Nové publikácie o prvej svetovej vojne

Dňa 19. septembra 2021 sa v obci Stakčín uskutoční v poradí už 5. ročník obľúbeného podujatia Medzi troma hranicami. Celé podujatie sa ponesie v znamení témy „Po stopách prvej svetovej vojny v okrese Snina“. Pri príležitosti konania podujatia sa Mgr. Ján Bocan a Ing. Radovan Vrabeľ rozhodli spracovať väčšinu doposiaľ nepublikovaného materiálu z obdobia prvej svetovej vojny, ktorým sa v období posledného roku sústredene zaoberali. Spočiatku malo ísť o jednu objemnejšiu knihu, avšak v procese spisovania poznatkov sa rozhodli pre vydanie dvoch menších samostatných autorských publikácii. O čom konkrétne píšu, sa dočítate v nasledujúcich riadkoch.

Prvá svetová vojna známa ako Veľká vojna alebo Svetová vojna bol ozbrojený konflikt globálnych rozmerov trvajúci od 28. júla 1914 do 11. novembra 1918. Praktický hneď na začiatku – na prelome rokov 1914 a 1915 sa dejiskom ukrutných bojov stala aj oblasť okresu Snina a jemu priľahlého okolia.

Práve túto časť vojnovej histórie približuje publikácia s názvom Snina v časoch Veľkej vojny: Spomienky poľného kňaza Ireneja Kontratoviča, ktorú autorsky spracoval Ing. Radovan Vrabeľ. Tlač publikácie podporilo mesto Snina.

Obsah a obálka publikácie Ing. Radovana Vrabľa.

V prvom rade by som chcel povedať niečo o tom, na čom už nejaký ten čas pracujeme. Na základe pravidelne uverejňovaných príspevkov na webovej stránke online časopisu Retrospektíva a v Sninských novinách sa snažíme verejnosti priblížiť rôzne epizódy z dejín Sniny a jej okolia. Sme veľmi radi, že si táto naša voľnočasová aktivita dokázala získať mnoho nadšencov z radov odbornej i laickej verejnosti. Obzvlášť sa tešíme vytvoreniu spolupráce s verejnosťou – ľuďmi, ktorí sú nápomocní pri našom bádaní a následnom zostavovaní článkov. Z času na čas sa stane, že nám priaznivci Retrospektívy sami prinesú nejaké materiály, najčastejšie staré dokumenty alebo fotografie z rodinných pozostalostí, na základe ktorých uskutočňujeme ďalší výskum. Jedného dňa sa na stole redakcie objavil starý, neúhľadný rukopis v maďarčine z obdobia Rakúsko-Uhorska. Po dôkladnom preštudovaní sme z neho dokázali vyčítať slová ako honvéd, vojna, kozák, streľba, Rusi, armáda, Stakčín, Kolonica – jednoducho slová vojenskej terminológie, ktoré nám napovedali, že význam tohto dokumentu sa bude týkať prvej svetovej vojny a okresu Snina. Po dlhých hodinách bádania sme daný rukopis dokázali priradiť k autorovi – kňazovi Irenejovi Kontratovičovi, ktorý v čase vojny pôsobil v Kolonici. Navyše sme zistili, že Kontratovič svoje zážitky, ktoré získal ako vojenský kňaz, publikoval aj pod pseudonymom. Bolo to v novembri 1914, kedy v Snine a okolí prebiehali kruté boje a tento kňaz sa ich reálne zúčastnil. Mravčou prácou sa nám v maďarských archívoch podarilo vyhľadať všetky dobové tlačoviny, v ktorých Kontratovič v rozmedzí rokov 1915 až 1945 svoje spomienky publikoval. Prostredníctvom najobjemnejšej časti publikácie sa čitateľ, vďaka prekladom pôvodných článkov doplnených o rôzne vsuvky a vysvetlivky, ponorí do zákulisia bojov, ktoré v čase Veľkej vojny sužovali náš región. Dôležité je poznamenať, že sám vojenský kňaz Irenej Kontratovič publikoval svoje texty tak, že boli písané veľmi živo a pútavo. Myslím si preto, že jeho príbehy oslovia nielen odborníkov, ale i bežných čitateľov. Keďže väčšina preložených článkov sa orientuje na boje v okolí Sniny v novembri 1914, v prológu tejto publikácie sme zamerali pozornosť na sumár bojových operácií, ktoré uvádzame v chronologickom poradí. Čitateľ sa taktiež zoznámi s prekladmi vybraných častí kroník rakúsko-uhorských plukov, ktoré sa zúčastnili bojov v našom okrese. A keďže bojové udalosti prinášajú padlých vojakov, v epilógu publikácie sme upriamili pozornosť na vojnové cintoríny nachádzajúce sa v katastri Sniny. Snažili sme sa zistiť, aké poľné nemocnice sa na území mesta v čase vojny nachádzali a vydali sme sa taktiež po stopách dnes už zaniknutých cintorínov. Veríme, že táto publikácia prinesie širokej verejnosti nové poznatky z oblasti vojnovej histórie regiónu a u bežných čitateľov prehĺbi záujem o bližšie poznanie historických súvislostí tohto, až do roku 1939 najväčšieho ozbrojeného konfliktu v dejinách ľudstva. V neposlednom rade dúfame aj v to, že publikácia u miestnych podnieti záujem o zisťovanie osudov svojich predkov. Boli by sme veľmi radi, keby sa medzi čitateľmi našli aj takí, ktorí by sa boli ochotní podeliť o zaujímavé informácie (spomienky) a rôzne materiály (fotografie) týkajúce sa svojich predkov z obdobia prvej svetovej vojny. A my tak získame možnosť pokračovať v spracovávaní poznatkov a v mapovaní vojnovej histórie Sniny a jej okolia.

