Moje rodisko je mesto Snina

Do rúk sa mi dostala ďalšia medaila týkajúca sa priamo mesta Snina. Ide o pravdepodobne bronzovú medailu, ktorá bola udeľovaná v 80. rokoch pri privítaní nového občana mesta. Rozpätie rokov sa mi žiaľ nepodarilo s istotou určiť. Po Pamätnej medaile mesta Snina sa jedná v poradí o druhú numizmatickú pozoruhodnosť, ktorú sa mi podarilo objaviť.

Na averze nachádzame vyobrazenie kolísky v pozadí ktorej sa nachádza náčrt malého a veľkého Sninského kameňa nad ktorým svieti slnko, ktorého lúče prenikajú až ku kolíske. Pod kolískou v dolnej časti medaily je v ozdobnej stuhe zasadený text – Moje rodisko je mesto Snina. Nad slovom Snina sa nachádza vyobrazenie kvetu.

Na reverze sa nachádza erb mesta Snina pozostávajúci z vodného kolesa, kladiva udierajúceho na nákovu a žľabu vodného náhonu.Po obvode medaily sa tiahne nápis – Venuje mestský národný výbor v Snine. V hornej často medaily sa nachádza hviezdička.

Ak niekto z čitateľov tohto článku vlastní túto medailu, pomohlo by mi, keby ste mi napísali rok Vášho narodenia kvôli presnému určeniu. Píšte na email retrospektiva.eu@gmail.com.

Autor článku: Mgr. Ján Bocan

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.