskutočnilo divadelné predstavenie Obeta spovedného tajomstva. Z predstavenia existujú hneď dve fotografie. Boli nafotené krátko po sebe.

K uvedeným fotografiám sa dochoval aj popis – menoslov, ten však nemusí byť v správnom poradí:

Kepič, Karol Pavlik, Labanc, Gabor, Koťo Joži, Karol Ferko – padol vo vojne, Jozef Pčola, Ďula Prokop, Gič – zabil sa, Jožko Ondriáš, Margita Matusová, Šani Trela, Mariša Gabricová, Štefko Ondriáš, Štefan Gerboc, Julka Labančová, Kepič, Gabriš, Julka Šefašniková, Janko Andrejčík, Miľo Gerboc, Harmann, kaplan Fijala, Jany Matus, Maňa Galandová, Pčola Štefan, Savka, Ondi Juško, moja manželka a Janko Pavlik – deti. Legemza.

I keď ide o fotografie zo staršieho obdobia, touto cestou by sme našich čitateľov radi poprosili o pomoc pri identifikácii osôb na dvojici uvedených záberov. Upozorňujeme, že herci sú odetí v divadelných kostýmoch.

Lurdská pasáčka

Dňa 21. mája 1933 sa v Snine uskutočnilo divadelné predstavenie Lurdská pasáčka. Z predstavenia sa dochovala iba jediná fotografia bez akéhokoľvek menoslovu osôb. Potešilo by nás, keby ste na danej fotografii vedeli niekoho identifikovať. Vopred ďakujeme za spoluprácu.

Na organizovanie divadelných predstavení prispelo v roku 1933 formou dotácie mesto Snina (v tom čase ešte stále obec). Je možné usudzovať, že po odchode kaplána Jozefa Fialku v roku 1934, Jednota Orla v Snine zanikla. Neskôr, po vzniku Slovenského štátu bola činnosť Orla zakázaná na celom slovenskom území. Jeho činnosť bola obnovená v roku 1945 a v roku 1946 bola celá organizácia začlenená do Československého telovýchovného zväzu. V roku 1947 vedenie Orla odmietlo snahu o jednotný telovýchovný program a v roku 1948 bola celá organizácia rozpustená. V roku 1968 vznikol prípravný výbor, ktorého úlohou bolo opätovne Orla sformovať, ale táto snaha bola zakrátko normalizačným procesom umlčaná. Činnosť Orla bola znova obnovená až v roku 1990. Od roku 1991 vyvíja činnosť aj na Slovensku pod názvom Slovenský Orol.

Autor článku: Mgr. Ján Bocan

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.