Ing. Radovan Vraveľ

Obdobím prvej svetovej vojny sa v publikácii s názvom Medzi troma hranicami: Fragmenty Svetovej vojny v Snine a okolí zaoberá Mgr. Ján Bocan.

Obsah a obálka publikácie Mgr. Jána Bocana.

Hneď na začiatku je potrebné povedať, že nejde o štandardnú publikáciu o prvej svetovej vojne. Ja osobne som nikdy neinklinoval k tomuto neveselému obdobiu dejín. Možno i práve preto, že v našej rodine nie sú známe prípady, že by niektorý z predkov v tejto vojne bojoval, prípadne v nej zahynul. Počas bojov prebiehajúcich v Karpatoch – teda aj v našom blízkom okolí, vyhaslo nespočetné množstvo prevažne mladých životov. Zaoberať sa myšlienkou vypaľovania dedín obývaných ľudmi na hranici podvýživy, pachom krvi a pušného prachu, priam neopísateľnou radosťou zo života tých, ktorým sa podarilo prežiť a prenesmiernym smútkom nad smrťou tých, ktorých vojna pripravila o najbližších – to je iba pre skutočne silné povahy. Na Svetovú vojnu je možné nazerať aj z trochu iného uhla a zaoberať sa skutočnosťami, ktoré s vojnou síce súvisia, i keď nie vždy priamym spôsobom. Nosným príspevkom publikácie je štúdia s názvom Po stopách monumentu. Týka sa pieskovcového monumentu, ktorý sa nachádza v parku na Ulici 1. mája v Snine. Napriek tomu, že Pamiatkový úrad Slovenskej republiky eviduje tento monument ako Pomník padlým v prvej svetovej vojne a jeho vek datuje do prvej polovice 20. storočia, z rozboru vyobrazení dobových pohľadníc, ktorý sme uskutočnili vyplýva, že pomník padlým je v skutočnosti vlastne niečím úplne iným, ako sa na prvý pohľad javí. Úvod príspevku je tvorený sumárom historických faktov, záver je venovaný hypotézam. Nechcem prezrádzať, k akým konkrétnym záverom sme dospeli, no určite budeme radi, keď sa nad podstatou monumentu zamyslia aj čitatelia publikácie a napíšu nám svoj názor. V ďalšom príspevku približujeme udalosti, ktoré v Snine nastali v roku 1918 krátko po vyhlásení Československa, tesne pred ukončením vojny. S týmito udalosťami je spojený i nešťastný osud jedného z obyvateľov Sniny – Juraja Dunaja (1898-1918). A v poslednom príspevku kladieme do kontrastu s vojnou súvisiace osudy ďalších dvoch Sninčanov – Mateja Bednárika (1871-1958) a Jána Matisa (1897-1917). Publikácia obsahuje navyše dve prílohy. Prvá je pohľadom zberateľa na artefakty prvej svetovej vojny, druhá je sondou do života obyvateľov obce Dlhé nad Cirochou v čase prvej svetovej vojny. Autorom poslednej menovanej prílohy je Šimon Rada, ktorému aj touto cestou ďakujeme za doplnenie obsahu publikácie. Ako bolo uvedené už na začiatku, v publikácii sa nenachádzajú žiadne opisy bojov, pohybov vojsk a záležitostí s nimi súvisiace, no čitatelia sa dozvedia určité skutočnosti, o ktorých doteraz určite ani netušili.

Mgr. Ján Bocan

Obe publikácie boli vydané v edícii Retrospektíva v náklade 150 kusov. Z tohto malého množstva bude predajných iba 100 kusov a to tak, že publikácie sa budú predávať ako dvojica v cene 15 € za jeden komplet. Záujemcovia si publikácie budú môcť zakúpiť hneď po ich uvedení do života, ktoré sa uskutoční v závere podujatia Medzi troma hranicami.

Autorka článku: Mgr. Veronika Legemzová

4 thoughts on “Nové publikácie o prvej svetovej vojne

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.