Okres Snina: Veľká vojna na zberateľských predmetoch III.

Pokračovanie z minulého týždňa…

Vážení čitatelia, priatelia v mieri…

Dlho som zbieral sily, aby som dopísal tento článok a ukončil tak sériu článkov o zberateľských materiáloch so zreteľom na vojenskú históriu okresu Snina. Všetky moje články, týkajúce sa vojenských tém, ktoré som v tomto časopise publikoval, mali za úlohu pripomínať besnenia šialených vojen. Ako starí ľudia v našom meste vravievali: „Nikdy nechci znac co to je vojna, bo to je len plač a bida!“

Vo svojich článkoch sa snažím a vždy aj budem snažiť spracovávať tieto veľmi smutné témy našej histórie v kontexte odsudzovania a prevencie voči opakovaniu takýchto dejinných udalosti. Preto zdieľam obrovské sklamanie, strach a zároveň hnev, keď vidím aká situácia nastala u našich východných susedov. O to ťažšie sa mi v týchto dňoch píšu riadky o akejkoľvek vojne. Verím, že situácia sa v dohľadnej dobe stabilizuje a upokojí. A ten, kto by sa snáď chcel niekedy nejako na akejkoľvek vojne podieľať, nech si poriadne preštuduje všetky obrazové prílohy v mojich posledných článkoch, zadíva sa na hociktorý obrázok a uvidí, čo ho postretne !     

IX. Reálne fotografie obcí Kolbasov a Topoľa

Asi pred polrokom sa mi od predajcu zo Slovinska podarilo zakúpiť zaujímavú fotografiu viažúcu sa k okresu Snina.  Podľa popisu uvedeného na jej rubovej strane je na fotografií vyobrazený plukovný lekár Dr. Richard Jenny. Ďalšia veta, ktorú sa mi z popisu podarilo rozlúštiť znie: Maioffensive bei Végaszó im Zemb(p)lener komitat 1915 (Májová ofenzíva pri obci Kolbasov v Zemplínskej župe 1915), čo jasne identifikuje miesto, kde bola fotografia vytvorená.

Fotografia plukovného rakúsko-uhorského lekára pri obci Kolbasov,
dole popis na zadnej strane fotografie.

V minulom roku sa mi od predajcu z Talianska podarilo získať ďalšie dve zaujímavé fotografie. Prvá znázorňuje krásny panoramatický pohľad na obec Topoľa s vrchom Hajdošík v pozadí. Na zadnej strane druhej sa nachádza nápis: Östlicher Teil bei Kistopolya (východná časť obce Topoľa). Spočiatku som nevedel, že ide o vojenskú fotografiu. Až po jej naskenovaní v kvalitnom rozlíšení a detailnom priblížení som si uvedomil, že vyobrazené postavy sú vlastne rakúsko-uhorskými vojakmi nastúpenými na brehu riečky Ulička. Fotografia teda vznikla v časoch Veľkej vojny, pravdepodobne niekedy v jari 1915.

Reálna fotografia rakúsko-uhorských vojakov v obci Topoľa,
dole popis na zadnej strane fotografie.
Detailný pohľad na nastúpených rakúsko-uhorských vojakov.

X. Nemecké ilustrované noviny

Predosledným zberateľským fragmentom, ktorý pristál v mojej zbierke sú dobové nemecké ilustrované noviny Illustrirte Zeitung. Ide o nemecký vojnový týždenník, ktorý informoval o všetkých významných časových udalostiach počas Veľkej vojny a to prevahou rôznych ilustrácií a pomerne nízkym textovým obsahom. Týždenník začal vychádzať takmer hneď po vypuknutí vojny – od 6. augusta 1914. Jeho posledné vydanie bolo publikované tri dni po ukončení vojny – dňa 14. novembra 1918. Noviny stáli jednu ríšsku marku. V novinách č. 147 vydaných dňa 24. mája 1917 sú na strane 688 (číslovanie strán na seba nadväzovalo od začiatku vydávania novín v rámci kalendárneho roka, to znamená že strana číslo 1 bola uvedená vždy v prvých novinách v kalendárnom roku)  v rámci spomienok na boje v Karpatoch znázornené skice rakúskeho vojaka Rudolfa Hannicha. Spomedzi piatich skíc sa okresu Snina týkajú nasledujúce dva skice.

Skica vojaka Rudolfa Hannicha s popisom: Ranení na železničnej trati Stakčín – Humenné v Karpatoch
(Verwundete aus der Bahnstrecke  Takcsany – Homonna in den Karpathen)
.
Skica vojaka Rudolfa Hannicha s popisom: Scéna lágru v Karpatoch (Lagerszene in den Karpathen), v ľavom dolnom rohou skice vidíme nápis: Méhesfálva Karpathen, čo jasne hovorí,
že tento výjav sa týka obce Pčoliné.

XI. Vojenská mapa frontu počas bojov v Karpatoch 1915

V mojej zbierke materiálov z obdobia Veľkej vojny sa nachádzajú aj tri vojenské mapy. Na všetkých troch mapách je znázornený pohyb frontovej línie počas bojoch v Karpatoch. Mapy pochádzajú z obdobia mesiacov marec, apríl a máj 1915. Ide o podrobné veľkoformátové mapy s rozmermi cca 1,5 x 1,5 metra. Práve takéto mapy nám slúžia pri písaní vojnových článkov, pretože sa v nich vieme bez problémov orientovať a sledovať pohyby jednotlivých vojenských divízií. Spomínané mapy boli oficiálne vydané niekedy v dvadsiatych rokoch minulého storočia. Najčastejšie sa s nimi stretávame v kronikách plukov, ktoré v danej oblasti pôsobili, kde tieto mapy bývajú súčasťou príloh, no je ich možné objaviť aj ako súčasť ucelených spomienok vo všeobecných kronikách Svetovej vojny.

Celkový pohľad na mapu bojov v Karpatoch v mesiaci máj 1915.
Detail mapy – línia frontu v okrese Snina v máji 1915.

Slovo na záver

Pohľadnice, fotografie, dobová tlač ale aj iné pamiatky trojrozmerného charakteru majú okrem tržnej zberateľskej hodnoty z pohľadu slovenskej historiografie (najmä pokiaľ odkrývajú doposiaľ neprebádaný historický obsah) častokrát veľmi ťažko vyčísliteľnú hodnotu. Uvedomelí historici preto zvyknú nadväzovať kontakty so zberateľmi a spoločne sa snažia na základe skúmania historických zberateľských artefaktov (ktoré neraz odhaľujú zabudnutý príbeh histórie) zapĺňať biele miesta histórie našej krajiny. Nepatríme medzi tie typy zberateľov, ktorým na ich bohaté zbierky sadá prach. Na základe získaných zberateľských materiálov sa snažíme čitateľom prinášať nové historické poznatky a taktiež sme veľmi radi nápomocní historikom, ktorí nás oslovujú. Posledne sme poskytli vzácne zberateľské artefakty Mgr. Martinovi Konečnému, PhD a obohatili sme tak jeho knihu s názvom Beskydský zbor na Slovensku – Nemecké divízie v údolí Laborca o zopár zaujímavých snímkov. Zároveň danú knihu týmto spôsobom dávame do pozornosti všetkým priaznivcom histórie Veľkej vojny.

Obálka najnovšej knihy Mgr. Martina Konečného, PhD.

Naša zberateľská činnosť takouto spoluprácou nadobúda hlbší zmysel!

Autor článku: Ing. Radovan Vrabeľ

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.