Stručná história Červeného kríža v Snine

Slovenský Červený kríž je slovenská pobočka Medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca. V súčasnej dobe má 70381 členov združených v 1712 miestnych skupinách.

Časy monarchie

V čase Rakúsko-Uhorska pôsobila na území Slovenska Uhorská spoločnosť Červeného kríža a na území českých krajín to bola Rakúska spoločnosť Červeného kríža. Dobrovoľníci Uhorskej a Rakúskej spoločnosti Červeného kríža pôsobili v našom regióne už v časoch prvej svetovej vojny.

Zdravotníci s vlajkou Červeného kríža pri drevenom kostolíku v obci Uličské Krivé
počas prvej svetovej vojny.

Medzivojnové obdobie

Priamym predchodcom Slovenského Červeného kríža bol Česko-Slovenský Červený kríž. Spolok Česko-Slovenského Červeného kríža v Snine vznikol v novembri 1923 a do polovice 20. rokov bol jediným spolkom sociálneho charakteru v okrese. V roku 1925 k tejto sociálno-zdravotníckej organizácii v okrese Snina pribudol i spolok Masarykovej ligy proti tuberkulóze. Oba spolky vznikli vďaka iniciatíve okresného lekára Dr. Františka Kornfelda a medzi oboma spolkami zároveň vznikla úzka spolupráca. V roku 1931 do funkcie okresného lekára nastúpil Dr. Andrej Slávkovský, ktorý v roku 1932 pod patronátom Česko-Slovenského Červeného kríža v Snine zriadil poradňu pre matky s deťmi, čo malo za následok zlepšenie starostlivosti o zdravie detí. V bezplatnej lekárskej poradni spolku Masarykovej ligy proti tuberkulóze, ktorá vznikla o čosi neskôr, vypomáhala sociálno-zdravotnícka pracovníčka detskej poradne Česko-Slovenského Červeného kríža. Zbor pobočky Česko-Slovenského Červeného kríža v Snine bol tvorený 162 členmi, medzi ktorými sa nachádzalo množstvo úradníkov, pedagógov a zástupcov neštátnej sféry – Antonín Soukup, Andrej Koťo, Leopold Lebovič, Andrej Seidler, Emil Bender, Armin Herškovič a ďalší.

Povojnové obdobie

Viditeľný rozvoj zdravotníctva zaznamenala Snina až po druhej svetovej vojne. V roku 1951 bola daná do užívania novostavba polikliniky a v roku 1963 novostavba nemocnice. Nemocnica s poliklinikou tvorili spolu s územnými a závodnými obvodmi dokonalú sieť zdravotníckych zariadení pripravených na poskytovanie kvalifikovaných a špecializovaných zdravotníckych služieb tunajšiemu obyvateľstvu. Na prelome 50. a 60. rokov pôsobil vo funkcii predsedu spolku Československého Červeného kríža v Snine Dr. Gabriel Roman Hoffmann. Podpredsedom spolku bol Štefan Gábor.

V roku 1951 bola spustená prevádzka národného podniku Vihorlat Snina. Následne bola v závode vytvorená zložka civilnej ochrany. Jej úlohou a cieľom bolo ukázať každému zamestnancovi jeho miesto pri obrane objektu a taktiež ho naučiť základným a odborným znalostiam potrebným pri obrane objektu. V rámci civilnej ochrany začala rozvíjať činnosť protichemická služba, ktorá úzko spolupracovala s družstvami lekárskej pomoci. V závode sa začali formovať hliadky Československého Červeného kríža. Za predsedu závodnej skupiny bol vymenovaný závodný lekár Dr. Greškovič.

V roku 1960 boli okresy Humenné, Medzilaborce a Snina zlúčené do jediného – Humenského okresu. Tento stav vydržal až do roku 1996, kedy bol Humenský okres opäť rozdelený na okresy Humenné, Medzilaborce a Snina. V tom čase boli územné spolky Slovenského Červeného Kríža organizované na úrovni Humenského okresu.

Novodobá história

Dňa 15. marca 1997 bol založený územný spolok Slovenského červeného kríža fungujúci na úrovni opätovne zriadeného okresu Snina. Do funkcie riaditeľky bola vymenovaná Anna Pavlíková, funkciu predsedníčky zastávala MUDr. Biserka Kupčová. Sídlom spolku sa stala jedna z miestností bývalého archívu Mestského úradu v Snine.

Anna Pavlíková v kancelárii Červeného kríža na Mestskom úrade v roku 1997.

Dňa 2. októbra 2000 bola odovzdaná do rúk miestneho územnému spolku do užívania budova Domu humanity Slovenského Červeného kríža v Snine nachádzajúca sa na ulici 1. mája 882/17. Vzápätí došlo k rekonštrukcii budovy a k presťahovaniu vybavenia do nových priestorov. Bolo potrebné previesť celkovú vnútornú a vonkajšiu rekonštrukciu objektu. Po rekonštrukcii budovy, ktorá si vyžiadala náklady v sume približne 3 milióny korún poskytnutých mestom Snina, nadáciou Konto nádeje a Krajským úradom v Prešove, pričom mnohé práce boli vykonané svojpomocne a taktiež za pomoci sponzorov, začalo novootvorené zariadenie slúžiť ako denný stacionár poskytujúci ubytovacie a stravovacie služby a oddych pre starých, osamelých a chorých občanov. Dom humanity taktiež slúži aj ako útulok pre týrané matky s deťmi i ako krízové stredisko.

Dom humanity Slovenského červeného kríža v Snine pred začatím rekonštrukcie v roku 2000.

V súčasnosti je riaditeľkou Domu humanity Slovenského Červeného kríža Anna Pavlíková, vo funkcii predsedníčky územného spolku Slovenského Červeného kríža pôsobí Ľubica Lattová. V priebehu posledných dvoch rokov sa aktivity členov územného spolku Slovenského Červeného kríža v Snine sústreďovali najmä na pomoc pri zvládaní pandemickej situácie a momentálne po boku hasičov, vojakov a colníkov spoločne s členmi ďalších dobrovoľníckych organizácií pomáhajú zvládať nápor vojnových utečencov prichádzajúcich na Slovensko z územia vojnou sužovanej Ukrajiny.

Dobrovoľníci Červeného kríža zo Sniny na slovensko-ukrajinskej hranici.

V utorok 15. marca 2022 oslávi územný spolok Slovenského červeného kríža v Snine okrúhle 25. výročie založenia. Počas dlhých 25 rokov sa členovia a dobrovoľníci tohto spolku podieľali na nespočetnom množstve aktivít a projektov humanitárneho a charitatívneho charakteru (organizovanie finančných a humanitárnych zbierok, kurzov hygienického minima a kurzov prvej pomoci, rekvalifikačných kurzov opatrovateľskej a ošetrovateľskej starostlivosti, táborov pre deti z oblastí ohrozovaných záplavami, dobročinných koncertov a odberov krvi, taktiež organizovanie okresných a krajských súťaží pre žiakov základných a stredných škôl a mnoho ďalších), za čo si zaslúžia hlboký prejav vďaky a uznania nás všetkých.

Autor článku: Mgr. Ján Bocan

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.