Obrázok zo Sniny

V pozostalosti po Františkovi Müllerovi (1888 – 1978), niekdajšom štátnom notárovi, sme objavili koncept článku s názvom Obrázok zo Sniny. Text nie je podpísaný a taktiež pri ňom nie je uvedené, z ktorého roku, či obdobia pochádza. Informácie v obsahu však naznačujú, že článok mohol byť napísaný niekedy v polovici roku 1949. A ako teda vyzerala Snina pred viac ako 70 rokmi? O tom sa dozviete z nasledujúcich riadkov:

Ešte nedávno bola to zanedbaná, mŕtva a špinavá dolina. Aj keď je Snina už vyše sto rokov, až na krátku dobu trvania Slovenského štátu, sídlom okresu, predsa ostala len dedinkou, v ktorej sa nič významnejšieho nedialo a o ktorej nikto nič nevedel ani nepočul.

V Snine sa dnes všetko hýbe a pracuje sa tu ako vo včeľom úli. V tomto roku prikročilo sa na námestí so stavbou reprezentačného Okresného domu Ústavu národného zdravia s nákladom 18 miliónov korún. V budove budú sústredené všetky zdravotné a sociálne inštitúcie okresu.

Vedľa novostavby nižšej strednej školy, ktorá bola dokončená minulého roku, stavia sa desať bytových jednotiek pre verejných zamestnancov. Stavba táto bude dokončená v budúcom roku a tak aspoň čiastočne sa odstráni citeľná bytová núdza, ktorá vznikla tým, že v dôsledku reorganizácie verejnej správy, vznikol v Snine celý rad nových ustanovizní a úradov.

Nové byty vedľa školy, v pozadí bytové domy na ulici Janka Kráľa.

Na úpätí hory Sirkaňa, v dĺžke jeden kilometer rastie nová továrenská štvrť. Stavia sa tu továreň na zemné a keramické stroje s nákladom 280 miliónov korún. Továreň bude zamestnávať vyše tisíc stálych robotníkov. No a s továrenskými objektmi rastú i obytné domky. Chudobný náš ľud nájde tu nielen obživu, ale budú mu tu dané vedomosti pre radostnejší život. Továreň plní plán na 110 %. Chovanie robotníctva je vzorné. Pracovná čata súdruha Michala Pavlovčina plní normy na 280 %, čata súdruha Suchaniča na 270 % a čata súdruha Srnika na 280 %. Výkony nad normu sú tu zjavom nie ojedinelým, ale skoro pravidelným.

Stará tepláreň závodu Vihorlat.

Plán pre zveľadenie obcí a okresov dal možnosť činiteľom obce od základu pozmeniť vzhľad tohoto okresného sídla. Námestie pred kostolom bolo upravené a vkusne parkované. Cez obec boli zriadené asfaltové chodníky a práce na asfaltovaní hlavnej ulice sú v behu. Obyvateľstvo si konečne oddýchne od neznesiteľného prachu. A akoby sa boli činitelia politickí s cirkevnými dohodli, práve sa ukončuje aj renovácia rímskokatolíckeho kostola na námestí. Nie sú to investície malé. Hodnota prevádzaných prác nám prezradí, že sa tu deje niečo skutočne významné. Úprava chodníkov, námestia a asfaltovanie hlavnej ulice boli prevedené nákladom štyri a pol milióna korún a renovácia chrámu nákladom asi jeden milión korún.

Pôvodná podoba rímskokatolíckeho kostola.

Na námestí sa dokončuje pamätník padlým občanom okresu v druhej svetovej vojne. Pamätník bude odhalený za účasti významných vládnych činiteľov dňa 26. novembra 1949, v deň päťročného jubilea oslobodenia obce spod nemeckej okupácie slávnou Červenou armádou. V tomto roku začalo sa aj so stavbou strojovej stanice, ktorá dá možnosť našim roľníkom účelnejšie a intenzívnejšie hospodáriť. Získaný čas bude možno venovať iným výnosnejším prácam v továrni alebo v lesoch.

Pomník padlým v druhej svetovej vojne pri rímskokatolíckom kostole.

Takéto nevídané rozvinutie investičných prác si vyžiadalo aj mimoriadne úsilie pri zaisťovaní pracovných síl o to viac, že pracovný ruch sa nerozvíja len v sídle okresu, ale aj v ostatných obciach, kde úspešne prebieha obnova vojnou zničených príbytkov. V okrese Snina bolo za poslednej vojny zničených 918 a ťažko poškodených 2277 domov.

Účinná pomoc vlády a usilovné ruky pracujúcich tu vykúzlili nové hygienické dediny so zdravými domami. Kto chodil po tomto kraji pred piatimi rokmi, dnes by už nespoznal Stakčín, Starinu, Veľkú Poľanu, Ruské, Pčoliné a Topoľu. Boli tu urobené zázraky a pracuje sa ďalej na obnove i najodľahlejších dedín. Napriek všetkým ťažkostiam podarilo sa činiteľom okresu zaistiť dostatok pracovných síl. V Snine a v niektorých iných obciach bola zriadená pracovná povinnosť v tej forme, že každá rodina, postupne po číslach domov, musí poskytnúť pracovnú silu najmenej na tri dni. Občania plnia túto povinnosť stopercentne a ochotne.

