Monumenty v Snine: Od kostola po cintorín

O mapovaní monumentálnych umeleckých diel objektívom fotografa Jozefa Nováka sme Vás už v minulosti informovali. Človek by sa ani nenazdal, ale exteriérových kulís, ktoré sme sa rozhodli spomenúť na začiatok, je v Snine vcelku dosť. V minulosti sme spomínali centrum mesta i okolie kaštieľa. Dnes sme sa rozhodli zamerať pozornosť na monumenty umiestnené v okolí rímskokatolíckeho kostola a starého cintorína.

Námestie Jána Pavla II. pri rímskokatolíckom kostole Povýšenia sv. Kríža zdobí 2,2 metra vysoká bronzová socha pápeža Jána Pavla II. Jej autorom je výtvarník Oskar Košecký. Zámer vyrobiť a inštalovať sochu vznikol ešte v roku 2006. Na výrobu sochy bolo mestom Snina vyčlenených 400 tisíc slovenských korún. Pôvodná socha však bola vyrobená z polymérového kompozitu, dvojzložkovej živice a minerálnych plnív. Išlo o interiérovú záležitosť, umiestnenú v exteriéri. Po dvanástich rokoch bola epoxidová socha zvetraná a rozpraskaná.

Pôvodná epoxidová socha pápeža Jána Pavla II.

V roku 2018 mestskí poslanci podporili návrh, na základe ktorého by mala byť zhotovená nová socha, no tentoraz však z trvácnejšieho materiálu – z bronzu. Bronzová socha bola na Námestí Jána Pavla II. inštalovaná a odhalená v roku 2020. Mesto Snina za sochu zaplatilo necelých 39 tisíc eur.

Nová bronzová socha pápeža Jána Pavla II.

V roku 2019 bolo v blízkosti rímskokatolíckeho kostola odhalené umelecké dielo sochára Jaromíra Sabola, ktorý je známy artefaktmi vyrobenými zo šrotu. Prakticky ihneď po odhalení sa toto dielo a výber miesta stalo terčom kritiky zo strany verejnosti. Dielo je venované výnimočným ľuďom zo Sniny a bolo uvádzané ako pomyselná sieň slávy, do ktorej budú postupne pridávané mená výnimočných Sninčanov. Kľúč, podľa ktorého sa pri výbere postupuje, však nie je dodnes známy. Nevieme ani, čo presne táto socha, ktorá pripomína postavu z filmovej série Predátor, vôbec predstavuje. Predstavitelia samosprávy ju zvyknú označovať za „novodobého Herkula“.

Poznámka: V jari 2023 bola socha poškodená neznámym vandalom. Mesto nenašlo na jej opravu dostatok financií a z tohto dôvodu bol následne odstránený aj kamenný podstavec, na ktorom bola socha nainštalovaná. Bližšie informácie v nasledujúcom článku.

Socha „Novodobého Herkula“ pôsobiaca futuristickým dojmom.

Vedľa rímskokatolíckeho kostola sa nachádza aj pomník padlým v II. svetovej vojne. Bol slávnostne odhalený v roku 1949. Pomník má tvar štvorbokého pylónu s ústredným podstavcom. Pôvodne obsahoval štyri schodištia a na podstavci boli z každej strany umiestnené pamätné tabule s menami padlých obyvateľov. V súvislosti s prestavbou rímskokatolíckeho kostola na začiatku 90. rokov minulého storočia bol pomník z pôvodného miesta presunutý o niekoľko desiatok metrov južnejšie, pričom počet schodísk bol zredukovaný na dve a tabule s menami padlých sa stratili.

Pomník padlým v II. svetovej vojne.

Na konci parku na sídlisku 1. mája sa nachádza pomník padlým v I. svetovej vojne. Do zoznamu národných kultúrnych pamiatok bol zapísaný dňa 09. júla 1976. V medzivojnovom období stál vedľa kostola, po vojne v súvislosti s výstavbou pomníka padlým v II. svetovej vojne, bol presunutý na koniec parku, kde stojí dodnes. Infopanel k cyklochodníku Za históriou Sniny, ktorý sa nachádza iba niekoľko metrov pred pomníkom uvádza, že pomník bol odhalený v roku 1928.

Pomník padlým v I. svetovej vojne.

Presuňme sa z parku do priestoru starého cintorína, konkrétne pred Dom smútku. V minulosti sa v súvislosti s výstavbou verejnej architektúry rozmýšľalo aj nad jej výtvarným dotvorením. Pred Domom smútku sa nachádza pieskovcová socha zahalenej ženy nazývaná „Smútiaca matka“. Ľavá ruka na srdci symbolizuje bolesť, pravá ruka na čele nepochopenie víťazstva smrti nad životom. Autorom sochy bol slovenský sochár, pedagóg a organizátor výtvarného života na Slovensku, Alexander Trizuliak (1921-1990).

