Milan Bandurčin: Akvárium

Milan Bandurčin

Narodil sa v roku 1960 v Snine, detstvo prežil v Ladomírove. Vyštudoval odbor propagačného výtvarníctva na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Košiciach. Od roku 1981 žije a tvorí v Košiciach. Od roku 1983 sa začal zúčastňovať postupových súťaží a výstav neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum s mnohými oceneniami na všetkých úrovniach, včítane Hlavných cien a Cien poroty v celoštátnych prehliadkach. Aj v súčasnosti aktívne súťaží. Od roku 1990 konfrontuje svoju tvorbu aj na profesionálnej scéne. Autorsky sa predstavil v Lučenci, Humennom, Snine, Medzilaborciach, Banskej Bystrici, Košiciach, Michalovciach, Bratislave, v Prahe a Brne (ČR), v Przemyśli, Jaroslawi a Gliwiciach (PL). V roku 1990 založil  firmu Beren ateliér – grafické štúdio v Košiciach.

Milan Bandurčin spolu so synom Filipom Bandurčinom.

Bandurčinova tvorba sa vyznačuje konzistentným osobitým rukopisom s výtvarne vysoko kultivovanou technickou zručnosťou. Prostredníctvom poetizujucej symboliky, vkladaním textových posolstiev, denníkových záznamov či piktogramov zhmotňuje odpozorované vnemy prežívanej reality a vnútornej výpovede. Figurálne kompozície skrývajú v sebe množstvo výpravných príbehov, odkrývajúcich mnohovrstevné posolstvá autora a sú analýzou jeho kreatívneho vnímania sveta.

Perokresba Milana Bandurčina s názvom Veľké kvasenie.

Je typom  kresliara s výbornou technikou, ktorú rozvíja v kresbách s tušom, akvarelom, pastelom alebo v technikách leptu, mezzotinty, litografie a suchej ihly. Napriek vplyvu počítačových techník zostáva verný klasickým grafickým disciplínam, v ktorých dominuje majstrovstvo ľudskej ruky. Pred ním skladá svoju úctu, pokoru a skromnosť, vlastnosti charakterizujúce jeho osobnosť a výtvarné smerovanie.

Akvárium

Výstava Milana Bandurčina nám umožňuje nahliadnuť do akvária plného mystických príbehov. Názov výstavy objasňuje ideu organického života v ohraničenom priestore geometrického tvaru. Akvárium je priehľadné, podnecuje ku vnímaniu, utíšeniu sa a k relaxácii. Milan pozorne pozoruje a systematicky zaznamenáva, svojimi obrazmi nás nabáda vychutnať si len tak mlčať, sledovať premeny hmoty, tvarov a farieb. Pokúsme sa teda všímať si dianie okolo seba a uvedomovať si silu a jedinečnosť prítomného okamihu…

Akvárium I. (olej na plátne)

Milan Bandurčin vytvára metafyzicky pôsobiace figuratívne scény a fantastické kulisy. Svoj bohatý svet predstáv zhmotňuje technikou maľby, kresby denníkových záznamov a grafiky. V klasickej grafickej technike vyniká trpezlivým alchymistickým prístupom, ktorý je dnes naozaj vzácny. Bohatou výtvarnou výpoveďou podnecuje fantáziu a vyzýva diváka k hlbšiemu zamysleniu. Obrazy Milana sú ako puzzle abstraktného obrazu, v ktorom sú jednotlivé časti takmer identické, no každá je jedinečná a dôležitá v systéme ako uholný kameň. Uholný kameň ako kameň základný, tvoriaci nevyhnutnú časť celku – univerza.

Akvárium II. (olej na plátne)

Vnárať sa do Akvária tvorby Milana Bandurčina je možné v priestoroch Výstavnej sály Mestského kultúrneho strediska v Humennom do 31. januára 2022. Počas jarných mesiacov by malo dôjsť po dohode s pracovníkmi Mestského kultúrneho a osvetového strediska k presťahovaniu výstavy do priestorov klasicistického kaštieľa v Snine.

Autorky článku: Mgr. Mária Mišková (Milan Bandučin) a Mgr. art. Eva Čarnoká (Akvárium)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.