Okres Snina: Turistika a zberateľstvo

Je tu leto, čas dovoleniek. Žiaci, študenti a nepochybne aj ich vyučujúci sa tešia na letné prázdniny. Niektorí plánujú dovolenku pri mori, iní sa uspokoja víkendovými pobytmi a výletmi na Slovensku. Mnohí výletníci si z dovoleniek prinesú rôzne pamätné predmety. Najmä turisti sú zbieraním dovolenkových suvenírov priam povestní. Zo svojich turistických výprav si často prinášajú množstvo predmetov, ktoré im pripomínajú navštívené miesta, prípadne ciele, ktoré sa im podarilo úspešne zrealizovať.

V súčasnosti je populárne napríklad zbieranie turistických známok. Turistické známky sú drevené vypaľované plakety, ktoré sú suvenírom a zároveň potvrdením o dosiahnutí turisticky atraktívneho miesta. Sninský okres ponúka turistom necelé tri desiatky turistických známok, ktoré je možné rozdeliť do kategórii ako napríklad drevené kostolíky, historické mestá a obce, prírodné vodopády, technické pamiatky, vojenské pamätníky a podobne. Každá vydaná turistická známka má svoje poradové číslo. K dnešnému dňu bolo na Slovensku vydaných celkovo 877 turistických známok. Za doplnok k turistickým známkam by sme mohli považovať turistické nálepky. Ide o farebné, širokouhlé samolepky, zobrazujúce vo fotografickej kvalite známkové miesta, miniatúru príslušnej turistickej známky, stručný popis a GPS súradnice. Turistické nálepky sú číslované zhodne s turistickými známkami.

Ďalšou možnosťou pre turistov-zberateľov je zbieranie takzvaných „stampiek“. Sú to razené kovové štítky, ktoré je pomocou silikónovej samolepky možné podľa ľubovôle turistu prichytiť na akýkoľvek povrch, či predmet. V minulosti boli medzi turistami populárne takzvané „palicové štítky“, ktoré oproti „stampkám“ disponovali dvoma otvormi určenými na prichytenie klinčekmi na drevenú turistickú palicu. Na Slovenku bolo doposiaľ vydaných 172 „stampiek“, z toho dve boli venované lokalitám v našom okrese. Alternatívu k „stampkám“ tvoria turistické odznaky. Ide o razené kovové odznaky na krátkej ihle zakončenej bezpečnostnou maticou. Na Slovensku bolo doposiaľ vydaných 151 turistických odznakov, tri z nich sa týkajú lokalít v okrese Snina.

Zbieranie popisovaných zberateľských materiálov je často spojené so súťažením. Bližšie informácie o aktuálne prebiehajúcich súťažiach je možné objaviť na stránke www.turisticke-znamky.sk, kde sa nachádza aj rozsiahly katalóg hore popisovaných produktov.

Vhodné by bolo spomenúť ešte turistické vizitky označované ako „wander cards“. Ide o samolepky zaujímavých turistických miest. Doposiaľ ich bolo vydaných celkovo 11087, viac ako desať z nich sa týka okresu Snina. Turistické vizitky sú taktiež katalogizované na základe rôznych kritérií, ich zoznam a bližšie informácie o nich sa nachádzajú na stránke www.wander-book.com.

Za zmienku stojí aj momentálne značne populárny projekt s názvom Legendarium. Je určený najmä detským turistom. Úlohou je navštíviť zaujímavé lokality Prešovského samosprávneho kraja a získať pečiatky určitých destinácií a samolepky legendárnych hrdinov. Štyri z celkovo niekoľkých desiatok samolepiek je možné získať v sninskom okrese. Bližšie informácie o projekte sa nachádzajú na stránke www.legendarium.info.

V dnešnej dobe nie je žiadnym problémom dať vyrobiť odznaky na uzatvárateľnom špendlíku. Tento typ odznaku je vďačným propagačným materiálom, v prípade sninského okresu si je možné takéto odznaky zakúpiť napríklad v Turistickom informačnom centre v Zemplínskych hámroch, v Galérii Andreja Smoláka v Snine, v Turistickom informačnom centre pri Cestovnej kancelárii Unitur v Snine a získať na rôznych podujatiach organizovaných okolitými obcami a združeniami.


Ukážka odznakov na uzatváracom špendlíku týkajúcich sa okresu Snina.

Dňa 13. júna 2019 došlo k oficiálnemu otvoreniu priestorov redakcie online časopisu Retrospektíva, do ktorých boli situované všetky podstatnejšie materiály, týkajúce sa predmetu činnosti redakcie. Vznikla tak útulná kancelária regionálneho charakteru, v ktorej sa už v dohľadnej dobe budeme snažiť realizovať mnohé nápady, ktoré napomôžu zviditeľniť naše mesto, okres a širší región. Pre našich priaznivcov, ktorí nás navštívia osobne, máme pripravené odznaky s logom časopisu.

Nájdete nás na Strojárskej ulici číslo 3998, v modrej budove nachádzajúcej sa prakticky v centre mesta Snina, na prvom poschodí. Keďže časopis Retrospektíva je budovaný v rámci voľnočasovej aktivity, je nutné si dopredu dohodnúť stretnutie. Už teraz sa tešíme na Vás a na mnohé Vaše nápady a podnety.


Pohľad do interiéru redakcie.

Na záver prajeme všetkým našim priaznivcom leto plné slnka, naplnených plánov a hodnotných zážitkov.

Autor článku: Mgr. Ján Bocan

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.