„Smútiaca matka“ pred budovou Domu smútku.

Pod kaplnkou Rhollovcov nachádzame ďalšiu smútiacu matku v podobe pomníka nenarodeným deťom. Súsošie symbolizujúce bolesť matky nad nenarodeným dieťaťom je signované ako „MH“. Ide o iniciály autora – slovenského sochára Martina Hudáčeka (1984), o ktorého dielach sa zvykne hovoriť, že otvárajú oči aj srdcia. Jeho pomníky venované nenarodeným deťom sa nachádzajú v rôznych kútoch Slovenska, ale i sveta (napríklad Holandsko, Moldavsko, Taliansko). Pomník v Snine bol požehnaný v roku 2014. Je to replika originálneho Pomníka nenarodeným deťom od Martina Hudáčeka z roku 2010, ktorý sa nachádza vo Vysokej nad Uhom. Doposiaľ existuje celkovo desať autorom ručne vyrobených replík tohto súsošia.

Pomník nenarodeným deťom pred kaplnkou Rhollovcov.

V širšom a veľmi širokom okolí kostola, no stále pred železničnou traťou sa nachádzajú ešte dve monumentálne diela, ktoré by sme radi pripomenuli. Pri vstupe do priestoru niekdajšej základnej školy na ulici 1. mája sa nachádza podobizeň Jána Amosa Komenského. Autorom busty tohto učiteľa národov bol slovenský sochár Ľubomír Birka (1960-2009), ktorého monumentálne diela sa nachádzajú tak v Snine, ako aj v niektorých okolitých obciach (Osadné, Ulič). Napriek tomu, že ešte v roku 2020 sa v súvislosti s otvorením výstavy Ľubomíra Birku v priestoroch sninského kaštieľa s názvom Premeny (venovanej jeho nedožitým 60. narodeninám) hovorilo o hľadaní vhodnejšieho miesta pre túto epoxidovú plastiku s bronzovou patinou (mala byť premiestnená do areálu základnej školy na sídlisku Komenského), doposiaľ stále stojí na starom mieste.

Ján Amos Komenský pri vstupe do bývalej školy.

Zaujímavý betónový monument sa nachádza aj pri vstupných priestoroch Strednej priemyselnej školy. Autorom tejto plastiky z roku 1968 bol akademický maliar a sochár Andrej Gaj (1932-2016). Ruky siahajúce po knihe, nad ktorou sa nachádza slnko, odzrkadľujú túžbu po vzdelávaní. Kolesá a súkolesia (ktoré sa nachádzajú aj na zadnej strane monumentu) symbolizujú hybnú silu priemyselnej techniky. Areál školy je známy i kovovými písmenami SPŠ (pôvodne SPŠS – Stredná priemyselná škola strojárska). Tie boli pravdepodobne vyrobené v roku 1985 vo Vihorlate pri príležitosti 25. výročia školy. Písmeno „S“ bolo časom poškodené vandalmi a následne odstránené, čo vlastne ani neprekáža, pretože v súvislosti so zavedením viacerých študijných odborov došlo k zmene – skráteniu názvu školy na Stredná priemyselná škola.

Predná strana betónového monumentu.
Detail zadnej strany betónového monumentu.

Vráťme sa ešte na chvíľu do širšieho centra Sniny. Na bočných stenách dvoch bytových domov v susedstve rímskokatolíckeho kostola je dodnes možné pozorovať pozostatok výtvarného diela (v tejto chvíli pre nás) neznámeho autora. Dve na seba kolmé steny zobrazovali obraz zemegule a vzlet holubice. Ďalšia takáto monumentálna maľba sa nachádzala na bočnej stene bytového domu, ktorý stojí oproti obchodnému domu LIDL. V nedávnej minulosti došlo k zatepleniu bytového domu a umelecké dielo dvojice akademických maliarov – Andreja Smoláka (1953) a Ignáca Kolčáka (1931-2008) znázorňujúce motýľa sediaceho na dúhe, zakryla pred zrakmi verejnosti čerstvo natiahnutá omietka.

Časť monumentálnej maľby na bočnej stene bytového domu vedľa rímskokatolíckeho kostola.

Dnešný článok sa možno nesie v trochu ironickom, či kritickom duchu. Ale je potrebné si uvedomiť, že základným predpokladom uvedomelej ochrany pamiatok je nielen ich poznanie, ale najmä pochopenie ich hodnoty. Spomeniete si ešte na tieto dve krásavice, ktoré kedysi zdobili centrum mesta?

Telesá fontán z centra mesta v priestoroch zberného dvora.

Autor článku: Mgr. Ján Bocan
Autor farebných fotografií: Jozef Novák

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.