Sninské noviny a Retrospektíva

V novembri minulého roku sme v rámci propagácie pripravovaného kultúrneho podujatia pod názvom Predstavenie zberateľských odborov posielali na uverejnenie do Sninských novín sériu troch článkov, týkajúcich sa zberateľstva a histórie nášho regiónu. Tieto články svojim spôsobom súvisia so zameraním a poslaním tejto stránky, preto by sme ich radi na tomto mieste oprášili a doplnili.

Zberateľstvo ako prameň poznania (Sninské noviny číslo 47 zo dňa 16.11.2015) bol názov prvého zo série článkov, v ktorom sme sa čitateľom snažili priblížiť osobnosť maliara a grafika Oresta Dubaya (15. august 1919 – 2. november 2005), ktorý pochádzal z dnes už neexistujúcej obce Veľká Poľana (okres Snina). V závere článku bolo spomenuté, že podľa Dubayovej predlohy boli vytvorené dve známky. Predlohou prvej sa stal Dubayov linoryt (staršia literatúra uvádza drevoryt) z roku 1961 uvedený pod názvom Dve stavby. O rytecký prepis grafického diela sa postaral pražský rytec Miloš Ondráček. Tento umelec narodený 15. septembra 1936 stále žije a tvorí v Prahe. Známka bola vydaná dňa 21. februára 1974 v známkovej sérii Česká a slovenská grafika v pomerne vysokom náklade 5 997 000 kusov. Druhá známka podľa Dubayovej predlohy bola vydaná dňa 9. mája 1978 v známkovej sérii Bratislavské historické motívy. Predloha pochádza z grafického cyklu Nová jar, ktorý získal v roku 1955 tretiu cenu v súťaži umeleckej tvorivosti, uskutočnenej pri príležitosti 10. výročia oslobodenia Československa. Rytinu podľa predlohy s názvom Bratislava vytvoril pražský rytec známok a bankoviek Ján Mráček (6. október 1909 – 12. október 1987). Známka bola vydaná v náklade 387 000 kusov.


Vľavo poštová známka vyhotovená na základe grafickej predlohy s názvom Dve veže, vpravo poštová známka na základe grafickej predlohy s názvom Bratislava.

Druhým článkom zo série bol článok s názvom Čaro mincí (Sninské noviny číslo 48 zo dňa 23.11.2015). Spomíname v ňom dve strieborné zberateľské mince, ktoré sa tematicky týkajú Národného parku Poloniny, ktorý sa rozprestiera sa na území okresu Snina. Oboma striebornými a dokonca aj vtedy ešte len pripravovanou zlatou mincou, ktorej emisia prebehla 3. decembra 2015 sme sa na tejto stránke už v minulosti podrobnejšie zaoberali. Niečo však povedané nebolo – pred vydaním každej zberateľskej mince prebieha súťaž o najlepší návrh. Do súťaže býva spravidla prihlásených viacero návrhov, z ktorých neskôr odborná komisia vyberie ten najlepší, ktorý bude použitý pri vyhotovení mince. Niekedy sa stane, že mincovňa v Kremnici vydáva aj nerealizované návrhy mincí v podobe limitovaného nákladu pamätných medailí. Považujeme za vhodné pripojiť informácie o súťažných návrhoch.

Posledný článok série bol publikovaný pod názvom Pohľadnice Sniny staršie viac ako sto rokov (Sninské noviny číslo 49 zo dňa 30.11.2015). I keď je pravdou, že prvé pohľadnice Sniny boli vydávané ešte v období Rakúsko-Uhorska michalovským fotografom Alexandrom Halászom, je potrebné doplniť, že aj Snina mala v tej dobe jedného miestneho vydavateľa. Bol ním obchodník židovského pôvodu – Henrich Rochlicz. O ňom však až niekedy nabudúce…

Na záver by sme chceli čitateľov informovať o dohode s vydavateľom Sninských novín, ktorá spočíva v uverejňovaní našich zaujímavých článkov aj v tlačenej podobe. Sninské noviny vychádzajú ako týždenník už štrnásty rok a na pultoch sa objavujú každý pondelok.

Autor článku: Mgr. Ján Bocan

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.