Sninský okres je jediným okresom Slovenska, ktorý so súhlasom povereníctva zdravotníctva vycvičil si pre každú obec pôrodnú asistentku. Tieto okrem pôrodníckej práce vykonávajú i práce pomocných sociálnych pracovníčok. Novonarodené dieťa do roku pravidelne každý týždeň navštevujú. Každé dieťa má svoj záznamník – „zdravotku“, do ktorej sa zapisujú poznatky a zistenia z týchto návštev. Boj proti dojčenskej úmrtnosti sa tu vedie s mimoriadnou vážnosťou, dôsledne a tiež úspešne. Ústav národného zdravia v Snine si dal za úlohu znížiť dojčenskú úmrtnosť v okrese cez päťročnicu z hrozivej cifry 15 % na 5 %. V tomto boji bol vyzvaný do súťaže najvyspelejší okres Skalica ako aj ostatné okresy Slovenska.

S týmto snažením súvisí aj nekompromisný boj proti alkoholizmu. Činitelia okresu neváhali už niekoľkokrát zatvoriť na dobu 3 – 5 týždňov všetky krčmy v okrese. A aký to malo priaznivý výsledok. Koľko matiek a nešťastných manželiek ďakovalo, koľkým pijatikám, bitkám a nešťastiam bolo takto zabránené. Opilstvo je tu prísne stíhané a nejeden opilec už sedel vo väznici Okresného národného výboru. Opilstvo prestalo tu už byť chlapskou cnosťou. Naopak, opilci sú už považovaní za rušivý a nemorálny element, ktorým každý opovrhuje. Preto opilci sa tu nerozťahujú a nerozkrikujú po nociach, ale bojazlivo hľadajú najkratšiu cestu domov. A čo je najdôležitejšie, že je ich stále menej a menej.

Pre účinnejší boj a lepší dnešok Ústav národného zdravia v Snine vydával hodnotný a pre ľud prístupne písaný mesačník „Zdravý východ“, ktorý Povereníctvo informácií dočasne pozastavilo pre nedostatok papiera. Mesačník však v krátkej dobe bude ďalej vychádzať ako krajový orgán zdravotne-sociálnej sekcie Revolučného odborového hnutia. Nezabúda sa ani na kultúrne a telovýchovné potreby obyvateľstva. Sála, v ktorej je umiestnené kino, bola značne zväčšená a zmodernizovaná. Matica Slovenská, ktorá tiež vyvíja peknú činnosť, zriadila tu dnešným potrebám vyhovujúce javisko.

Široko-ďaleké okolie a ani významnejšie mestá nemôžu sa pochváliť takým telovýchovným strediskom, aké bolo v Snine zriadené v posledných dvoch rokoch. Leží v malebnom kaštieľskom parku uprostred obce. Vedľa moderného trávnatého futbalového ihriska so závodnou dráhou je tenisový kurt a volejbalové ihrisko. V zadnej časti parku je umiestnené letné kúpalisko a bazén 25 x 12,5 metra, ktorý dostáva vodu z čistého horského potoka. Vedľa kúpaliska majú deti svoj raj s detským bazénom, pieskoviskom a kolotočom. V parku je ďalej krytá kolkáreň a betónový kruh na tanec. I rybári si prídu na svoje. V rybníku bolo nasadených 2000 dánskych pstruhov. Teda je to skutočne pekný a bohatý park oddychu. Ešte nedávno bol prístup do tohto parku širokej verejnosti zakázaný. Dnes nachádza tu každý po práci možnosť pestovania športov a príjemného odpočinku. Hlavne naša mládež využíva túto možnosť a v letných mesiacoch je tu živo a veselo.

Hrebene Karpát a Vihorlatu umožňujú pestovanie lyžiarstva, ktoré sa značne rozmáha. Miestny zbor Slovakotouru spolu so Sokolskou jednotou zriadili v obci Ruské, kde sú jedinečne krásne lyžiarske terény, zimnú chatu s posteľami pre 40 osôb. Túto zimu budú tu celokrajové lyžiarske preteky. Ruské ma zo Sniny výhodné autobusové spojenie.

Návštevníci prírody navštevujú Morské oko pod Sninským kameňom, 1300 metrov dlhé a až 40 metrov hlboké uložené uprostred hustých listnatých lesov. Je tu možnosť príjemného plávania, člnkovania a rybolovu. I tu bola zriadená nocľaháreň Slovakotouru, otvorená v letných mesiacoch. Hrebeňové túry, nie ťažké, možno konať na Vihorlat a Sninský kameň, odkiaľ je krásny pohľad na Morské oko. Kto túto krásu raz uvidí, s radosťou sa sem vracia. Cesta zo Sniny trvá tri hodiny, pričom pol cesty možno vykonať motorovým vozidlom.

Rýchlymi krokmi ideme dopredu za vyspelejšími západnými časťami našej vlasti. Máme ešte veľa doháňať, ale v ceste za pokrokom a krajším životom nič nás už nezastaví. Zárukou toho je naša ľudovodemokratická vláda, ktorá konečne priniesla i pre tento zaznávaný kraj spravodlivosť a uznanie. Príďte do okresu Snina. Uvidíte tu radostný pracovný elán, nádej a dôveru v očiach i srdciach obyvateľstva.

Spracoval: Mgr. Ján Bocan

1 thought on “Obrázok zo Sniny

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.