Literatúra a štítok Retrospektíva

Každé bádanie je spojené so zberom a hodinami štúdia rôznych písomných a obrazových materiálov, týkajúcich sa danej témy. Ani naše bádanie nie je iné. V minulosti bolo vydaných niekoľko publikácii, ktoré sa týkajú mesta Snina alebo jednotlivých obcí v okrese. V krátkosti by sme vám niektoré z týchto kníh chceli predstaviť.

Asi za prvú knihu mapujúcu historické dianie mesta Snina je kniha s názvom Pod Sninským kameňom, ktorú zostavil kolektív autorov (Štefan Dunajčín, Gabriel Hoffman, Andrej Koťo, Ján Potocký, Ladislav Zabo a Štefan Zušťák) pod vedením Vladimíra Slimáka. Publikácia bola vydaná Mestským národným výborom v Snine roku 1964. Predchádzali jej rôzne turistické brožúry, ktoré však neinformovali komplexne o meste a jeho histórii, ale skôr o možnostiach ubytovania a turistiky v okolí. V poradí druhou, špecializovanejšou knihou je kniha s názvom Z dejín Sniny a okolia. Knihu zostavili Ladislav Hoffman a Aladár Stankovský, bola publikovaná Východoslovenským vydavateľstvom v roku 1976. Prvou knihou, ktorá bola vydaná po páde socializmu, je kniha s názvom Snina. Bola publikovaná v roku 1999 vo vydavateľstve Elfa pod záštitou mesta Snina a Domu Matice slovenskej v Snine. Pri vytváraní obsahu knihy autorsky prispeli Ing. Pavol Ondika, Mgr. Jozef Jenčík, Mgr. Anna Petriščáková, Mgr. Agáta Zabová, Ing. Miroslav Buraľ, PaeDr. Eva Fridrichová, JUDr. Štefan Cimbák a Eduard Chrin. V podarí ďalšou knihou na vytvorení ktorej sa pričinila Matica Slovenská v Snine je kniha s názvom Snina – Premeny v čase, ktorú pre mesto Snina vydalo vydavateľstvo Elinor v spolupráci s Domom Matice Slovenskej v Snine. Jej autormi sú Ing. Miroslav Buraľ a Ing. Jozef Makariv, kniha bola vydaná v roku 2010. Momentálne poslednou je kniha, opäť s názvom Snina.

História mesta Snina je úzko spojená so strojárenskou výrobou v dnes už neexistujúcom závode Vihorlat Snina – národný podnik. V súvislosti s týmto závodom bolo vydaných niekoľko brožúr a kníh. Za zmienku určite stoja knihy vydané pri príležitosti jubilea podniku. 25 rokov Národného podniku Vihorlat Snina (1951-1976) spracoval kolektív zamestnancov (Ing. Ján Benko, Vojtech Klekner, Ľudovít Kráľ, Ing. Michal Mindoš, Ján Pavlík, Jozef Timko) pod vedením Emila Andráška v roku 1976, kedy bola vydaná vo Východoslovenskom vydavateľstve. Publikáciu 35 rokov Národného podniku Vihorlat Snina (1951-1986) spracovali Ing. Ján Benko, Ing. Jozef Gerboc, Ing. Ján Janočko a kolektív (Ing. Félix Brečka, Ing. Štefan Dzan, Jaroslav Focko, František Hríbik, Ing. Peter Huľo, Ing. Štefan Kandalík, Ing. Karol Komár, Ing. Fedor Lazor a Ing. Fedor Moroz) v roku 1986, kedy bola vydaná taktiež vo Východoslovenskom vydavateľstve.

Histórii obcí v Sninskom okrese sú venované publikácie, ktoré sú vydávané samotnými obcami. Ako príklad uvádzame publikáciu s názvom Osadné (História a súčasnosť), ktorej v poradí už tretia verzia bola vydaná v roku 2010 pravoslávnou cirkevnou obcou Osadné. Publikáciu zostavil Peter Soroka a je určená predovšetkým k propagácii krypty tvorenej kostrami vojakov padlých v Prvej svetovej vojne. Okrem tejto knihy existujú publikácie venované obciam ako Dlhé nad Cirochou, Zemplínske Hámre, Ulič a mnohým ďalším.

Špecifickou knihou tvorenou spomienkami Gizely Lipovskej je kniha s názvom Posledná Židovka z Uličskej doliny (Najkrajšie roky môjho života), ktorá bola vydaná vo vydavateľstve Elinor v roku 2013. Knihu zostavila Jaroslava Marcineková na základe prepisu dialógov, ktoré viedla v Gizelou. Ďalšou netradičnou knihou vydanou Mestským úradom – Oddelením kultúry a školstva v Snine je zborník víťazných prác literárnej súťaže Gerbócova literárna Snina pod názvom Synove čriepky. Táto kniha sa netýka histórie, ale skôr kultúrneho života v meste. Do tohto súpisu sa nehodí, to priznávame, preto ju uvádzame iba ako kuriozitu. O histórii regiónu Horný Zemplín a tým pádom minoritným spôsobom aj o okrese Snina pojednáva viacero kníh. Kniha Dejiny židovskej komunity v Humennom obsahuje zmienky o príslušníkoch tejto komunity narodeným v obciach spadajúcich do Sninského okresu. Séria kníh s názvom Miznúci svet je zachytením spomienok starších generácii Humenčanov.

Ak máte vedomosť o knihách týkajúcich sa priamo mesta Snina, obcí alebo zaujímavostí sninského okresu, respektíve jeho širšieho okolia, neváhajte a napíšte nám ich názvy na náš mail retrospektiva.eu@gmail.com.

Autor článku: Mgr. Ján Bocan

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.