Sninské noviny a Retrospektíva

V novembri minulého roku som v rámci propagácie pripravovaného kultúrneho podujatia pod názvom Predstavenie zberateľských odborov poslal do Sninských novín na uverejnenie sériu troch článkov, týkajúcich sa zberateľstva a histórie nášho regiónu. Svojim spôsobom tieto články súvisia so zameraním a poslaním tejto stránky, preto by som ich teraz rád na tomto mieste oprášil a doplnil.

47 16.11.2015
Zberateľstvo ako prameň poznania (Sninské noviny číslo 47 zo dňa 16.11.2015) bol názov prvého zo série článkov, v ktorom som chcel čitateľom priblížiť osobnosť maliara a grafika Oresta Dubaya (15.9.1919 – 2.11.2005), ktorý pochádzal z dnes už neexistujúcej obce Veľká Poľana, ktorá sa až do roku 1980 nachádzala v okrese Snina. V závere článku som spomenul, že podľa Dubayovej predlohy boli vytvorené dve známky. Predlohou pre prvú z nich sa stal Dubayov linoryt (staršia literatúra uvádza drevoryt) z roku 1961 uvedený pod názvom Dve stavby. O rytecký prepis grafického diela sa postaral pražský rytec Miloš Ondráček. Tento umelec narodený 15.9.1936 stále žije a tvorí v Prahe. Známka bola vydaná dňa 21.2.1974 v známkovej sérii Česká a slovenská grafika v pomerne vysokom náklade 5 997 000 kusov. Druhá známka podľa Dubayovej predlohy bola vydaná 9.5.1978 v známkovej sérii Bratislavské historické motívy. Predloha pochádza z grafického cyklu Nová jar, ktorý získal v roku 1955 tretiu cenu v súťaži umeleckej tvorivosti, konanej pri príležitosti 10. výročia oslobodenia Československa. Rytinu podľa predlohy s názvom Bratislava vytvoril pražský rytec známok a bankoviek Ján Mráček (6.10.1909 – 12.10.1987). Známka vyšla v náklade 387 000 kusov.


Vľavo poštová známka podľa grafickej predlohy s názvom Dve veže, vpravo poštová známka podľa grafickej predlohy s názvom Bratislava.

48 23.11.2015
Druhým článkom zo série bol článok s názvom Čaro mincí (Sninské noviny číslo 48 zo dňa 23.11.2015), v ktorom spomínam dve strieborné zberateľské mince, ktoré sa tematicky týkajú Národného parku Poloniny rozprestierajúceho sa na území sninského okresu. Oboma striebornými a dokonca aj vtedy ešte len pripravovanou zlatou mincou, ktorej emisia prebehla 3.12.2015 sme sa na tejto stránke už v minulosti podrobnejšie zaoberali. Niečo však povedané nebolo – pred vydaním každej zberateľskej mince prebieha súťaž o najlepší návrh. Do súťaže je prihlásených spravidla dva a viac návrhov, z ktorých neskôr komisia vyberie jeden najlepší, ktorý bude použitý pri vyhotovení mince. Niekedy sa stane, že mincovňa v Kremnici vydáva aj nerealizované návrhy mincí v podobe medailí v limitovanom náklade. Považujem za vhodné pripojiť informácie o súťažných návrhoch, ktoré si môžete prezrieť nižšie.

49 30.11.2015
Posledný článok série bol publikovaný pod názvom Pohľadnice Sniny staršie viac ako sto rokov (Sninské noviny číslo 49 zo dňa 30.11.2015). I keď je pravdou, že prvé pohľadnice Sniny boli vydávané ešte v období Rakúsko-Uhorska michalovským fotografom Alexandrom Halászom, je potrebné doplniť, že aj Snina mala v tej dobe jedného miestneho vydavateľa. Bol ním obchodník židovského pôvodu – Henrich Rochlicz. O ňom však až niekedy nabudúce…

Na záver by som chcel čitateľov tejto stránky informovať o dohode s vydavateľom Sninských novín, ktorá spočíva v uverejňovaní našich zaujímavých článkov aj v tlačenej podobe. Sninské noviny vychádzajú ako týždenník už štrnásty rok a na pultoch sa objavujú vždy v pondelok.

sninske noviny

Autor článku: Mgr. Ján Bocan

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.